Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.
Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Dlhodobé cestovné poistenie
pre mladých

Dlhodobé cestovné poistenie pre mladých

 • dlhodobé cestovné poistenie

 • pre mladých od 15 do 25 rokov

 • nepretržite až 180 dní

od 85 € ročne Telefonicka konzultácia
 • O produkte
 • Asistenčná služba

Ponúkame

Cestovné poistenie pre mladých ponúka všetky potrebné poistné krytia pre štúdium a prácu v zahraničí pre mladých od 15 do 25 rokov.

Rozsah poistenia Poistná suma
Liečebné náklady   150 000 €
Horská záchranná služba v SR   10 000 €
Úrazové pripoistenie Smrť
Trvalé následky
Denné odškodné
5 000 €
10 000 €
3,32 €
Pripoistenie zodpovednosti za škodu Na zdraví alebo na živote
Na veci
40 000 €
20 000 €
Poškodenie, zničenie alebo odcudzenie batožiny   1 000 €

Podmienky poistenia:

 • poistenie na dobu neurčitú,
 • neobmedzený počet výjazdov počas roka,
 • poistná ochrana trvá prvých 180 dní každého výjazdu,
 • voliteľný účel cesty a územná platnosť (Európa / Svet).

Ako sa poistiť

Poistiť sa môžete na poradenských miestach ČSOB Banky.


Ročná výška poistného

Vyberte si poistenie podľa účelu cesty, ktoré vám uzatvoríme na dobu neurčitú s ročnou obnovou.

Účel cesty Európa Svet
Turistická cesta a nemanuálna práca 85 € 131,75 €
Manuálna práca a rizikové činnosti 198,05 € 340 €
Rizikové športy a verejne organizované súťaže 170 € 283,05 €

Asistenčná služba k poisteniu

V prípade poistnej udalosti ihneď kontaktujte asistenčnú službu, ktorá vám poradí, ako sa vo vzniknutej situácii zachovať a zabezpečí vám:

 • odporučenie najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, dohodnutie návštevy u lekára,
 • vyšetrenie a ošetrenie poisteného praktickým, prípadne odborným lekárom,
 • nákup liekov a liečebných pomôcok predpísaných lekárom,
 • zabezpečenie organizačnej pomoci pri poistných udalostiach z/zo:
  • zodpovednosti za spôsobenú škodu,
  • úrazového pripoistenia,
  • pripoistenia batožiny,
  • pripoistenia nadštandardných asistenčných služieb,
 • hospitalizáciu v odporučenom zariadení po nevyhnutnú dobu,
 • ak je potrebné, uhradenie nákladov za vás priamo lekárovi alebo zdravotníckemu zariadeniu,
 • zaistenie kontaktu s vašimi rodinnými príslušníkmi, predanie odkazov zamestnávateľovi, prípadne obchodným partnerom,
 • zabezpečenie prevozu späť do SR, ak nemôžete zo zdravotných dôvodov použiť pôvodne plánovaný dopravný prostriedok,
 • sprievod dieťaťa mladšieho ako 15 rokov, ktoré zostalo pre hospitalizáciu rodiča bez dozoru, späť do SR,
 • prevoz telesných pozostatkov späť do miesta trvalého bydliska.

Asistenčná služba je vám k dispozícií NONSTOP s možnosťou komunikácie v slovenskom alebo v českom jazyku. Ak pri vašom pobyte v zahraničí vznikne poistná udalosť, vždy nás kontaktujte na telefónnom čísle:

+421 2 4445 0050

Aktuálny zmluvný partner ČSOB Poisťovne, poskytujúci klientom asistenčné služby, je spoločnosť AWP Solutions ČR a SR, s.r.o. (pôvodný obchodný názov spoločnosti do 8.6.2016 - Mondial Assistance s.r.o.).


Telefonická konzultácia

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky.

Zavolajte nám