Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate starý internetový prehliadač, ktorý z dôvodu Vašej bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri pokračovaní na webové stránky ČSOB s Vašim starým prehliadačom stránky nemusia fungovať správne. Pre plnohodnotný zážitok si svoj prehliadač aktualizujte.

Viac informácií Vám radi poskytneme telefonicky 0850 111 777 (z územia SR) a +421 2 5966 8844 (zo zahraničia), alebo e-mailom na helpdeskeb@csob.sk.

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

 

Finančné inštitúcie

 • finančné riešenia a široká škála produktov a služieb pre tuzemské a zahraničné banky.
 • finančné riešenia a široká škála produktov a služieb pre nebankové finančné inštitúcie.

Custody služby

 • komplexná správa portfólia cenných papierov pre tuzemských a zahraničných klientov,
 • online prístup k majetkovému účtu,
 • bezplatný informačný bulletin.

Depozitár

 • vykonávanie kontrolnej činnosti v rámci legislatívy,
 • určené pre Správcovské spoločnosti, DSS a DDS.

Účty a platby

Bežný účet

4 € / mesačne
 • prístup do komplexnej ponuky ostatných bankových služieb,
 • uskutočňovanie tuzemského a zahraničného platobného styku,
 • bezpečné a pohodlné riadenie vašich financií s využitím najmodernejších bankových technológií.

Platobný POS terminál

4 € / mesačne
 • rýchle pripisovanie prostriedkov na váš účet,
 • bezplatné elektronické aj papierové výpisy,
 • vyšší komfort pre zákazníkov pri platení.

WebPay

individuálne
 • online platby kartou pre internetový obchod,
 • zvýšenie obratu, počtu zákazníkov a zrealizovaných transakcií,
 • bezpečná realizácia platieb vďaka Zabezpečenej internetovej platbe.

Cash Pooling

individuálne
 • optimálne riadenie likvidity v skupine,
 • zníženie úrokových nákladov na úrovni skupiny,
 • členovia skupiny môžu profitovať z výhodných podmienok, ktoré dohodne hlavný člen skupiny.

Lízing

 • predmet financovania je vo vlastníctve hneď po jeho prevzatí,
 • variabilná doba splácania,
 • expresné vybavenie.

 • bez potrebnej hotovosti na zaplatenie obstarávacej ceny,
 • forma lízingu s dojednaným právom kúpy,
 • expresné vybavenie.

 • bez viazania vlastníctvom,
 • možnosť krátkodobého prenájmu,
 • bez akontácie.

 • exkluzívna spolupráca s vybranými dovozcami značiek,
 • zvýhodnené financovanie konkrétnych modelov,
 • expresná realizácia priamo u predajcu vozidiel.

 • financovanie investičných projektov,
 • bez administratívnej záťaže,
 • variabilná doba splácania.

Sporenie

 • vyššie úročenie v porovnaní s bežným účtom,
 • garantovaná úroková sadzba,
 • vedenie účtu bez poplatku.

Investovanie

 • možnosť získať atraktívny výnos na finančných trhoch.

Produkty finančných trhov

 • jednoduchá a flexibilná forma financovania,
 • vydanie vlastnej zmenky,
 • obchodovanie s dlhopismi.
 • výhodnejšie úrokové sadzby,
 • variabilná splatnosť,
 • zhodnotenie vašich finančných prostriedkov.
 • eliminácia kurzového rizika,
 • zabezpečenie proti rastu nákladov v cudzej mene,
 • ochrana investície proti nepriaznivým trhovým trendom.
 • eliminácia rizika pohybu úrokových sadzieb,
 • zabezpečenie rizika vyplývajúceho z možného negatívneho vývoja konkrétnej úrokovej sadzby,
 • zabezpečenie na mieru.
 • vystupujeme ako tretia strana a vysporiadavame finančný rozdiel z pohybu ceny komodít,
 • zabezpečíme vám fixné ceny.
 • výmena prostriedkov z jednej meny do druhej,
 • konverzie individuálnym kurzom na základe aktuálnych podmienok na medzibankovom trhu,
 • individuálny kurz.

Poistenie

 • variabilita vo výbere poistenia a pripoistení,
 • rýchla likvidácia poistných udalostí,
 • individuálny prístup.
 • variabilita vo výbere poistenia a pripoistení,
 • rýchla likvidácia poistných udalostí,
 • individuálny prístup.
 • variabilita vo výbere poistenia a pripoistení,
 • rýchla likvidácia poistných udalostí,
 • individuálny prístup.