Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate starý internetový prehliadač, ktorý z dôvodu Vašej bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri pokračovaní na webové stránky ČSOB s Vašim starým prehliadačom stránky nemusia fungovať správne. Pre plnohodnotný zážitok si svoj prehliadač aktualizujte.

Viac informácií Vám radi poskytneme telefonicky 0850 111 777 (z územia SR) a +421 2 5966 8844 (zo zahraničia), alebo e-mailom na helpdeskeb@csob.sk.

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

Kreditné karty

 • možnosť získať až 100% zľavu za vedenie kreditnej karty

 • možnosť výhodného cestovného poistenia

 • čerpanie prostriedkov z karty až 55 dní bez úroku

od1,5 € / mesačne
 • O produkte
 • Ako funguje
 • Poistenie
 • Strata karty
 • Prémiové zážitky s ČSOB

Prehľad kreditných kariet

Vyberte si niektorú z kreditných kariet Mastercard Credit:

Basic Standard Gold
Basic

Mastercard basic
úverový limit od 150 € do 3 000 €
1,5 € mesačne
úroková sadzba 19,5 % p.a.
bezúročné obdobie až 55 dní
Mastercard® Priceless Specials
poistenie ochrany nákupu
predĺžená záruka na tovar
Mastercard® Elite program
Standard

Mastercard standard
úverový limit od 450 € do 7 400 €
2,5 € mesačne s možnosťou získania 100% zľavy za objem zúčtovaných bezhotovostných platieb minimálne 150 €/mesiac.
úroková sadzba 19,5 % p.a.
bezúročné obdobie až 55 dní
poistenie ochrany nákupu
predĺžená záruka na tovar
Mastercard® Elite program
Gold

Mastercard gold
úverový limit od 3 000 € do 14 800 €
9 € mesačne s možnosťou získania 100% zľavy za objem zúčtovaných bezhotovostných platieb minimálne 500 €/mesiac.
úroková sadzba 13,9 % p.a.
bezúročné obdobie až 55 dní
poistenie ochrany nákupu
predĺžená záruka na tovar

Ďalšie informácie o karte

Vydanie karty

bez potreby vedenia účtu v ČSOB

Dodatková karta

bez poplatku

Denný limit pre výber hotovosti

20 % úverového limitu

Prevod na bežný účet v ČSOB

90 % zostatku úverového limitu

Zabezpečená internetová platba

áno

Cestovné poistenie k platobnej karte

možnosť zvoliť ako doplnkovú službu

Platnosť karty

5 rokov

Ďalšie informácie o karte

Vydanie karty

bez potreby vedenia účtu v ČSOB

Dodatková karta

bez poplatku

Denný limit pre výber hotovosti

20 % úverového limitu

Prevod na bežný účet v ČSOB

90 % zostatku úverového limitu

Zabezpečená internetová platba

áno

Cestovné poistenie k platobnej karte

možnosť zvoliť ako doplnkovú službu

Platnosť karty

5 rokov

Ďalšie informácie o karte

Vydanie karty

bez potreby vedenia účtu v ČSOB

Dodatková karta

bez poplatku

Denný limit pre výber hotovosti

20 % úverového limitu

Prevod na bežný účet v ČSOB

90 % zostatku úverového limitu

Zabezpečená internetová platba

áno

Cestovné poistenie k platobnej karte

možnosť zvoliť ako doplnkovú službu

Platnosť karty

5 rokov

Zriadenie telefonicky

 • vyplňte formulár alebo zavolajte na 0850 111 777
 • zavoláme vám na vami uvedené čislo
 • vyšleme za vami kuriéra
 • podpíšte zmluvu a používajte kreditnú kartu

Zriadenie v pobočke

 • naplánujte si s nami stretnutie
 • vyberte si pobočku a termín požadovaného stretnutia
 • s pracovníkom pobočky si vyberte kreditnú kartu
 • podpíšte na pobočke zmluvu a používajte kreditnú kartu

Reprezentatívny príklad

Mastercard Credit Standard

S kreditnou kartou typu Mastercard Credit Standard a úverovým limitom 3 000 €, ak klient vyčerpá 3 000 €, táto suma bude úročená ročnou úrokovou sadzbou 19,5 % p.a., RPMN bude 23,40 % p.a., celková zaplatená čiastka predstavuje 3 343,99 € vrátane mesačného poplatku vo výške 2,5 €, výška mesačnej splátky je 278,66 €.

Uvedené hodnoty platia za predpokladu, že klient vyčerpá úverový limit kreditnou kartou u obchodníka naraz a následne ho bude počas jedného roka splácať v rovnakých mesačných splátkach.

Výška mesačnej splátky slúži len na výpočet reprezentatívneho príkladu, reálna mesačná splátka dohodnutá v zmluve sa môže líšiť (min. mesačná splátka je 5 %).

Mastercard Credit Basic

S kreditnou kartou typu Mastercard Credit Basic a úverovým limitom 1 500 €, ak klient vyčerpá 1 500 €, táto suma bude úročená ročnou úrokovou sadzbou 19,5% p.a., RPMN bude 23,40% p.a., celková zaplatená čiastka predstavuje 1671,99 € vrátane mesačného poplatku vo výške 1,5 €, výška mesačnej splátky je 139,33 €.

Uvedené hodnoty platia za predpokladu, že klient vyčerpá úverový limit kreditnou kartou u obchodníka naraz a následne ho bude počas jedného roka splácať v rovnakých mesačných splátkach.

Výška mesačnej splátky slúži len na výpočet reprezentatívneho príkladu, reálna mesačná splátka dohodnutá v zmluve sa môže líšiť (min. mesačná splátka je 5 %).

Mastercard Credit Gold

S kreditnou kartou typu Mastercard Credit Gold a úverovým limitom 4 500 €, ak klient vyčerpá 4 500 €, táto suma bude úročená ročnou úrokovou sadzbou 13 ,9 % p.a., RPMN bude 20,06 % p.a., celková zaplatená čiastka predstavuje 4 950,14 € vrátane mesačného poplatku vo výške 9 €, výška mesačnej splátky je 412,51 €.

Uvedené hodnoty platia za predpokladu, že klient vyčerpá úverový limit kreditnou kartou u obchodníka naraz a následne ho bude počas jedného roka splácať v rovnakých mesačných splátkach.

Výška mesačnej splátky slúži len na výpočet reprezentatívneho príkladu, reálna mesačná splátka dohodnutá v zmluve sa môže líšiť (min. mesačná splátka je 5 %).

Použitie kreditnej karty

Bezhotovostné použitie

 • platby za tovar a služby v obchodoch a na internete,
 • dobíjanie kreditu mobilného operátora cez bankomat,
 • elektronický prevod z úverového účtu ku karte na bežný účet
  v ČSOB.

Hotovostné použitie

 • výber z bankomatov,
 • Cash Advance – v pobočkách bánk v SR a zahraničí,
 • Cash Back – pri platbe u obchodníkov.

Zabezpečená internetová platba

Protokol 3-D Secure vám umožňuje platiť kartou na internete bezpečne. Pre VISA karty je tento spôsob platby identifikovaný pod názvom Verified by VISA a pre Mastercard a Maestro karty ako Mastercard SecureCode.

Zabezpečenú internetovú platbu si môžete aktivovať cez:

 • nonstop číslo +421 2 5966 8230,
 • ktorúkoľvek pobočku ČSOB.

Spôsob splácania

 • inkasom z bežného účtu vedeného v ČSOB,
 • bezhotovostným prevodom na úverový účet ku karte,
 • vkladom v hotovosti na úverový účet ku karte.

Výška splátky

 • pravidelná minimálna mesačná splátka 5 % z vyčerpanej sumy – minimálne 15 €,
 • plná automatická splátka,
 • mimoriadna splátka časti alebo celej vyčerpanej sumy.

Bezúročné obdobie

Bezúročné obdobie až 55 dní vzniká, ak uhradíte celú čerpanú čiastku uvedenú vo výpise za príslušný mesiac do dňa jej splatnosti (zaplatíte všetko, čo ste vyčerpali).

Zúčtovacie obdobie je obdobie trvajúce jeden mesiac, počas ktorého sa vám spočítajú všetky nákupy kreditnou kartou. Začiatok zúčtovacieho obdobia predstavuje aj začiatok plynutia 55-dňového bezúročného obdobia. Po jeho uplynutí sa môžete rozhodnúť, či splatíte povinnú minimálnu splátku, ľubovoľnú časť alebo celú vyčerpanú sumu. Ak splatíte celú vyčerpanú sumu, neplatíte žiadne úroky.

Bezúročné obdobie na kreditnej karte

Zľava z poplatku

Pre 100% zľavu z poplatku stačí splniť každý mesiac nasledovné podmienky:

  Minimálna suma vašich nákupov v každom mesiaci kreditnou kartou
Mastercard Credit Standard 150 €
Mastercard Credit Gold 500 €

Dodatková karta

K hlavnej kreditnej karte môžete požiadať o vydanie dodatkových kariet s rovnakými výhodami ako má hlavná kreditná karta:

 • vydanie dodatkových kariet bez poplatku,
 • čerpanie zo spoločného úverového limitu, s možnosťou nastaviť denný limit pre dodatkové karty,
 • transakcie sa započítavajú do objemu pre získanie zľavy z mesačného poplatku,
 • od 15 rokov.

Cestovné poistenie k platobnej karte

Cestovné poistenie ku karte

S naším vylepšeným cestovným poistením k platobným kartách získate:

 • cestovné poistenie k platobnej karte ČSOB platné na celom svete,
 • poistenie zásahu Horskej záchrannej služby na území SR,
 • asistenčnú službu pre nonstop pomoc na čísle +421 2 4445 0050,
 • cestovné poistenie bez vekového obmedzenia pre jednotlivcov aj rodiny,
 • k účtu Extra Pohoda dostanete variant Standard bez poplatku.

Ďalšie informácie


Poistenie ochrany nákupu a predĺžená záruka

 • bezplatne ku kreditnej karte Mastercard Credit Standard a Mastercard Credit Gold,
 • predĺžená záruka platí 12 mesiacov po skončení zákonnej záručnej doby a vzťahuje sa na poškodenie alebo zničenie tovaru vnútornou chybou,
 • ochrana nákupu platí do 6 mesiacov od jeho zakúpenia a vzťahuje sa na:
  • akékoľvek náhodné poškodenie alebo zničenie predmetu poistenia, ktoré nevzniklo vnútornou chybou,
  • odcudzenie predmetu poistenia krádežou,
  • poškodenie alebo zničenie predmetu poistenia pri pokuse o odcudzenie.
 • ročný limit poistného plnenia je
  • 3 000 € pre kreditné karty Mastercard Credit Standard,
  • 5 000 € pre kreditnú kartu Mastercard Credit Gold.
 • poistenie platí pre hlavnú aj dodatkovú kartu.

Ako získať poistenie

 • tovar musí byť zaplatený v plnej výške kreditnou kartou v minimálnej hodnote 60 €,
 • tovar musí byť zakúpený na území Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska alebo cez internetového predajcu v týchto štátoch.

Tovar, na ktorý je možné uplatniť poistenie a predĺženú záruku nájdete v zozname.

Ako postupovať v prípade škodovej udalosti

Škodovú udalosť bezodkladne oznámte niektorým z nasledovných spôsobov:

 • zavolaním na telefónne číslo:
  • 0850 311 312,
  • zo zahraničia: +421 2 5966 6997.
 • e-mailom na adresu: infolikvidacia@csob.sk,
 • písomne na adresu: ČSOB Poisťovňa, a. s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava.

Strata, odcudzenie a zablokovanie karty

V prípade straty alebo krádeže karty je nevyhnutné kartu okamžite zablokovať a predísť tak jej zneužitiu:

ČSOB SmartBanking

Pomocou aplikácie ČSOB SmartBanking je možné kartu dočasne zablokovať.

ČSOB SmartBanking - Android
ČSOB SmartBanking - App store

Telefonicky

Zo Slovenskej republiky alebo zo zahraničia volajte na telefónne číslo:

+421 2 5966 8230

V pobočke

Navštívte najbližšiu pobočku ČSOB, kartu vám zablokujeme okamžite a natrvalo.

Vyhľadať pobočku

Bezpečné používanie platobnej karty

Chráňte si kartu

Platobnú kartu ihneď po prevzatí podpíšte na podpisový prúžok na zadnej strane. Strážte si ju, noste ju oddelene od dokladov a ak ju dlhšie nepoužívate, pravidelne ju kontrolujte. Platobná karta je vydaná iba pre vás a je neprenosná. Nikdy ju nikomu nepožičiavajte, a to ani vašim rodinným príslušníkom. V prípade jej krádeže, straty alebo zneužitia ju ihneď zablokujte na nonstop čísle +421 2 5966 8230.

Platobnú kartu chráňte pred mechanickým poškodením alebo pôsobením magnetického poľa. Nikde nezverejňujte jej číslo a po skončení platnosti sa riaďte pokynmi banky. Ak ju neodovzdáte, zničte ju.

Strážte si PIN kód

PIN kód slúži pre prístup k účtu. Preto si ho pamätajte, nikdy si ho nezapisujte a v žiadnom prípade ho nenoste napísaný spolu s platobnou kartou. Neprezrádzajte ho ani vašim príbuzným, polícii, iným orgánom alebo zdanlivo dôveryhodne pôsobiacim subjektom. Banka si od vás PIN kód nikdy nepýta, preto nereagujte na podozrivé e-maily alebo stránky požadujúce od vás PIN. Podozrivú aktivitu nám čo najskôr ohláste.

Pri zadávaní PIN kódu pri platbách v obchodoch alebo pri výberoch z bankomatov dbajte na to, aby ho nikto nemohol odpozorovať alebo nasnímať. Snažte sa vaším telom zabrániť priamemu výhľadu na klávesnicu a pri jeho zadávaní ju zakryte voľnou rukou.

Váš PIN kód si môžete kedykoľvek zmeniť pomocou bankomatu na akýkoľvek vami zvolený 4-miestny kód. Dbajte na to, aby bol náhodný a neskladal sa z rovnakých alebo za sebou idúcich číslic. PIN kódy typu 1234 a 6666 sú nevhodné, nepoužívajte ich.

Buďte opatrný pri platbách cez internet

Platobnou kartou cez internet plaťte iba v tých internetových obchodoch, ktoré sú overené a označené Verified by Visa alebo Mastercard SecureCode. Zabezpečená internetová platba slúži na zabezpečenie platieb formou zaslania jednorazového SMS kódu. Okrem toho máte možnosť nastaviť si finančný limit na platby na internete alebo ich môžete úplne zablokovať. O všetkých transakciách môžete byť informovaný formou informačných SMS, ktoré si aktivujete cez Internet Banking.

Výber hotovosti z bankomatu

Pri výberoch hotovosti z bankomatu si všímajte aj jeho konštrukciu. Ak zbadáte podozrivú úpravu, poškodenie alebo inú netradičnú zmenu, nahláste nám ju. Predovšetkým si overte, či sa na bankomate nevyskytuje kamera, ktorá by mohla snímať váš PIN kód.

Nahláste podozrivého obchodníka

Pri platbách u obchodníka kartu nespúšťajte z očí a buďte prítomný pri každej platbe. Nedovoľte, aby obsluha odišla mimo váš dohľad. Akékoľvek podozrivé správanie obchodníka nám nahláste.

Kontrolujte si odchádzajúce transakcie

Po zaplatení u obchodníka si skontrolujte sumu uvedenú na účtenke a uchovajte si ju ako doklad o transakcii. Pravidelne si kontrolujte aj výpisy z účtu a porovnajte ich s vami realizovanými transakciami. V prípade akejkoľvek nezrovnalosti alebo neobvyklej transakcie nás ihneď kontaktujte na nonstop čísle +421 2 5966 8230.

„Deti pri grile“

Doprajte svojim deťom netradičný zážitok. Nechajte svoje deti experimentovať a realizovať sa v kuchyni. Pod odborným dohľadom šéfkuchára Petra Slačku sa nemusíte ničoho báť. Deti varia a „motajú“ sa v kuchyni veľmi rady. Prečo im potom práve z varenia neurobiť zábavný program?

Termín zážitku
Objednať zážitok

Tajomné Chateau Appony

Mysteriózna miestnosť známa aj ako 13. komnata kaštieľa v sebe skrýva knižný poklad a silný príbeh. Nechajte sa vtiahnuť do pohnutej histórie grófskeho rodu Apponyiovcov.

 

Termín zážitku
Objednať zážitok

Bežecké dopoludnie s najrýchlejším Slovákom Jánom Volkom

Zaži dopoludnie s Jánom a pozri si jeho tréning. Naučíš sa niečo nové aj o behu a dozvieš sa, o čom v skutočnosti jeho preteky sú, ako aj to, ako sa dajú spojiť beh a život.
Dopoludnie s Jánom Volkom iba pre vás.

Termín zážitku
Objednať zážitok

Neverbálna komunikácia šatami od Janky Pištejovej

Vedeli ste, že oblečením neverbálne komunikujete so svojím okolím? Janka vás zasvätí do sveta módnych trendov, módnych faux paus a poradí vám, čo je pre vás v rámci módy to pravé orechové. Špeciálna ponuka na súkromný fashion workshop s úžasnou Jankou Pištejovou.

Termín zážitku
Objednať zážitok

Lezenie vodopádov

Neskutočný adrenalínový zážitok pre ľudí, ktorí chcú skúsiť niečo nové, jedinečné a spojiť tak aktívny oddych v horách so športovým adrenalínovým zážitkom.


 

Termín zážitku
Objednať zážitok

Privátny večierok u Maroša Kramára

V pohodlí štýlovej obývačky Maroša Kramára ochutnávate vyberané vína, neformálne debatujete s hostiteľom, až sa nepozorovane ocitáte na opustenom ostrove v Nórskom mori a ponárate sa do súkromia dvoch cudzích mužov, ktorí odhaľujú svoje životné príbehy, protichodné pohľady na lásku medzi mužom a ženou sprevádzané prekvapeniami a tajomstvami, ktoré sa miestami často podobajú tým vašim.

Termín zážitku
Objednať zážitok

Skryté tajomstvá hlavného mesta

Fotoprechádzka: Duchovia a démoni Bratislavy
Poďte zažiť prechádzku dejinami strachu starej Bratislavy od Dómu svätého Martina cez Starú radnicu a Michalskú bránu až k cintorínu pri Kozej bráne.

 
Termín zážitku
Objednať zážitok

Spoznaj skutočné čaro talianskej kuchyne v reštaurácii „U Taliana“

Naučte sa všetky triky ako pripraviť pravé talianske 5 chodové menu a vychutnajte si medzitým výnimočné talianske vína.

Termín zážitku
Objednať zážitok