Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Bežný účet

  • prístup do komplexnej ponuky ostatných bankových služieb,
  • uskutočňovannie tuzemského a zahraničného platobného styku,
  • bezpečné a pohodlné riadenie vašich financií s využitím najmodernejsich bankových technológií.
4 € /mesiac

Typy bežných účtov

Typ účtu Využitie účtu
Štandardný bežný účet pre bežnú podnikateľskú činnosť
Fondový bežný účet sociálny alebo rezervný fond
Bežný účet pre nadačné imanie pre nadácie s vytvoreným nadačným fondom


Mena účtu

Bežný účet môže byť vedený:

  • v mene EUR,
  • v cudzích menách: CZK, USD, CHF, GBP, AUD, NOK, SEK, CAD,
  • v cudzích menách len pre bezhotovostné platobné operácie: JPY, DKK, HUF, PLN.

Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať:

0850 111 777
NONSTOP 24 hodín denne