Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Kontakty pre banky a nebankové finančné inštitúcie

Adresa: Nám. SNP 29, 815 63 Bratislava
E-mail: csobsk@csob.sk
SWIFT kód: CEKOSKBX

Riaditeľka odboru finančných inštitúcií a Custody
Meno: Ing. Erika Šolíková
Telefónne číslo: + 421 2 5966 8830

Klientskí pracovníci
Tel. číslo pre nebankové inštitúcie: + 421 2 5966 8833, 8834
Tel. číslo pre banky: + 421 2 5966 8831, 8832
Fax: + 421 2 5441 4810