Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Finančné inštitúcie a Custody

Finančné inštitúcie a Custody

 • Komplexná obsluha bánk a nebankových finančných inštitúcií

 • Výkon funkcie Depozitára

 • Správa a úschova cenných papierov (Custody)

 • O nás

Ponúkame finančné riešenia a širokú škálu produktov a služieb pre tuzemské a zahraničné banky,
nebankové finančné inštitúcie, výkon funkcie Depozitára a služby Custody.

Výhodou obsluhy odborom finančných inštitúcií je znalosť príslušných právnych predpisov a z toho vyplývajúca schopnosť prispôsobiť existujúce bankové produkty špecifickým legislatívnym podmienkam klientov.

Zabezpečujeme komplexnú obsluhu segmentu finančných inštitúcií pre:

 • tuzemské a zahraničné banky,
 • obchodníkov s cennými papiermi,
 • správcovské spoločnosti a nimi spravované podielové fondy,
 • dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS),
 • doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS),
 • splátkové spoločnosti,
 • poisťovne (komerčné, zaisťovne),
 • štátne agentúry,
 • finančné skupiny,
 • zahraničné spoločnosti poskytujúce finančné služby v SR (podliehajúce dozoru v krajine sídla) a iné.

Výkon funkcie depozitára sa zameriava na zabezpečenie kontrolnej činnosti v rámci prislúchajúcej legislatívy pre správcovské spoločnosti, DSS a DDS.

Správa a úschova cenných papierov (Custody) pre tuzemských a zahraničných klientov zahŕňa:

 • správu portfólia cenných papierov,
 • výkon akcionárskych práv - corporate actions,
 • informačný servis.

Všetky služby poskytujeme v súlade s platnou legislatívou a na základe licencií udelených Národnou bankou Slovenska.


Kontakty

Finančné inštitúcie a Custody

Žižkova 11
811 02 Bratislava
SWIFT kód: CEKOSKBX

Finančné inštitúcie

Tel.č. pre banky: + 421 2 5966 8831, 8832
Tel.č. pre nebank. FI: + 421 2 5966 8833, 8834
Fax: + 421 2 5441 4810
E-mail: csobsk@csob.sk

Custody

Kontaktná osoba: Rastislav Čapkovič
Tel.č.: + 421 2 5966 8415
Fax: + 421 2 5441 4811
E-mail: csobcustody@csob.sk