Finančný lízing

 • rýchly schvaľovací proces

 • potrebná nízka vstupná investícia

 • garantovaná výška splátky vrátane poistenia počas celej doby splácania

O produkte

Ak zvažujete obstaranie nového či jazdeného auta a nemáte dostatočné množstvo finančných prostriedkov na kúpu vozidla v hotovosti, využite možnosť financovania od ČSOB Leasing. Výhodné financovanie pre všetky značky osobných a úžitkových vozidiel. Možnosť uzatvorenia zmluvy priamo v predajni danej značky alebo na pobočke ČSOB Leasing. Výška splátky je garantovaná počas celej doby splácania a súčasťou splátky je aj poistenie.


Ako si zriadiť lízing

Vyberte si najbližšiu pobočku ČSOB Leasing a zrealizujte podpis zmluvy aj poistenie vozidla na jednom mieste. V prípade záujmu o financovanie vozidla alebo motorky prostredníctvom nášho spolupracujúceho predajcu môže byť vaša žiadosť vybavená už do 30 minút.

Vozidlo

 • vyberte si vozidlo alebo vám s výberom pomôžeme,
 • objednajte si vozidlo a prihláste ho na dopravnom inšpektoráte,
 • servis vozidla nie je súčasťou lízingu.

Financovanie

 • vyberte si splácanie v rovnomerných alebo nerovnomerných splátkach a dĺžku trvania zmluvy v rozmedzí 29 až 72 mesiacov,
 • sme vlastníkom vozidla do ukončenia zmluvy, potom vozidlo odkupujete za sumu uvedenú v zmluve.

Poistenie


Doklady a náležitosti

 • občiansky preukaz,
 • druhý doklad totožnosti - vodičský preukaz, cestovný pas alebo rodný list,
 • potvrdenie o príjme, alebo výpis z účtu za posledné 3 mesiace
 • ďalšie doklady v závislosti od ceny vozidla a výšky prvej zvýšenej splátky.

Vyhľadávač VIN kódov

Overte si, či vozidlo ktoré kupujete nie je majetkom lízingovej spoločnosti prostredníctvom vyhľadávača VIN kódov.

Repredaj

Široká ponuka overených jazdených vozidiel, prevažne z ukončeného operatívneho lízing.


Poistenie

Poistenie si môžete zriadiť pri uzatváraní lízingu a stáva sa tak súčasťou splátky. Poistné a poradenské služby sprostredkováva dcérska spoločnosť ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., ktorá vám zabezpečí výhodné poistné sadzby a pohodlné uzatvorenie poistných zmlúv.


Povinné zmluvné poistenie

Kryje riziko škôd spôsobených pri prevádzke vozidla. Splátka je fixná
bez ohľadu na spôsobené škody. Poistenie zahŕňa:

 • poistenie škody na majetku,
 • poistenie škody na zdraví,
 • náklady právneho zastúpenia,
 • ušlý zisk poškodeného.

Havarijné poistenie

Nové vozidlá sa poisťujú na obstarávaciu cenu. Poistenie zahŕňa:

 • poistenie v prípade poškodenia,
 • poistenie zničenia pri havárií,
 • poistenie živelných udalostí,
 • poistenie vandalizmu,
 • poistenie odcudzenia.

Poistenie finančnej straty

Kryje rozdiel medzi trhovou a obstarávacou cenou vozidla v prípade poistnej udalosti. Poistné sa hradí jednorazovo alebo postupne v splátkach za financovanie. Výhody poistenia:

 • ochrana vašej investície do nákupu vozidla,
 • zabezpečenie prostriedkov na obstaranie nového vozidla,
 • platí pre každú poistnú udalosť, ktorú havarijná poisťovňa považuje za totálnu škodu.

Kontaktujte nás
Odoslaním kontaktných údajov vyslovene súhlasím s tým, aby ČSOB, a.s. poskytla moje osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu spoločnosti ČSOB Leasing, a.s. za účelom oslovenia s ponukou produktov. Súhlas udeľujem na obdobie 5 rokov.