Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Ak sa rozhodnete pokračovať v prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

Banková záruka

 • zaistenie rizík vyplývajúcich z obchodných vzťahov,
 • banka uhradí stanovenú sumu v prípade, ak si dlžník nesplní svoje povinnosti.

 


Využitie Bankovej záruky

 • na zaistenie rizík vyplývajúcich z obchodných vzťahov, napr. rizika neochoty alebo neschopnosti platiť, rizika nedodania tovaru, nesplnenia podmienok v zmluve a pod.,
 • pri kúpe alebo predaji tovarov a služieb,
 • pri zmluvách o dielo,
 • v medzinárodnom aj tuzemskom obchode.Výhody

 • banka poskytne beneficientovi istotu, že uhradí stanovenú finančnú sumu v prípade, že si dlžník nesplní voči beneficientovi svoje povinnosti špecifikované v záruke,
 • ak ste v pozícii odberateľa, poskytnutie bankovej záruky je pre vás výhodnejšie ako zloženie finančnej zábezpeky na účet dodávateľa,
 • ako odberateľ máte finančné prostriedky na svojom účte (s možnosťou vyššieho úročenia) – nemáte ich viazané,
 • môžete od vášho obchodného partnera získať odklad platenia alebo výhodnejšie platobné podmienky z dôvodu zaistenia schopnosti platiť bankovou zárukou.


Druhy záruk

 • záruka za ponuku,
 • záruka za vrátenie platby vopred,
 • záruka za dobré prevedenie kontraktu,
 • záruka za zádržné,
 • platobná záruka,
 • colná záruka,
 • záruka za spotrebnú daň,
 • záruka v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania.


Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať:

0850 111 777
NONSTOP 24 hodín denne


ČSOB 2020