Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Ak sa rozhodnete pokračovať v prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

Podnikateľské konto

 • neobmedzený počet vybraných transakcií,
 • neobmedzený počet elektronicky odoslaných platieb v EUR (v rámci ČSOB SR a SEPA platby),
 • 30 prijatých platieb v EUR (v rámci ČSOB SR a SEPA platby).
6 € /mesiac

Business Banking Lite

 • možnosť prepojenia s účtovným systémom firmy,
 • transakcie s neobmedzeným limitom,
 • podpisovanie samostatne alebo vo dvojici,
 • nastavenie SMS a e-mailových správ o pohyboch na účte,
 • viacjazyčné prostredie (SK, EN),
 • výpisy z účtov na prezeranie aj do účtovníctva vo viacerých formátoch,
 • import platobných súborov z účtovníctva,
 • prihlasovanie sa do systému pomocou čipovej karty,
 • spracovanie platieb v reálnom čase,

Detailný popis funkcionalít si môžete prečítať v dokumente Funkcionalita služby Business Banking Lite.Ako si zriadiť Business Banking Lite

 • podmienkou poskytnutia služby Business Banking Lite je bežný účet vedený v ČSOB,
 • kontaktujte svoju pobočku, kde s vami vyplnia potrebnú dokumentáciu,
 • aktivujte čipovú kartu, inštalácia na váš počítač nie je potrebná,
 • služba je po týchto krokoch plne funkčná.

Technické požiadavkyAktuálne informácie o účte

 • detailné informácie o účtoch a aktuálne zostatky,
 • aktuálne pohyby na účte, rezervované a blokované položky,
 • elektronické výpisy z účtov.

Prepojenie účtu s účtovníctvom

 • podpora importu platobných príkazov vytvorených v účtovných systémoch klienta,
 • možnosť exportu výpisov z účtov do účtovných systémov klienta.


Zadanie všetkých typov platobných príkazov

 • tuzemské platobné príkazy na úhradu/inkaso/trvalé príkazy,
 • zrýchlené platby v rámci SR,
 • cezhraničné, konverzné, SEPA platobné príkazy,
 • splátka kreditnej karty.

Správa ďalších služieb

 • vedenie vlastných databáz partnerov a vzorov platobných príkazov,
 • zavedenie viacúrovňovej autorizácie príkazov,
 • vytvorenie a zmena súhlasov na inkaso,
 • správa platobných kariet, sporiacich účtov a termínovaných vkladov, podielových fondov a riadeného portfólia,
 • dobíjanie kreditu.


Informácie formou SMS alebo e-mailu

Majte informácie o každej zmene zostatku na účte. Aktivujte si cez Business Banking Lite zasielanie informácií formou SMS správy alebo e-mailu.

Zasielané sú informácie o:

 • pohyboch a zostatkoch na účtoch,
 • transakciách uskutočnených platobnou kartou.

SMS správy sú zasielané na:Druhy prístupov k účtu

 • pasívny – na prezeranie alebo prípravu platobných príkazov, ktoré nebudú spracované bankou, kým ich iná oprávnená osoba nepotvrdí (nie je potrebná čipová karta),
 • aktívny – na vytváranie a potvrdenie platieb alebo iných požiadaviek.
 MultiCash

 • homebankingová off-line aplikácia inštalovaná na klientskom počítači (serveri),
 • medzinárodný štandard na centralizovanú správu účtov z viacerých bánk,
 • navrhnuté s ohľadom na potreby firemných klientov ako aj veľkých korporácií,
 • štandardizovaný elektronický výpis vo formáte MT940,
 • správa účtov viacerých bánk z jednej aplikácie,
 • prepojenie s účtovnými systémami,
 • vysoký stupeň bezpečnosti,
 • možnosť samostatnej alebo sieťovej verzie,
 • viacjazyčné prostredie (SK, DE, EN),
 • aktuálne zostatky na účte a statusy platieb,
 • kreditné a debetné avíza, výpisy z účtov a kurzový lístok,
 • SEPA prostredie.

 

Podmienkou poskytnutia služby Multicash je bežný účet alebo balík služieb vedený v ČSOB, prípadne oprávnenie od majiteľa účtu nakladať s prostriedkami na účte vedenom v ČSOB.V prípade záujmu o službu:

 • kontaktujte svoju pobočku, ktorá s vami vyplní potrebnú dokumentáciu,
 • po podpise Zmluvy o poskytovaní služby Multicash budete do 3 pracovných dní kontaktovaný inštalujúcou firmou kvôli upresneniu termínu a podmienok inštalácie,
 • po inštalácii a zaškolení budú bankou uvoľnené elektronické podpisy užívateľov na základe dokumentácie doručenej do banky a služba bude plne funkčná.

 

Služba sa inštaluje priamo na osobný počítač klienta, pričom musia byť splnené minimálne hardvérové, softvérové a komunikačné požiadavky.Ako funguje MultiCash:

 • import platobných príkazov vytvorených v účtovných systémoch klienta,
 • export výpisov z účtov do účtovných systémov klienta,
 • možnosť odoslať čiastočne podpísanú dávku s platobnými príkazmi do banky za predpokladu, že existuje ďalšia inštalácia s prístupom k danému účtu príkazcu, odkiaľ si iný užívateľ dávku stiahne a „dopodpíše" ju,
 • možnosť automatického prijímania a spracovania dát z banky,
 • automatický export nadefinovaných údajov pri ich prijatí.

Platobné operácie:

 • SEPA platby,
 • SEPA inkasá,
 • cezhraničné platobné príkazy,
 • zrýchlené urgentné platby,
 • vlastné databázy partnerov a vzory platobných príkazov.


Bezpečnostné prvky:

 • prihlasovacie heslo, ktorým sa užívateľ prihlasuje do aplikácie,
 • komunikačné heslo na komunikáciu s bankou (prijímanie a odosielanie dát),
 • elektronický podpis chránený heslom, ktorým užívateľ autorizuje dávky príkazov,
 • systém viacúrovňového overovania a autorizácie príkazov,
 • šifrovanie všetkých dát počas komunikácie s bankou,
 • individuálne užívateľské prístupové heslá, práva a limity,
 • rôzne kategórie elektronických podpisov,
 • automatická archivácia logov,
 • šifrovanie uložených dát v aplikácii.
 ČSOB Internet Banking - vnútorné prostredie aplikácie

Internet Banking

Poskytuje prehľad o:
 • vašich účtoch a platbách,
 • sporení a investíciách, ktoré máte,
 • vašich platobných kartách,
 • úveroch, ktoré čerpáte.

Prihlásiť sa do Internet bankingu
Správa existujúcich produktov

 • nastavenie preferovaného zobrazenia – poradie účtov, obľúbené položky,
 • vytvorenie platobných partnerov a platobných vzorov (často využívané platobné príkazy),
 • zadávanie tuzemských, cezhraničných prevodov, spravovanie inkás,
 • zadanie požiadavky na elektronické výpisy k účtu,
 • nákup podielových fondov (klienti s rámcovou zmluvou o investovaní),
 • zadanie výpovede vkladu, resp. jeho časti na sporiacom účte,

 

 • podanie žiadosti o výber z termínovaného účtu,
 • zmena limitu na debetnej karte,
 • zmena úverového limitu kreditnej karty alebo povoleného prečerpania,
 • nastavenie služby Zabezpečená internetová platba k platobným kartám,
 • uskutočnenie úhrady splátky kreditnej karty,
 • dobitie kreditu mobilných operátorov.


Informácie o pohyboch na účte

Aktivujte si cez Internet Banking zasielanie informácií o pohyboch na účte formou SMS správy alebo e-mailu a získajte informácie o:

 • pohyboch a zostatkoch na účtoch,
 • transakciách uskutočnených platobnou kartou,
 • kurzovom lístku a vybraných kurzoch,
 • pohyboch na sporiacich účtoch, termínovaných účtoch,
 • pohyboch na investičných účtoch podľa subjektívneho nastavenia klienta, prispôsobeného jeho potrebám.

Možnosť požiadať o nové produkty

Internet Banking vám umožňuje bez návštevy pobočky požiadať o nové produkty:

 • úver,
 • kreditná karta,
 • povolené prečerpanie účtu,
 • nákup podielových fondov (klienti s rámcovou zmluvou o investovaní).


Spôsob prihlásenia sa do Internet Bankingu

Prihlásenie sa do Internet Bankingu môže prebiehať jedným z týchto troch spôsobov:

 • IPPID (identifikačné číslo), PIN + SMS kľúč,
 • IPPID (identifikačné číslo), PIN + token (autorizačné zariadenie),
 • čipová karta.


 
ČSOB SmartBanking novinky

ČSOB SmartBanking

SmartBanking is a convenient way for you to access your finances and important services and information from the bank. It is an application for smartphones and tablets that offers, amongst other things:

 • detailed overviews of accounts, cards and payments,
 • the possibility to make various types of payments,
 • travel insurance arrangement,
 • credit top-ups for your mobile phone,
 • a map of branches and ATMs.
QR kódy pre stiahnutie ČSOB SmartBankingu
 
Android stiahnutie ČSOB SmartBankingu
iOS stiahnutie ČSOB SmartBankingu
Windows Phone stiahnutie ČSOB SmartBankingu

 
 

Launch the application, enter your PIN code and you have access to all the functions of the SmartBanking application, which make it easy to manage your account.


Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás cez kontaktný formulár alebo Infolinku ČSOB Banky:

0850 111 777
NONSTOP 24 hodín denne


ČSOB 2020