Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Ak sa rozhodnete pokračovať v prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

Dokumentárny akreditív

 • predávajúci má pohľadávku voči banke, nie voči kupujúcemu,
 • predávajúci získa istotu úhrady za dodaný tovar alebo službu v prípade splnenia vopred dohodnutých podmienok,
 • kupujúci má istotu, že bude platiť iba v prípade, ak predávajúci splní vopred stanovené podmienky akreditívu.

Využitie dokumentárneho akreditívu

 • platobný a zaisťovací nástroj, ktorý slúži na zaistenie platobného rizika, prípadne ďalších rizík vyplývajúcich z obchodných vzťahov,
 • využitie:
  • v medzinárodnom a tuzemskom obchode,
  • pri kúpe alebo predaji tovarov a služieb,
  • v obchode s nehnuteľnosťami a pod.Výhody pre predávajúceho (exportéra)

 • predávajúci má pohľadávku voči banke, nie voči kupujúcemu,
 • ochrana pred rizikom platobnej neschopnosti kupujúceho,
 • istota úhrady za dodaný tovar alebo službu v prípade splnenia vopred dohodnutých podmienok,
 • predávajúci má zaistenú platbu za tovar ešte pred jeho výrobou alebo expedíciou,
 • ochrana pred rizikom, že si odberateľ tovar neprevezme (napr. pri tovare vyrobenom na zákazku),
 • potvrdený akreditív zaisťuje riziká vyplývajúce z vývoja ekonomickej alebo politickej situácie v krajine kupujúceho (importéra),
 • možnosť ihneď získať finančné prostriedky predajom pohľadávky z akreditívu banke pred jej splatnosťou.


Výhody pre kupujúceho (importéra)

 • platiť budete iba v prípade, ak predávajúci splní vopred stanovené podmienky akreditívu,
 • istota, že v čase výplaty akreditívu bude už tovar na ceste,
 • voľbou vhodných akreditívnych podmienok môžete zabezpečiť požadovanú kvalitu tovaru a včasnosť jeho dodania,
 • možnosť získať výhodnejšie cenové podmienky z dôvodu zabezpečenia obchodu akreditívom,
 • môžete dohodnúť odklad platby v akreditíve a tým získať tovar na úver.


Druhy akreditívov

 • vystavený (importný, dodávateľský),
 • prijatý (exportný, vývozný),
 • potvrdený,
 • stand-by,
 • prevoditeľný,
 • back-to-back,
 • revolvingový.
 


Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať:

0850 111 777
NONSTOP 24 hodín denne


ČSOB 2020