Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Ak sa rozhodnete pokračovať v prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

Produkty na zabezpečenie rizika pohybu úrokových sadzieb

  • eliminácia rizika pohybu úrokových sadzieb,
  • zabezpečenie rizika vyplývajúceho z možného negatívneho vývoja konkrétnej úrokovej sadzby,
  • zabezpečenie na mieru.

 


Úrokové opcie: CAP a FLOOR

Úrokové opcie poskytujú úplnú ochranu proti nepriaznivému vývoju úrokových sadzieb, ale zároveň sa pri nich nevylučuje ani možnosť participácie na priaznivom vývoji.

Pokiaľ nastane počas úrokového obdobia nepriaznivý vývoj, nákupom úrokovej opcie si môže spoločnosť zabezpečiť právo uskutočniť transakciu pri úrokovej sadzbe definovanej v opcii. Úroková opcia je nezávislá od zabezpečovanej transakcie (úver/depo) a protistrany si navzájom vysporiadavajú len úrokový rozdiel.Poznáme dva druhy úrokových opcií:

  • kúpa opcie CAP (z pohľadu klienta):
    ochrana proti rastu úrokových sadzieb pri čerpaní úveru. Pokiaľ je na začiatku úrokového obdobia aktuálna úroková sadzba vyššia ako sadzba opcie CAP, na konci úrokového obdobia platí banka klientovi úrokový rozdiel. Pokiaľ je aktuálna úroková sadzba nižšia ako sadzba CAP opcie, nenastane žiadne vysporiadanie rozdielu.
  • kúpa opcie FLOOR (z pohľadu klienta):
    ochrana proti poklesu úrokových sadzieb pri poskytnutom depozite. Pokiaľ je na začiatku úrokového obdobia aktuálna úroková sadzba nižšia ako sadzba opcie FLOOR, na konci úrokového obdobia platí banka klientovi úrokový rozdiel. Pokiaľ je aktuálna úroková sadzba vyššia ako sadzba opcie FLOOR, nenastane žiadne vysporiadanie rozdielu.

 

Minimálny objem: 1 660 000 €.

Podmienka: Rámcová zmluvu o obchodovaní na finančných trhoch.

 Contact us

If you have any questions, feel free to ask:

0850 111 777
NONSTOP

 
ČSOB 2020