Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate starý internetový prehliadač, ktorý z dôvodu Vašej bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri pokračovaní na webové stránky ČSOB s Vašim starým prehliadačom stránky nemusia fungovať správne. Pre plnohodnotný zážitok si svoj prehliadač aktualizujte.

Viac informácií Vám radi poskytneme telefonicky 0850 111 777 (z územia SR) a +421 2 5966 8844 (zo zahraničia), alebo e-mailom na helpdeskeb@csob.sk.

Zatvoriť
#csrfToken()
EN


Produkty na zabezpečenie kurzového rizika

  • eliminácia kurzového rizika,
  • zabezpečenie proti rastu nákladov v cudzej mene,
  • ochrana investície proti nepriaznivým trhovým trendom.

 


Average Rate Forward

Operácia určená klientom, ktorí budú v budúcnosti vymieňať voľné peňažné prostriedky z jednej meny do inej, ale vopred nevedia presný termín a objem jednotlivých transakcií.

Zabezpečenie sa vzťahuje na celkový dohodnutý objem transakcie za dané obdobie, nie na každú čiastočnú transakciu. Rovnako aj vysporiadanie sa vzťahuje na celý vopred dohodnutý objem bez ohľadu na to, aké množstvo bolo v priebehu obdobia skutočne zobchodované.

Pri dohodnutí obchodu je dohodnutá dĺžka obdobia, celkový objem transakcií a kurz. V priebehu dohodnutého obdobia sa však obchoduje za aktuálny kurz alebo kurz centrálnej banky a vysporiadanie sa uskutoční na konci obdobia. Vývoj devízového kurzu je v priebehu obdobia zaistenia reprezentovaný fixingom centrálnej banky každý pracovný deň tohto obdobia. Z fixingov sa na konci obdobia spočíta aritmetický priemer. Ten predstavuje priemerný trhový kurz, za ktorý sa v danom období obchodovalo. Average rate forward je predmetom finančného vyrovnania medzi klientom a bankou.

 

Minimálny objem: 250 000 €.

Podmienka: Rámcová zmluva o obchodovaní na finančných trhoch, limit na transakcie na finančných trhoch.Contact us

If you have any questions, feel free to ask:

0850 111 777
NONSTOP