Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Ak sa rozhodnete pokračovať v prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Zatvoriť
#csrfToken()
EN


Produkty na zabezpečenie kurzového rizika

  • eliminácia kurzového rizika,
  • zabezpečenie proti rastu nákladov v cudzej mene,
  • ochrana investície proti nepriaznivým trhovým trendom.

 


Opcie

Opcie môžeme prirovnať k určitému typu poistky. Opcie vám ponúkajú plné zabezpečenie proti nepriaznivým trhovým trendom, ale pritom stále umožňujú profitovať z priaznivého vývoja.

 

Minimálny objem: 100 000 €.

Podmienka: Rámcová zmluva o obchodovaní na finančných trhoch, limit na transakcie na finančných trhoch.Opcia call (nákupná)

Držiteľ opcie call má právo (nie však povinnosť) nakúpiť danú cudziu menu v dohodnutý deň splatnosti alebo počas dohodnutého časového obdobia (kedykoľvek do doby splatnosti) za dohodnutý kurz nazvaný strike price.

V prípade európskeho typu opcie call uplatní držiteľ svoju opciu za strike price vtedy, ak trhová cena v deň splatnosti bude vyššia ako dohodnutý strike price. Držiteľ amerického typu opcie call môže naopak uplatniť svoje právo nakúpiť cudziu menu kedykoľvek počas opčného tenoru.Opcia put (predajná)

Držiteľ opcie put má právo (nie však povinnosť) predať danú cudziu menu v dohodnutý deň splatnosti alebo počas dohodnutého časového obdobia (kedykoľvek do doby splatnosti) za dohodnutý kurz nazvaný strike price.

V prípade európskeho typu opcie put uplatní držiteľ svoju opciu za strike price vtedy, ak trhová cena v deň splatnosti bude nižšia ako dohodnutý strike price. Držiteľ amerického typu opcie put môže, naopak, uplatniť svoje právo predať cudziu menu kedykoľvek počas opčného tenoru.Držiteľ opcie je, samozrejme, predávajúcemu po uzatvorení opčného obchodu povinný zaplatiť prémiu.

Opcie ATM „At The Money" (opcie na peniazoch) sú obchody, kde sa strike price rovná bežnému forwardovému kurzu na rovnakú splatnosť. Opčná prémia závisí od vzťahu medzi strike price a forwardovým kurzom, očakávanou volatilitou a taktiež závisí od tenoru.

Keďže nákup opcie put alebo nákup opcie call predstavuje pre podnik značný výdavok, často navrhujeme kombinácie opcií, ktoré umožňujú zachovávať výdavky pre podnik na nule a zároveň ponúkajú vysokú flexibilitu do budúcnosti.

 Contact us

If you have any questions, feel free to ask:

0850 111 777
NONSTOP

 
ČSOB 2020