Aktuálne pozície

Operátor/-ka IT Service Desk-u

Osobné údaje

Meno *
Priezvisko *
E-mail *
Telefónne číslo *

Doplnkové informácie

Očakávaný plat
Životopis (max. 5 MB vo formátoch .doc(x), .pdf a .odt) *
Iné prílohy
Odkiaľ ste sa dozvedeli o pozícii pre ČSOB? *
*
Týmto udeľujem súhlas podľa zák.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Všeobecného nariadenia o ochrane údajov Československej obchodnej banke, a.s., ČSOB Poisťovni, a.s., ČSOB stavebnej sporiteľni, a.s. a KBC Asset Managementu NV, ČSOB Leasingu, a.s, ČSOB leasingu poisťovací maklér, s.r.o., pobočke zahraničnej Správcovskej spoločnosti so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, profesijnom životopise ako aj pripojených prílohách na účely spracúvania osobných údajov v evidencii uchádzačov o zamestnanie na dobu 12 mesiacov odo dňa prijatia žiadosti. Informáciu o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb bližšie nájdete v Memorande ochrany osobných údajov na www.csob.sk. Bližšie informácie k spracúvaniu osobných údajov uchádzačov o zamestnanie nájdete tu.
* označené polia je potrebné vyplniť