Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate starý internetový prehliadač, ktorý z dôvodu Vašej bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri pokračovaní na webové stránky ČSOB s Vašim starým prehliadačom stránky nemusia fungovať správne. Pre plnohodnotný zážitok si svoj prehliadač aktualizujte.

Viac informácií Vám radi poskytneme telefonicky 0850 111 777 (z územia SR) a +421 2 5966 8844 (zo zahraničia), alebo e-mailom na helpdeskeb@csob.sk.

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

Aktuálne pozície

Brigáda na IT oddeleniach ČSOB Bratislava

Osobné údaje

Meno *
Priezvisko *
Dátum narodenia
E-mail *
Telefónne číslo *

Vzdelanie

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie *
Študijný odbor *

Doterajšia prax

Absolvent / Bez praxe
Názov pozície *
Zamestnávateľ *
Oblasť práce *
Dĺžka v rokoch *

Znalosť cudzieho jazyka

Anglický jazyk *

Doplnkové informácie

Očakávaný plat
Životopis (max. 5 MB vo formátoch .doc(x), .pdf a .odt) *
Iné prílohy
Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli *
* Týmto udeľujem súhlas podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov Československej obchodnej banke, a. s., ČSOB Poisťovni, a. s., ČSOB stavebnej sporiteľni, a. s. a KBC Asset Managementu NV, pobočke zahraničnej správcovskej spoločnosti so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, profesijnom životopise ako aj pripojených prílohách na účely spracúvania osobných údajov v evidencii uchádzačov o zamestnanie na dobu 12 mesiacov odo dňa prijatia žiadosti. Práva osoby, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje sú upravené v § 28 a násl. zákona č. 122/2013 Z. z.
* označené polia je potrebné vyplniť