Preskoč na obsah

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Poistná ochrana Balík Štandard Balík Extra
Živelné udalosti
Krádež, odcudzenie
Vandalizmus
Rozbitie skla
Poškodenie elektromotorov v domácnosti
Škody spôsobené uniknutou vodou z vodovodného zariadenia
Škody spôsobené uniknutou vodou z akvária (objem min. 50 litrov)
Úhrada nákladov za uniknutú vodu
Škody spôsobené pretlakom alebo zamrznutím na vodovodných zariadeniach pri nehnuteľnosti
Vyplatenie sumy 300 € navyše bez dokladovania, ak poistné plnenie presiahne 3 000 €
Škody spôsobené na potravinách
Vyššie limity poistného plnenia
Rozšírené asistenčné služby (viď. tabuľka nižšie)

Limity preplácaných nákladov Balík Štandard Balík Extra
Práca pracovníka technickej služby 75 € 150 €
Práca zámočníka pri zabuchnutí vchodových dverí alebo strate kľúčov 75 € 150 €
Preprava poisteného do miesta náhradného ubytovania v prípade havarijnej situácie 100 €
Preprava dieťaťa do miesta náhradného ubytovania  v prípade havarijnej situácie 50 €
Dohľad nad nezabezpečenou budovou v prípade havarijnej situácie raz za deň
Upratovacie práce v prípade havarijnej situácie 50 €
Servis domácich spotrebičov 150 €
Informačný poradca