Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Phonecheck

Phonecheck

SupportedMobileDeviceVersions; ValidFrom: 2016-05-22; AndroidSDKMin: 15; iPhoneModelMin: iPhone4,1; iOSMin: 7.0

SupportedMobileDeviceVersions; ValidFrom: 2017-05-22; AndroidSDKMin: 16; iPhoneModelMin: iPhone4,1; iOSMin: 9.0