Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Vývoj podielových a investičných fondov | ČSOB

Prehľad podielových a investičných fondov

Vyberte si fond podľa svojich cieľov

  • Profesionálna správa majetku skúsenými manažérmi

  • Pod palcom kedykoľvek v aplikácii ČSOB SmartBanking

 

Objavte fondy budúcnosti

Investujte do spoločensky zodpovedných fondov ČSOB Fér Vyvážený, ČSOB Fér Rastový, KBC Eco Fund Water a KBC Eco Fund Climate Change Classic Shares CAP a zabezpečte krajšiu budúcnosť sebe aj planéte.

Pozrite si náš blog Čo je to spoločensky zodpovedné investovanie?

Pre začínajúcich investorov je jednoduchšou formou pravidelné investovanie. Fondy určené pre pravidelné investovanie nájdete tu


Názov fondu/ISIN Kategória fondov Mena fondu
Názov fondu
Zmena ceny v % 
Cena
Mena
Dátum
Zrušiť výber
Archipel Portfolio Pro August 95
0,00
11,3702
EUR
21.03.2022
Archipel Portfolio Pro February 95
0,00
10,7082
EUR
21.03.2022
Archipel Portfolio Pro May 90
0,69
12,6244
EUR
24.05.2022
Archipel Portfolio Pro November 90
0,31
367,1854
EUR
24.05.2022
ČSOB Fér Rastový SRI o.p.f.
0,89
0,044160
EUR
24.05.2022
ČSOB Fér Vyvážený SRI o.p.f.
0,40
0,044592
EUR
24.05.2022
ČSOB Privátny o.p.f.
0,00
0,038447
EUR
25.05.2022
ČSOB Rastový o.p.f.
1,08
0,047194
EUR
24.05.2022
ČSOB Svetový akciový o.p.f.
0,88
0,079095
EUR
25.05.2022
ČSOB Vyvážený o.p.f.
0,55
0,042189
EUR
24.05.2022
Global Partners CSOB Duo Bonus 2
0,09
10,56
EUR
30.09.2021
Global Partners CSOB Duo Bonus 3
0,00
10,76
EUR
31.01.2022
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6
0,19
10,33
USD
16.05.2022
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 8
0,30
10,17
USD
16.05.2022
Global Partners ČSOB Fixovaný click USD 7
0,00
10,42
USD
16.05.2022
Global Partners ČSOB Globálního růstu 1
1,00
8,87
CZK
16.05.2022
Global Partners ČSOB Svět s bonusem nápojů 1
0,10
9,68
CZK
16.05.2022
Horizon 2030
0,62
106,10
EUR
24.05.2022
Horizon 2035
0,75
107,54
EUR
24.05.2022
Horizon Access Fund China
2,67
1139,32
USD
24.05.2022
Horizon Access Fund Russia
0,42
669,98
EUR
08.10.2021
Horizon Access India Fund
0,85
1830,68
USD
24.05.2022
Horizon CSOB Europsky Rast 1
0,37
10,64
EUR
16.05.2022
Horizon CSOB Financie 1
0,76
10,39
EUR
16.05.2022
Horizon CSOB Globálny Rast 2
0,98
10,35
EUR
16.05.2022
Horizon CSOB Globalny Rast EUR 1
0,10
10,18
EUR
29.10.2021
Horizon CSOB Svet s Bonusom Energie 1
0,09
10,55
EUR
31.03.2022
Horizon Flexible Plan
0,43
55,66
EUR
24.05.2022
Horizon Investicna Prilezitost
0,50
9,98
EUR
16.05.2022
Horizon KBC ExpertEase Defensive Balanced
0,42
952,63
EUR
24.05.2022
Horizon KBC ExpertEase Dynamic Balanced
0,78
1024,21
EUR
24.05.2022
Horizon USD Low
0,09
115,47
USD
24.05.2022
KBC Bonds Corporates Euro
0,12
856,89
EUR
24.05.2022
KBC Bonds Emerging Europe
0,10
585,16
EUR
24.05.2022
KBC Bonds Emerging Markets
0,34
2276,39
USD
24.05.2022
KBC Bonds High Interest
0,21
1928,92
EUR
24.05.2022
KBC Eco Fund Alternative Energy
1,19
643,85
EUR
24.05.2022
KBC Eco Fund Climate Change Classic Shares CAP
0,98
753,83
EUR
24.05.2022
KBC Eco Fund Impact Investing
1,87
717,74
EUR
24.05.2022
KBC Eco Fund Water
0,94
1901,88
EUR
24.05.2022
KBC Equity Fund Asia Pacific
1,27
72478,00
JPY
24.05.2022
KBC Equity Fund Belgium
1,20
996,96
EUR
24.05.2022
KBC Equity Fund Buyback America
1,12
2863,52
USD
24.05.2022
KBC Equity Fund Buyback Europe
0,85
1249,02
EUR
24.05.2022
KBC Equity Fund Central Europe
0,51
1337,34
EUR
08.10.2021
KBC Equity Fund Commodities and Materials
0,87
771,12
EUR
24.05.2022
KBC Equity Fund Communication Services
4,19
468,21
EUR
24.05.2022
KBC Equity Fund Consumer Durables
3,12
717,65
EUR
24.05.2022
KBC Equity Fund Emerging Europe
0,47
1568,27
EUR
22.02.2022
KBC Equity Fund Emerging Markets
2,48
1874,55
EUR
24.05.2022
KBC Equity Fund Europe
1,01
1862,76
EUR
24.05.2022
KBC Equity Fund Eurozone
1,62
587,93
EUR
24.05.2022
KBC Equity Fund Finance
0,85
764,34
EUR
24.05.2022
KBC Equity Fund Flanders
1,29
3844,91
EUR
24.05.2022
KBC Equity Fund Food & Personal Products
0,25
2286,43
EUR
24.05.2022
KBC Equity Fund Global Leaders
1,02
699,51
EUR
07.01.2022
KBC Equity Fund High Dividend
0,82
1926,53
EUR
24.05.2022
KBC Equity Fund High Dividend North America
0,35
1511,72
USD
24.05.2022
KBC Equity Fund Latin America
1,21
1233,73
EUR
24.05.2022
KBC Equity Fund Luxury & Tourism
2,00
203,38
EUR
24.05.2022
KBC Equity Fund Medical Technologies
0,69
5486,78
USD
24.05.2022
KBC Equity Fund New Asia
2,37
893,76
EUR
24.05.2022
KBC Equity Fund New Shares
1,54
1588,39
EUR
24.05.2022
KBC Equity Fund North America
1,29
3655,13
USD
24.05.2022
KBC Equity Fund Oil
0,86
775,67
EUR
24.05.2022
KBC Equity Fund Pharma
0,61
2363,25
EUR
24.05.2022
KBC Equity Fund Strategic Communication Services and Technology
3,81
340,98
EUR
24.05.2022
KBC Equity Fund Strategic Satellites
0,93
1300,47
EUR
24.05.2022
KBC Equity Fund Technology
2,44
530,34
USD
24.05.2022
KBC Equity Fund Trends
2,25
201,76
EUR
24.05.2022
KBC Equity Fund USA and Canada
1,83
1105,31
EUR
24.05.2022
KBC Equity Fund US Small Caps
1,09
2268,76
USD
24.05.2022
KBC Equity Fund Utilities
0,50
1088,70
EUR
24.05.2022
KBC Equity Fund World
1,71
574,88
EUR
24.05.2022
KBC Multi Interest Cash Euro
0,83
36,67
EUR
16.05.2022
KBC Multi Interest Cash USD
0,00
5717,93
USD
24.05.2022
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby
0,00
129,55
CZK
24.05.2022
KBC Multi Interest Euro Medium
0,39
45,55
EUR
16.05.2022
KBC Renta Canarenta
0,24
2465,20
CAD
24.05.2022
KBC Renta Czechrenta
0,19
34798,97
CZK
24.05.2022
KBC Renta Dollarenta
0,62
1139,16
USD
24.05.2022
KBC Renta Eurorenta
0,20
2848,68
EUR
24.05.2022
KBC Renta Short EUR
0,05
688,90
EUR
24.05.2022
Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1
0,09
11,51
EUR
16.05.2022
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11
1,80
10,89
EUR
16.05.2022
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12
0,39
10,11
EUR
16.05.2022
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13
0,85
10,56
EUR
16.05.2022
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15
0,10
9,77
EUR
16.05.2022
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 18
0,29
10,36
EUR
31.08.2021
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 6
0,62
9,79
EUR
31.08.2021
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 3
1,18
11,14
USD
30.03.2022
Perspective Global 95 USD 1
0,46
937,23
USD
16.05.2022
Perspective Global Timing USD 3
0,27
1008,32
USD
16.05.2022
Perspective Global Timing USD 4
0,71
993,64
USD
16.05.2022
Perspective North America 100 Timing USD 5
0,27
1247,79
USD
16.05.2022
Perspective North America 100 Timing USD 6
0,10
1232,23
USD
16.05.2022
Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 2
0,90
1046,19
USD
16.05.2022
Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3
0,98
1036,28
USD
16.05.2022
PERSPEKTIV 40 - Svetový výber
0,78
1020,17
EUR
16.05.2022
PERSPEKTIV 41 - Otvorená príležitosť
0,96
EUR
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity Classic Shares KAP
1,10
26380,00
JPY
24.05.2022
Sivek Global Low Div
0,37
150,91
EUR
24.05.2022
UŽ NEAKTUÁLNE Contribute Partners CSOB Buffer Jumper EUR 2
0,35
11,40
EUR
29.12.2017
UŽ NEAKTUÁLNE ČSOB Akciový o.p.f.
1,43
0,00
EUR
26.08.2009
UŽ NEAKTUÁLNE ČSOB Dlhopisový o.p.f.
0,00
0,045659
EUR
10.02.2020
UŽ NEAKTUÁLNE ČSOB Dynamic Market Timing o.p.f.
0,45
0,10
EUR
14.04.2014
UŽ NEAKTUÁLNE ČSOB EURO KONTO o.p.f.
0,03
0,04
EUR
30.03.2016
UŽ NEAKTUÁLNE ČSOB EURO konvergentný o.p.f.
0,02
0,03
EUR
29.10.2013
UŽ NEAKTUÁLNE ČSOB Konzervatívny o.p.f.
0,03
0,00
EUR
26.08.2009
UŽ NEAKTUÁLNE ČSOB Privat 1 o.p.f.
0,01
0,04
EUR
19.05.2011
UŽ NEAKTUÁLNE ČSOB Privat 3 o.p.f.
0,31
0,03
EUR
17.05.2011
UŽ NEAKTUÁLNE ČSOB Privátny korunový o.p.f.
UŽ NEAKTUÁLNE ČSOB Privátny peňažný o.p.f.
UŽ NEAKTUÁLNE ČSOB Property o.p.f.
0,47
0,02
EUR
29.10.2013
UŽ NEAKTUÁLNE Flexible Comfort
0,05
930,51
EUR
22.06.2020
UŽ NEAKTUÁLNE Fund Partners CSOB Central Europe Click Plus 1
0,31
374,47
EUR
31.03.2010
UŽ NEAKTUÁLNE Fund Partners CSOB Click Reverse 1
0,01
13224,76
CZK
31.05.2006
UŽ NEAKTUÁLNE Fund Partners CSOB Equity Click Plus 1
0,32
12559,88
SKK
30.04.2007
UŽ NEAKTUÁLNE Fund Partners CSOB Equity Click Plus 2
0,16
348,54
EUR
30.07.2010
UŽ NEAKTUÁLNE Fund Partners CSOB Equity Click Plus 3
0,25
353,26
EUR
30.09.2009
UŽ NEAKTUÁLNE Fund Partners CSOB Equity Plus 1
0,11
12807,42
SKK
29.12.2006
UŽ NEAKTUÁLNE Fund Partners CSOB Equity Plus 3
0,10
0,33
EUR
30.09.2010
UŽ NEAKTUÁLNE Fund Partners CSOB Europe 1
0,13
338,58
EUR
31.05.2010
UŽ NEAKTUÁLNE Fund Partners CSOB Europe Click Plus 1
0,05
10800,00
SKK
07.05.2008
UŽ NEAKTUÁLNE Fund Partners CSOB Europe Click Plus 2
0,12
351,86
EUR
30.06.2010
UŽ NEAKTUÁLNE Fund Partners CSOB Europe Click Plus 3
0,36
390,63
EUR
31.01.2011
UŽ NEAKTUÁLNE Fund Partners CSOB Europe Growth 1
0,49
9971,36
EUR
16.12.2008
UŽ NEAKTUÁLNE Fund Partners CSOB Europe Growth 2
0,49
0,35
EUR
30.06.2010