Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.
Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

PRIIPS

PRIIPS

  • Zaisťovacie finančné nástroje
  • Investičné finančné nástroje
Názov Platnosť Formát Veľkosť
Všeobecné obchodné podmienky od 13.01.2018 .pdf 2,10 MB
Všeobecné obchodné podmienky do 12.01.2018 .pdf 637 kB
General business conditions till 12.01.2018 .pdf 607 kB
Reklamačný poriadok od 13.01.2018 .pdf 394 kB
Reklamačný poriadok do 12.01.2018 .pdf 389 kB
Podmienky pre súkromné šeky do 31.12.2017 .pdf 1,20 MB
Podmienky pre súkromné šeky od 01.01.2018 .pdf 230 kB
Lehoty na vykonávanie platobných operácií od 10.03.2017 .pdf 104 kB
Cut-off times for payment transactions from 10.03.2017 .pdf 101 kB
Zoznam krajín, s ktorými nerealizujeme platobný styk od 23.01.2017 .pdf 252 kB
List of countries to which we do not execute any payment orders from 23.01.2017 .pdf 201 kB
Obchodovanie na finančných trhoch do 31.12.2017 .pdf 960 kB
Obchodovanie na finančných trhoch od 01.01.2018 .pdf 1,19 MB
Obchodné podmienky financovania pohľadávok od 01.05.2016 .pdf 216 kB
Terms and Conditions for Bank Correspondents od 01.06.2016 .pdf 90 kB

Úvery

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Úvery na bývanie od 01.01.2018 .pdf 663 kB
Úvery na bývanie do 31.12.2017 .pdf 659 kB
Postup pre poskytovanie úverov na bývanie od 21.03.2016 .pdf 222 kB
Spotrebiteľské úvery od 01.03.2016 .pdf 284 kB
Úverové obchodné podmienky od 01.08.2017 .pdf 558 kB
Credit business terms and conditions from 01.08.2017 .pdf 490 kB
Kreditná karta do 12.01.2018 .pdf 1,20 MB
Kreditná karta od 13.01.2018 .pdf 1,10 MB
Credit Card od 13.01.2018 .pdf 912 kB

 

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Sadzobník pre fyzické osoby do 31.12.2017 .pdf 632 kB
Sadzobník pre fyzické osoby od 01.01.2018 .pdf 214 kB
Sadzobník pre podnikateľov a právnické osoby do 31.12.2017 .pdf 1,82 MB
Sadzobník pre podnikateľov a právnické osoby od 01.01.2018 .pdf 215 kB
Sadzobník pre korporátnu klientelu a finančné inštitúcie do 31.12.2017 .pdf 1,13 MB
Sadzobník pre korporátnu klientelu a finančné inštitúcie od 01.01.2018 .pdf 174 kB
Sadzobník životného poistenia od 01.10.2013 .pdf 266 kB
Aktuálny prehľad rozdeľovania poistného a limity poistenia od 30.11.2015 .pdf 381 kB
Aktuálna vyhlasovaná miera zhodnotenia produktov životného poistenia od 01.10.2017 .pdf 47 kB
Základné bankové pojmy od 01.01.2016 .pdf 199 kB
Investičné poradenstvo a Cenné papiere
Názov Platnosť Formát Veľkosť
Sadzobník pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere do 31.12.2017 .pdf 122 kB
Sadzobník pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere od 01.01.2018 .pdf 122 kB

ČSOB Poisťovňa

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Aktuálna vyhlasovaná miera zhodnotenia produktov životného poistenia od 01.10.2017 .pdf 47 kB

ČSOB Stavebná sporiteľňa

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Sadzobník pre fyzické osoby od 27.03.2017 .pdf 2,26 MB
Sadzobník pre podnikateľov a právnické osoby od 27.03.2017 .pdf 103 kB

Zmeny v sadzobníkoch poplatkov

ČSOB Banka

Názov Platnosť Formát Veľkosť
Zmeny v sadzobníku pre fyzické osoby do 31.12.2017 .pdf 303 kB
Zmeny v sadzobníku pre fyzické osoby od 01.01.2018 .pdf 725 kB
Zmeny v sadzobníku pre podnikateľov a právnické osoby od 01.02.2017 .pdf 235 kB
Zmeny v sadzobníku pre podnikateľov a právnické osoby od 01.09.2017 .pdf 95 kB
Zmeny v sadzobníku pre podnikateľov a právnické osoby od 01.01.2018 .pdf 51 kB