Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.
Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Zaplať od 1.12.2016 do 31.12.20116 aspoň 1x kartou sumu min. 30€ a budeš zaradený do žrebovania o poukážky v hodnote 100€.

Viac informácií v štatúte súťaže.