Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Life komfort

 • možnosť výberu z rôznych pripoistení,

 • variabilita poistnej ochrany a flexibilita v zmenách poistných súm,

 • produkt vhodný na zabezpečenie úveru.

od 10 € mesačne Osobná konzultácia
 • O produkte

O poistení

 • rizikové životné poistenie bez sporenia,
 • zľavy v závislosti na výške poistnej sumy,
 • možnosť poistenia úrazových rizík aj v prípade nepriaznivého zdravotného stavu,
 • poistenie až 22 vážnych chorôb,
 • dvojnásobné plnenie pri dopravnej nehode,
 • možnosť výberu z rôznych pripoistení,
 • flexibilita v zmenách výšky poistných súm,
 • produkt vhodný na zabezpečenie úveru.

Poistné krytie

Súčasťou produktu je vždy poistenie smrti alebo invalidity následkom choroby alebo úrazu. Okrem toho si môžete zvoliť aj ďalšie pripoistenia:

 • smrť následkom úrazu,
 • vážne choroby v počte 22,
 • dlhodobá pracovná neschopnosť,
 • trvalé telesné poškodenie následkom úrazu.

Konzultácia

Naplánujte si s nami stretnutie vo vami zvolenej pobočke, kedykoľvek vám to vyhovuje, telefonicky alebo osobne.

Telefonická konzultácia

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky.

Zavolajte nám