Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Buďme obozretní: Hackeri v rámci phishingu zneužívajú logo a meno Finančnej správy

Buďme obozretní: Hackeri v rámci phishingu zneužívajú logo a meno Finančnej správy

V posledných dňoch evidujeme výskyt podvodných e-mailov, ktoré sú odosielané pod „hlavičkou“ Finančnej správy a cielia na získanie údajov platobných kariet klientov slovenských bánk. Predmetom správy je oznam o vyčíslení daňového zostatku, resp. prebytku.

E-mail je doplnený o link, na ktorom treba vyplniť údaje – predovšetkým číslo platobnej karty.

Phishingový e-mail

Z e-mailu je zrejmé, že odosielateľom NIE JE Finančná správa SR a tiež samotný link na formulár je na prvý pohľad nedôveryhodný.

Na podobné správy neodpovedajte, vymažte ich resp. presuňte do SPAMu a ak na to máte priestor, informujte dotknutú inštitúciu resp. Vašu banku o tomto podvode.

Ak ste na odkaz klikli a odovzdali citlivé údaje vyplnením formuláru, neodkladne kontaktujte Vašu banku, aby ste minimalizovali možnosť finančnej škody.

Buďme obozretní!