ČSOB prichádza s úverovou pomocou pre podniky všetkých veľkostí

 

Negatívne dopady pandémie na biznis podnikateľov sú mimoriadne citeľné. V reakcii na túto nepriaznivú situáciu pracujeme intenzívne na riešeniach, ktorých cieľom je pomôcť podnikateľom prekonať toto obdobie a udržať pracovné miesta. ČSOB preto ako prvá banka na Slovensku spúšťa poskytovanie úverov z programov COSME Covid-19 a InnovFin Covid-19 s garanciami Európskeho investičného fondu. Prečítajte si dôležité informácie a získajte podnikateľské úvery na financovanie prevádzok výhodnejšie ako kedykoľvek predtým.

Na čo slúžia a čím sa líšia preklenovacie úvery od štandardných?

Hlavným zámerom ČSOB v rámci programu COSME Covid-19 a InnovFin Covid-19 je zjednodušiť prístup k financovaniu podnikov, ktoré majú nápad aj odhodlanie, no vplyvom súčasnej situácie im chýbajú dostatočné finančné prostriedky na pokračovanie a rozvoj biznisu. Inými slovami, týmto krokom sa usilujeme o pomoc postaviť biznis podnikov opäť pevne na nohyPre tento typ úverov sú špecifické nasledujúce vlastnosti:

  • Sú bez ďalšieho administratívneho zaťaženia.
  • Sú poskytované na dlhšie časové obdobie.
  • Poplatok za spracovanie úveru je znížený na 50%.
  • Predstavujú nižšiu úrokovú sadzbu, čím dopomáhajú preklenúť obdobie poznačené krízou.

Pre koho sú preklenovacie úvery určené?

„Živnostníci a firmy zatiaľ v menšej miere využívajú možnosť odkladu splátok a čakajú skôr na možnosť získania dodatočných finančných zdrojov na preklenutie tohto obdobia. Bez ohľadu na veľkosť potrebujú zabezpečiť prevádzkové financovanie, ktoré im umožní pokračovať v podnikateľskej činnosti pri výpadku príjmov, ktoré u nich nastali.“ Vysvetľuje vnímanie potrieb klientov Dáša Polláková, manažérka microSME segmentu ČSOB.

Preklenovací úver z garančného programu COSME Covid-19 je určený pre malé a stredné podniky s ročným obratom do 50 mil. €. Výška úveru sa odvíja od priemerných tržieb klienta a pohybuje sa v rozmedzí 4000 € až 150 tis. €.

V prípade InnovFin Covid-19 je úver určený stredne veľkým a veľkým firmám a výška úveru môže dosahovať od 100 tis. € až do 3,5 mil. €, resp. 7,5. mil. € v závislosti od veľkosti podniku a toho, či ide o kontokorentný, investičný alebo prevádzkový úver.

Podrobnejšie informácie k jednotlivým podnikateľským úverom so zvýhodnenými podmienkami sa dočítate na našom webe.