Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Ak sa rozhodnete pokračovať v prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Zatvoriť

Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Rozširujeme rozsah krytia cestovného poistenia Rozširujeme rozsah krytia cestovného poistenia | ČSOB

Rozširujeme rozsah krytia cestovného poistenia

 

Nepriaznivá situácia, ktorá nastala v dôsledku pandémie naprieč celým svetom, iba podčiarkujte dôležitosť bezpečnosti každého z nás. Preto sme sa rozhodli v rámci cestovného poistenia a cestovného poistenia k platobným kartám, zväčšiť rozsah krytia aj na krajiny, na ktoré sa predtým krytie nevzťahovalo.

Bezpečnosť klientov je pre nás najvyššia priorita

A nie je tomu inak ani v situácii, v ktorej sa nachádzame dnes. S platnosťou od 7. 12. sme v ČSOB Poisťovni vydali verejný prísľub, ktorým sa zaväzujeme v cestovnom poistení a cestovnom poistení k platobným kartám, rozšíriť krytie nad rámec všeobecných poistných podmienok. Aby ste si to vedeli jednoduchšie predstaviť, zhrnuli sme pre vás informácie, ktoré je dobré vedieť.

Za akých podmienok platí krytie?

Podmienky krytia, samozrejme, závisia od krajiny, do ktorej cestujete, respektíve, v ktorej sa nachádzate. Ministerstvo zahraničných vecí SR (MVZ SR) uverejňuje krajiny na svojej stránke v súvislosti s ochorením Covid-19 kam odporúča a kam neodporúča cestovať. Ako je to s poistením v jednotlivých krajinách?

  • Ak cestujete do krajiny, ktorá je z epidemiologického hľadiska ako bezpečná, vaše poistenie platí v plnom rozsahu aj na ochorenie na COVID-19, vrátane úhrady za test, ak ho nariadi lekár pre potreby vyšetrenia.
  • Ak cestujete do krajiny, ktorá je z epidemiologického hľadiska ako riziková, vaše poistenie platí v plnom rozsahu, nevzťahuje sa však na ochorenie na COVID-19.
  • Zároveň platí, že doba trvania poistnej ochrany sa predlžuje, ak ste vycestovali v súlade s odporúčaniami MZV SR a z dôvodu úradne nariadenej karantény, sa nemôžete vrátiť zo zahraničia domov v plánovanom termíne. Náklady vzniknuté v súvislosti s karanténou (napr. ubytovanie, stravovanie) však nie sú poistením kryté.

Na krajiny, ktoré sú označené za rizikové z iných dôvodov, než je samotné ochorenie Covid-19, sa rozšírenie rozsahu poistenie nevzťahuje. Do tejto skupiny patria napríklad krajiny, v ktorých boli vyhlásené vojnové stavy, nepokoje alebo boli zasiahnuté prírodnou katastrofou.

Platnosť tohto verejného prísľubu je daná vo vzťahu k poistným udalostiam, ktoré nastanú od 07.12. 2020 do 31. 12. 2021. Kompletné znenie verejného prísľubu si môžete prečítať na tomto odkaze.