Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Ak sa rozhodnete pokračovať v prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Zatvoriť
#csrfToken()
EN


Účty a platby

Podnikateľské konto

6 € / mesiac
 • neobmedzený počet elektronicky odoslaných platieb v EUR (v rámci ČSOB SR a SEPA platby),
 • 30 prijatých platieb v EUR (v rámci ČSOB SR a SEPA platby).
 • prístup a prehľad o finančných prostriedkoch vďaka elektronickému platobnému styku,
 • neobmedzený počet elektronicky odoslaných platieb,
 • embosovaná firemná karta Visa alebo MasterCard.
 • balík so širokou ponukou bankových produktov a služieb,
 • neobmedzený počet vybraných transakcií,
 • dostatočný počet hotovostných transakcií v pobočke v cene balíka.

Bežný účet

3,50 € / mesačne
 • prístup do komplexnej ponuky ostatných bankových služieb,
 • uskutočňovanie tuzemského a zahraničného platobného styku,
 • bezpečné a pohodlné riadenie vašich financií s využitím najmodernejších bankových technológií.

WebPay

individuálne
 • online platby kartou pre internetový obchod,
 • zvýšenie obratu, počtu zákazníkov a zrealizovaných transakcií,
 • platby zabezpečené 3-D Secure technológiou.
 • rýchle pripisovanie prostriedkov na váš účet,
 • bezplatné elektronické aj papierové výpisy,
 • vyšší komfort pre zákazníkov pri platení.

Platobné tlačidlo

bez poplatku
 • platba prostredníctvom elektronického bankovníctva,
 • bez poplatku.

Financovanie

 • pohodlné čerpanie úveru,
 • bez dokladovania účelu,
 • flexibilita vo výške úveru, podmienkach a poplatkoch.
 • individuálne dohodnuté podmienky a cena,
 • variabilnosť – možnosť výberu z viacerých alternatív.
 • možnosť kombinovať s financovaním z iných európskych zdrojov (EIB a fondy EÚ),
 • splatnosť do 15 rokov,
 • možnosť refundácie vlastných zdrojov vložených do investície.
 • znížená úroková sadzba o 0,25 % p. a.,
 • výška úveru až do 100 % z objemu investičných nákladov,
 • kombinovateľnosť s inými fondmi EÚ.
 • finančné prostriedky k dispozícii už pred predložením žiadosti do PPA,
 • splácanie istiny, úrokov a poplatkov až z poskytnutej podpory z PPA,
 • možnosť obnovy úveru.
 • forma bezúčelového úveru,
 • bezúročné obdobie až do 45 dní,
 • neobmedzený počet kariet pre spoločnosť.
 • prevod pohľadávok na hotovosť,
 • eliminácia rizika nezaplatenia faktúr,
 • monitorovanie a analýza portfólia pohľadávok.

Lízing

 • predmet financovania je vo vlastníctve hneď po jeho prevzatí,
 • variabilná doba splácania,
 • expresné vybavenie.

 • bez potrebnej hotovosti na zaplatenie obstarávacej ceny,
 • forma lízingu s dojednaným právom kúpy,
 • expresné vybavenie.

 • bez viazania vlastníctvom,
 • možnosť krátkodobého prenájmu,
 • bez akontácie.

 • exkluzívna spolupráca s vybranými dovozcami značiek,
 • zvýhodnené financovanie konkrétnych modelov,
 • expresná realizácia priamo u predajcu vozidiel.

 • financovanie investičných projektov,
 • bez administratívnej záťaže,
 • variabilná doba splácania.

Špecializované a obchodné financovanie

 • určené pre príjemcov nenávratného finančného príspevku,
 • podľa vašich potrieb poskytneme priamo financovanie, úverový prísľub alebo iné produkty a služby,
 • spolufinancujeme aj z pohľadu EÚ neoprávnené náklady projektu.
 • predávajúci má pohľadávku voči banke, nie voči kupujúcemu,
 • predávajúci získa istotu úhrady za dodaný tovar alebo službu v prípade splnenia vopred dohodnutých podmienok,
 • kupujúci má istotu, že bude platiť iba v prípade, ak predávajúci splní vopred stanovené podmienky akreditívu.
 • zaistenie rizík z obchodných vzťahov,
 • banka uhradí beneficientovi stanovenú sumu v prípade, ak si dlžník nesplní svoje povinnosti.

Sporenie

 • atraktívne úročenie,
 • vedenie účtu bez poplatku,
 • bez minimálneho zostatku.
 • atraktívne úročenie,
 • aj bez pravidelného sporenia,
 • vedenie účtu bez poplatku.
 • vyššie úročenie v porovnaní s bežným účtom,
 • garantovaná úroková sadzba,
 • vedenie účtu bez poplatku.

Investovanie

 • možnosť získať atraktívny výnos na finančných trhoch.
 • možnosť zhodnotiť prostriedky.

Produkty finančných trhov

 • jednoduchá a flexibilná forma financovania,
 • vydanie vlastnej zmenky,
 • obchodovanie s dlhopismi.
 • výhodnejšie úrokové sadzby,
 • variabilná splatnosť,
 • zhodnotenie vašich finančných prostriedkov.
 • eliminácia kurzového rizika,
 • zabezpečenie proti rastu nákladov v cudzej mene,
 • ochrana investície proti nepriaznivým trhovým trendom.
 • eliminácia rizika pohybu úrokových sadzieb,
 • zabezpečenie rizika vyplývajúceho z možného negatívneho vývoja konkrétnej úrokovej sadzby,
 • zabezpečenie na mieru.
 • vystupujeme ako tretia strana a vysporiadavame finančný rozdiel z pohybu ceny komodít,
 • zabezpečíme vám fixné ceny.
 • výmena prostriedkov z jednej meny do druhej,
 • konverzie individuálnym kurzom na základe aktuálnych podmienok na medzibankovom trhu,
 • individuálny kurz.

Poistenie

 • variabilita vo výbere poistenia a pripoistení,
 • rýchla likvidácia poistných udalostí,
 • individuálny prístup.
 • variabilita vo výbere poistenia a pripoistení,
 • rýchla likvidácia poistných udalostí,
 • individuálny prístup.
 • variabilita vo výbere poistenia a pripoistení,
 • rýchla likvidácia poistných udalostí,
 • individuálny prístup.
ČSOB 2020