Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Platobný styk - exOTP | ČSOB

Pre klientov exOTP Banky

Platobný styk

Bezhotovostný prevod finančných prostriedkov v rámci Slovenskej republiky v mene EUR alebo do/zo zahraničia v mene EUR alebo v cudzej mene a tiež prevod v cudzej mene v rámci Slovenskej republiky.

Súvisiace informácie:

SEPA platba

Jednorazový príkaz na úhradu so štandardnou prioritou (tuzemské, do SEPA priestoru v mene EUR a vnútrobankové prevody v ľubovoľnej mene), trvalé príkazy na úhradu v mene EUR (tuzemské, do SEPA priestoru a vnútrobankové prevody), hromadný príkaz na úhradu, umožňuje zadať naraz viacero jednorazových príkazov v mene EUR súčasne (tuzemské, do SEPA priestoru a vnútrobankové prevody), dotácie v mene EUR alebo v cudzej mene - prevod prostriedkov medzi vlastnými účtami klienta.

SWIFT platba

Cezhraničný platobný príkaz v inej mene ako EUR ( uvedenej v kurzovom lístku exOTP Banky) v rámci celého sveta (vrátane Slovenskej republiky a EÚ), príkaz v mene EUR mimo SEPA priestoru alebo prioritný (urgentný) príkaz (vrátane Slovenska a EÚ).

SEPA inkaso

SEPA inkaso v mene EUR v rámci SR, cezhraničné SEPA inkaso v mene EUR v rámci krajín SEPA. exOTP poskytuje realizáciu SEPA inkasa v schéme CORE v plnom rozsahu; v schéme B2B v obmedzenom rozsahu, nakoľko pre tento druh služby cez EBA STEP2 nie je dosiahnuteľná pre inkasantov.

Spôsob zadania platobných príkazov

 1. Osobne - prostredníctvom pobočky
 2. Elektronicky – cez Internet Banking, Mobil Banking a Corporate Banking

Lehoty na zadanie platobných príkazov

.
Názov (typy príkazov) Druh platby Typ tlačiva Spôsob predloženia (forma) Hraničný čas Dátum realizácie (banka príkazcu) Dátum valuty (korešp. banka/banka príjemcu)
SEPA platby (tuzemské SEPA platby),
platby do SEPA priestoru v mene EUR mimo SR,
prioritné medzibankové úhrady - v rámci Slovenska a EÚ,
vnútrobankové úhrady v CM,
(expresné vnútrobankové úhrady vnútrobankové dotácie)  
Jednorazová  SEPA PLATOBNÝ PRÍKAZ  v pobočke z účtu v EUR - o 16:00 hod. z účtu v CM - do 15:00 hod.  D+1
elektronické bankovníctvo z účtu v EUR - do 21: 00 hod. z účtu v CM - do 15:00 hod.   D D+1 
Hromadná  SEPA HROMADNÝ PLATOBNÝ PRÍKAZ,
SEPA HROMADNÝ PLATOBNÝ PRÍKAZ V RÁMCI SR
v pobočke z účtu v EUR - do 16:00 hod. D+1 
elektronické bankovníctvo z účtu v EUR - do 21: 00 hod. D+1 
 Trvalá SEPA TRVALY PLATOBNY PRIKAZ v pobočke z účtu v EUR - do 16:00 hod.  D D+1 
elektronické bankovníctvo z účtu v EUR - do 21: 00 hod. D D+1 
Prioritná   PRIORITNÝ PLATOBNÝ PRÍKAZ (v rámci banky, SR a EÚ) v pobočke z účtu v EUR - do 15: 00 hod. D
elektronické bankovníctvo z účtu v EUR - do 15:00 hod. D D
Vnútrobanková v CM PLATOBNÝ PRÍKAZ (v rámci banky v CM) v pobočke z účtu v EUR - do 15: 00 hod. 
elektronické bankovníctvo do 15:00 hod. 
Dotácia vlastných účtov v banke SEPA PLATOBNÝ PRÍKAZ v pobočke do 16:00 hod
elektronické bankovníctvo  do 21:00 hod.   D
SWIFT Platba (tuzemské platby v CM
cezhraničné platby v EUR a CM v rámci celého sveta mimo SEPA priestoru
urgentné platby v EUR a CM v rámci Slovenska a EÚ)  
Štandardná ZAHRANIČNÝ PLATOBNÝ PRÍKAZ v pobočke do 13:30 hod D+2
elektronické bankovníctvo D+2 
Regulovaná ZAHRANIČNÝ PLATOBNÝ PRÍKAZ  v pobočke do 13:30 hod D+1 
elektronické bankovníctvo D+1 
Urgentná ZAHRANIČNÝ PLATOBNÝ PRÍKAZ  v pobočke do 13:30 hod D/D+1 
elektronické bankovníctvo D/D+1 

 

Náležitosti platobných príkazov

Vyslané platobné príkazy

Povinné náležitosti SEPA platobných príkazov:

SEPA platobný príkaz:

 • platba v mene EUR
 • suma prevodu
 • IBAN platiteľa
 • IBAN príjemcu (v prípade SR banky postačuje iba IBAN príjemcu)
 • dispozícia na poplatky SHA
 • priorita platby : Normal
 • v prípade listinného platobného príkazu: miesto a dátum vystavenia, podpis klienta
 • v prípade elektronického platobného príkazu: dátum splatnosti
 • názov účtu príjemcu platby (pre príjemcu mimo SR)

SEPA trvalý platobný príkaz:

okrem vyššie uvedených náležitostí musí obsahovať:

 • frekvenciu prevodu
 • deň opakovania prevodu
 • dátum prvej úhrady

Nepovinné náležitosti:

 • dátum splatnosti
 • variabilný symbol, špecifický symbol, konštantný symbol iba v SR
 • referencia platiteľa
 • správa pre príjemcu

Povinné náležitosti cezhraničných platobných príkazov:

Cezhraničná platba (SWIFT platba):

 • mena a suma platby
 • číslo a názov účtu a adresa platiteľa
 • číslo účtu príjemcu platby – v rámci krajín EHP v tvare IBAN
 • názov účtu a adresa príjemcu
 • swiftový kód (BIC) banky príjemcu alebo názov a adresa banky príjemcu a SWIFT/BIC kód
 • dispozícia na bankové poplatky (BEN/ SHA/OUR)
 • priorita platby: Normal/Urgent

Prijaté platobné príkazy

Informácie k správnemu smerovaniu platieb poskytuje klient exOTP svojmu obchodnému partnerovi:

 • presný, neskrátený názov účtu a adresu príjemcu – majiteľa účtu (úplný názov firmy / meno a priezvisko, adresu, mesto, štát)
 • číslo účtu príjemcu v tvare IBAN exOTP (SKxx5200xxxxxxxxxxxx)
 • swiftový kód (BIC) exOTP: OTPVSKBX

Platobné príkazy

Platobné príkazy v elektronickej podobe (editovateľné na PC):

Zoznam hlavných korešpondentov

AUD Australia and New Zealand Banking Group Limited, Melbourne ANZBAU3M
CAD Bank of Montreal, Toronto BOFMCAM2 
CHF UBS Switzerland AG, Zürich  UBSWCHZH80A
CZK Československá obchodní banka, a.s., Praha  CEKOCZPP
DKK Danske Bank A/S, Copenhagen  DABADKKK
EUR KBC Bank NV, Brussels   KREDBEBB
GBP Lloyds Bank Plc., London  LOYDGB2L 
HUF K&H Bank Zrt. Budapest  OKHBHUHB
JPY Mizuho Bank Ltd, Tokyo  MHCBJPJT 
NOK DNB Bank ASA, Oslo  DNBANOKK 
PLN  Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna, Warsaw  BPKOPLPW
RUB Joint-Sock Company ‘OTP Bank‘, Moscow OTPVRUMM  
SEK Skandinaviska Enskilda Banken, Stockholm  ESSESESS
USD JPMorgan Chase Bank National Association, New York  CHASUS33