Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate starý internetový prehliadač, ktorý z dôvodu Vašej bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri pokračovaní na webové stránky ČSOB s Vašim starým prehliadačom stránky nemusia fungovať správne. Pre plnohodnotný zážitok si svoj prehliadač aktualizujte.

Viac informácií Vám radi poskytneme telefonicky 0850 111 777 (z územia SR) a +421 2 5966 8844 (zo zahraničia), alebo e-mailom na helpdeskeb@csob.sk.

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

Cash Pooling

  • optimálne riadenie likvidity v skupine,
  • zníženie úrokových nákladov na úrovni skupiny,
  • členovia skupiny môžu profitovať z výhodných podmienok, ktoré dohodne hlavný člen skupiny.
individuálny poplatok


O produkte

Produkty cash poolingu umožňujú automatické riadenie likvidity za účelom zníženia celkových úrokových nákladov a koncentrácie voľných prostriedkov na jednom účte klienta alebo skupiny. Podľa ich povahy môžeme produkty cash poolingu rozdeliť na:

  • reálne (zero-balancing) domáce alebo cezhraničné,
  • fiktívne (notional).


Fiktívny Cash Pooling

Pri fiktívnom cash poolingu nedochádza k presunom peňazí medzi účtami. Banka si len fiktívne zráta konsolidovanú pozíciu skupiny a raz mesačne vráti klientovi vypočítanú úrokovú úsporu vo forme refundu. Do fiktívneho cash poolingu môžu byť zapojené účty v jednej alebo rôznych menách.Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať:

0850 111 777
NONSTOP 24 hodín denne