Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Ak sa rozhodnete pokračovať v prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

Bežný účet

 • prístup do komplexnej ponuky ostatných bankových služieb,
 • uskutočňovannie tuzemského a zahraničného platobného styku,
 • bezpečné a pohodlné riadenie vašich financií s využitím najmodernejsich bankových technológií.
4 € /mesiac

MultiCash

 • homebankingová off-line aplikácia inštalovaná na klientskom počítači (serveri),
 • medzinárodný štandard na centralizovanú správu účtov z viacerých bánk,
 • navrhnuté s ohľadom na potreby firemných klientov ako aj veľkých korporácií,
 • štandardizovaný elektronický výpis vo formáte MT940,
 • správa účtov viacerých bánk z jednej aplikácie,
 • prepojenie s účtovnými systémami,
 • vysoký stupeň bezpečnosti,
 • možnosť samostatnej alebo sieťovej verzie,
 • viacjazyčné prostredie (SK, DE, EN),
 • aktuálne zostatky na účte a statusy platieb,
 • kreditné a debetné avíza, výpisy z účtov a kurzový lístok,
 • SEPA prostredie.

 

Podmienkou poskytnutia služby Multicash je bežný účet alebo balík služieb vedený v ČSOB, prípadne oprávnenie od majiteľa účtu nakladať s prostriedkami na účte vedenom v ČSOB.V prípade záujmu o službu:

 • kontaktujte svoju pobočku, ktorá s vami vyplní potrebnú dokumentáciu,
 • po podpise Zmluvy o poskytovaní služby Multicash budete do 3 pracovných dní kontaktovaný inštalujúcou firmou kvôli upresneniu termínu a podmienok inštalácie,
 • po inštalácii a zaškolení budú bankou uvoľnené elektronické podpisy užívateľov na základe dokumentácie doručenej do banky a služba bude plne funkčná.

 

Služba sa inštaluje priamo na osobný počítač klienta, pričom musia byť splnené minimálne hardvérové, softvérové a komunikačné požiadavky.Ako funguje MultiCash:

 • import platobných príkazov vytvorených v účtovných systémoch klienta,
 • export výpisov z účtov do účtovných systémov klienta,
 • možnosť odoslať čiastočne podpísanú dávku s platobnými príkazmi do banky za predpokladu, že existuje ďalšia inštalácia s prístupom k danému účtu príkazcu, odkiaľ si iný užívateľ dávku stiahne a „dopodpíše" ju,
 • možnosť automatického prijímania a spracovania dát z banky,
 • automatický export nadefinovaných údajov pri ich prijatí.

Platobné operácie:

 • SEPA platby,
 • SEPA inkasá,
 • cezhraničné platobné príkazy,
 • zrýchlené urgentné platby,
 • vlastné databázy partnerov a vzory platobných príkazov.


Bezpečnostné prvky:

 • prihlasovacie heslo, ktorým sa užívateľ prihlasuje do aplikácie,
 • komunikačné heslo na komunikáciu s bankou (prijímanie a odosielanie dát),
 • elektronický podpis chránený heslom, ktorým užívateľ autorizuje dávky príkazov,
 • systém viacúrovňového overovania a autorizácie príkazov,
 • šifrovanie všetkých dát počas komunikácie s bankou,
 • individuálne užívateľské prístupové heslá, práva a limity,
 • rôzne kategórie elektronických podpisov,
 • automatická archivácia logov,
 • šifrovanie uložených dát v aplikácii.
 Business Banking Lite

 • možnosť prepojenia s účtovným systémom firmy,
 • transakcie s neobmedzeným limitom,
 • podpisovanie samostatne alebo vo dvojici,
 • nastavenie SMS a e-mailových správ o pohyboch na účte,
 • viacjazyčné prostredie (SK, EN),
 • výpisy z účtov na prezeranie aj do účtovníctva vo viacerých formátoch,
 • import platobných súborov z účtovníctva,
 • prihlasovanie sa do systému pomocou čipovej karty,
 • spracovanie platieb v reálnom čase,

Detailný popis funkcionalít si môžete prečítať v dokumente Funkcionalita služby Business Banking Lite.Ako si zriadiť Business Banking Lite

 • podmienkou poskytnutia služby Business Banking Lite je bežný účet vedený v ČSOB,
 • kontaktujte svoju pobočku, kde s vami vyplnia potrebnú dokumentáciu,
 • aktivujte čipovú kartu, inštalácia na váš počítač nie je potrebná,
 • služba je po týchto krokoch plne funkčná.

Technické požiadavkyAktuálne informácie o účte

 • detailné informácie o účtoch a aktuálne zostatky,
 • aktuálne pohyby na účte, rezervované a blokované položky,
 • elektronické výpisy z účtov.

Prepojenie účtu s účtovníctvom

 • podpora importu platobných príkazov vytvorených v účtovných systémoch klienta,
 • možnosť exportu výpisov z účtov do účtovných systémov klienta.


Zadanie všetkých typov platobných príkazov

 • tuzemské platobné príkazy na úhradu/inkaso/trvalé príkazy,
 • zrýchlené platby v rámci SR,
 • cezhraničné, konverzné, SEPA platobné príkazy,
 • splátka kreditnej karty.

Správa ďalších služieb

 • vedenie vlastných databáz partnerov a vzorov platobných príkazov,
 • zavedenie viacúrovňovej autorizácie príkazov,
 • vytvorenie a zmena súhlasov na inkaso,
 • správa platobných kariet, sporiacich účtov a termínovaných vkladov, podielových fondov a riadeného portfólia,
 • dobíjanie kreditu.


Informácie formou SMS alebo e-mailu

Majte informácie o každej zmene zostatku na účte. Aktivujte si cez Business Banking Lite zasielanie informácií formou SMS správy alebo e-mailu.

Zasielané sú informácie o:

 • pohyboch a zostatkoch na účtoch,
 • transakciách uskutočnených platobnou kartou.

SMS správy sú zasielané na:Druhy prístupov k účtu

 • pasívny – na prezeranie alebo prípravu platobných príkazov, ktoré nebudú spracované bankou, kým ich iná oprávnená osoba nepotvrdí (nie je potrebná čipová karta),
 • aktívny – na vytváranie a potvrdenie platieb alebo iných požiadaviek.
 ČSOB Internet Banking - vnútorné prostredie aplikácie

Internet Banking

Poskytuje prehľad o:
 • vašich účtoch a platbách,
 • sporení a investíciách, ktoré máte,
 • vašich platobných kartách,
 • úveroch, ktoré čerpáte.

Prihlásiť sa do Internet bankingu
Správa existujúcich produktov

 • nastavenie preferovaného zobrazenia – poradie účtov, obľúbené položky,
 • vytvorenie platobných partnerov a platobných vzorov (často využívané platobné príkazy),
 • zadávanie tuzemských, cezhraničných prevodov, spravovanie inkás,
 • zadanie požiadavky na elektronické výpisy k účtu,
 • nákup podielových fondov (klienti s rámcovou zmluvou o investovaní),
 • zadanie výpovede vkladu, resp. jeho časti na sporiacom účte,

 

 • podanie žiadosti o výber z termínovaného účtu,
 • zmena limitu na debetnej karte,
 • zmena úverového limitu kreditnej karty alebo povoleného prečerpania,
 • nastavenie služby Zabezpečená internetová platba k platobným kartám,
 • uskutočnenie úhrady splátky kreditnej karty,
 • dobitie kreditu mobilných operátorov.


Informácie o pohyboch na účte

Aktivujte si cez Internet Banking zasielanie informácií o pohyboch na účte formou SMS správy alebo e-mailu a získajte informácie o:

 • pohyboch a zostatkoch na účtoch,
 • transakciách uskutočnených platobnou kartou,
 • kurzovom lístku a vybraných kurzoch,
 • pohyboch na sporiacich účtoch, termínovaných účtoch,
 • pohyboch na investičných účtoch podľa subjektívneho nastavenia klienta, prispôsobeného jeho potrebám.

Možnosť požiadať o nové produkty

Internet Banking vám umožňuje bez návštevy pobočky požiadať o nové produkty:

 • úver,
 • kreditná karta,
 • povolené prečerpanie účtu,
 • nákup podielových fondov (klienti s rámcovou zmluvou o investovaní).


Spôsob prihlásenia sa do Internet Bankingu

Prihlásenie sa do Internet Bankingu môže prebiehať jedným z týchto troch spôsobov:

 • IPPID (identifikačné číslo), PIN + SMS kľúč,
 • IPPID (identifikačné číslo), PIN + token (autorizačné zariadenie),
 • čipová karta.Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať:

0850 111 777
NONSTOP 24 hodín denne