Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Ak sa rozhodnete pokračovať v prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

Správa a úschova cenných papierov

 • komplexná správa portfólia cenných papierov,
 • online prístup k majetkovému účtu,
 • bezplatný informačný bulletin.
 

O produkte

Ponúkame vám správu a úschovu tuzemských a zahraničných cenných papierov a s tým súvisiace činnosti:

 • otváranie, vedenie a zatváranie účtov cenných papierov (vrátane držiteľského účtu),
 • vyporiadanie obchodov s cennými papiermi na základe inštrukcie od vás,
 • úschova cenných papierov,
 • zabezpečovanie ochrany a výkonu práv k cenným papierom,
 • inkaso výnosov plynúcich z cenných papierov,
 • zastupovanie na valnom zhromaždení, prípadne hlasovanie na základe splnomocnenia,
 • ostatné služby vyplývajúce z držby cenných papierov.
 
Všetky služby poskytujeme na základe licencie pridelenej Národnou bankou Slovenska  v súlade so Zákonom  č. 566/2001 Zb. o cenných papieroch a investičných službách.

Online prístup k majetkovému účtu

Custody Online je softvérová aplikácia, ktorá predstavuje internetový prístup k vášmu majetkovému účtu cenných papierov vedenému v ČSOB na základe aktuálneho stavu účtu cenných papierov v CDCP. Na základe vašej požiadavky zabezpečíme sprístupnenie informácií na vašom majetkovom účte cenných papierov.

Aplikácia Custody Online je prehľadná a ponúka možnosť rýchlej navigácie. Po zadaní prístupových hesiel sa dostanete priamo k prehľadu svojho majetkového účtu s možnosťami zobrazenia aktuálneho stavu na majetkovom účte, pohybov vo vybranom období alebo môžete zistiť stav na majetkovom účte cenných papierov v minulosti.

 

Informačný bulletin pre investorov

Pre svojich zmluvných klientov a partnerov pre oblasť správy cenných papierov poskytujeme priebežné informácie o najnovších zmenách na slovenskom kapitálovom trhu. Prostredníctvom Custody Bulletinu sa môžete dozvedieť o:

 • aktuálnych zmenách v zákonoch týkajúcich sa kapitálového trhu,
 •  zmenách týkajúcich sa účastníkov kapitálového trhu,
 • zmenách v Custody ČSOB,
 • štátnych sviatkoch a voľných dňoch na BCPB a v CDCP a v platobnom systéme TARGET 2, resp. EURO SIPS.
 


 


Contact us

If you have any questions, feel free to ask:

0850 111 777
NONSTOP

 
ČSOB 2020