Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Správa a úschova cenných papierov

  • komplexná správa portfólia cenných papierov,
  • online prístup k majetkovému účtu,
  • bezplatný informačný bulletin.
Adresa: Žižkova 11, 811 02 Bratislava
E-mail: csobcustody@csob.sk
SWIFT kód: CEKOSKBX
 
Kontaktná osoba
Meno: Ing. Rastislav Čapkovič
Telefónne číslo: + 421 2 5966 8415
Fax: + 421 2 5441 4811