Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Ak sa rozhodnete pokračovať v prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

Depozitár

  • vykonávanie kontrolnej činnosti v rámci legislatívy,
  • určené pre Správcovské spoločnosti, DSS a DDS.

 

 

O produkte

Služba depozitára za zameriava hlavne na dennú kontrolu fondov v správe klienta vyplývajúcu z legislatívy a na základe depozitárskej zmluvy.


Výpis produktov:
  • depozitár pre správcovské spoločnosti (Asset Management) a podielové fondy – činnosť vyplývajúca zo Zákona 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov,
  • depozitár pre dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS), tzv. II. pilier – činnosť vyplývajúca zo Zákona 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov,
  • depozitár pre doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS), tzv. III. pilier – činnosť vyplývajúca zo Zákona 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov.


Spoločný prevádzkový poriadok vedenia samostatnej evidencie podielových listov v zaknihovanej podobe vydaný IaD Investments, správ.spol., a. s. a depozitárom Československou obchodnou bankou, a.s.

Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke Ostatné finančné inštitúcie.


Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať:

0850 111 777
NONSTOP 24 hodín denne


ČSOB 2020