Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate starý internetový prehliadač, ktorý z dôvodu Vašej bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri pokračovaní na webové stránky ČSOB s Vašim starým prehliadačom stránky nemusia fungovať správne. Pre plnohodnotný zážitok si svoj prehliadač aktualizujte.

Viac informácií Vám radi poskytneme telefonicky 0850 111 777 (z územia SR) a +421 2 5966 8844 (zo zahraničia), alebo e-mailom na helpdeskeb@csob.sk.

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

Depozitár

  • vykonávanie kontrolnej činnosti v rámci legislatívy,
  • určené pre Správcovské spoločnosti, DSS a DDS.

 

 

O produkte

Služba depozitára za zameriava hlavne na dennú kontrolu fondov v správe klienta vyplývajúcu z legislatívy a na základe depozitárskej zmluvy.


Výpis produktov:
  • depozitár pre správcovské spoločnosti (Asset Management) a podielové fondy – činnosť vyplývajúca zo Zákona 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov,
  • depozitár pre dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS), tzv. II. pilier – činnosť vyplývajúca zo Zákona 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov,
  • depozitár pre doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS), tzv. III. pilier – činnosť vyplývajúca zo Zákona 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov.


Spoločný prevádzkový poriadok vedenia samostatnej evidencie podielových listov v zaknihovanej podobe vydaný IaD Investments, správ.spol., a. s. a depozitárom Československou obchodnou bankou, a.s.

Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke Ostatné finančné inštitúcie.


Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať:

0850 111 777
NONSTOP 24 hodín denne