Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Devízové operácie

  • výmena prostriedkov z jednej meny do druhej,
  • konverzie individuálnym kurzom na základe aktuálnych podmienok na medzibankovom trhu,
  • individuálny kurz.


Devízové konverzie

Spotová devízová konverzia je operácia určená klientom, ktorí potrebujú vymeniť prostriedky z jednej meny do druhej so splatnosťou do 2 pracovných dní. Ide o konverzie medzi účtami klienta a o konverzie operácií bezhotovostného platobného styku.

 

Výhoda: Konverzie individuálnym kurzom na základe aktuálnych podmienok na medzibankovom trhu.

Minimálny objem: 20 000 €.

Podmienka: Pri priamej telefonickej komunikácii s útvarom Finančných trhov príslušná rámcová zmluva.


Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať:

0850 111 777
NONSTOP 24 hodín denne