Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Ak sa rozhodnete pokračovať v prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

Poistenie

  • variabilita vo výbere poistenia a pripoistení,
  • rýchla likvidácia poistných udalostí,
  • individuálny prístup.
poistné od 15 € /mesiac

Poistenie majetku

  • budovy a vedľajšie stavby vrátane stavebných súčastí a príslušenstva,
  • budovy vo výstavbe,
  • hnuteľný majetok: výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby,
  • náklady po poistnej udalosti.

Poistiť je možné tieto rizíká:

  • živelné poistenie,
  • poistenie pre prípad odcudzenia veci,
  • poistenie technických rizík,
  • poistenie prerušenia prevádzky,
  • poistenie prepravovaného tovaru.

Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať:

0850 111 777
NONSTOP 24 hodín denne