Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Ak sa rozhodnete pokračovať v prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Zatvoriť
#csrfToken()
EN


Produkty na zabezpečenie kurzového rizika

  • eliminácia kurzového rizika,
  • zabezpečenie proti rastu nákladov v cudzej mene,
  • ochrana investície proti nepriaznivým trhovým trendom.

 


Swapová devízová transakcia

Operácia je určená klientele, ktorá potrebuje vymeniť devízové prostriedky z jednej meny do inej a naspäť (pre účely úhrad do zahraničia, pre účely tuzemských úhrad v mene EUR a pod.). Operácia rieši aktuálny nesúlad devízových potrieb a dostupných prostriedkov. Kombináciou spotovej a termínovej operácie dochádza k nákupu jednej meny za spotový kurz a súčasnému predaju tej istej meny na forward alebo naopak. Pri výpočte sa vychádza z rovnakej spotovej ceny a úrokových sadzieb na medzibankovom trhu.

Výhody:

  • prekonanie prechodného nedostatku likvidity v jednej mene pri súčasnom prebytku likvidity v inej mene,
  • zabezpečenie sa proti nepriaznivému pohybu kurzov.

 

Minimálny objem: 20 000 €.

Podmienka: Rámcová zmluva o obchodovaní na finančných trhoch, limit na transakcie na finančných trhoch.


Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať:

0850 111 777
NONSTOP 24 hodín denne


ČSOB 2020