Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Ak sa rozhodnete pokračovať v prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

Banky

  • finančné riešenia a široká škála produktov a služieb pre banky.

 

 

Finančné inštitúcie sú zastrešené útvarom, ktorý zabezpečuje komplexnú obsluhu segmentu nebankové finančné inštitúcie vrátane služieb depozitára z jedného miesta v banke.

 

Nebankové inštitúcie

  • obchodníci s cennými papiermi,
  • správcovské spoločnosti a nimi spravované podielové fondy,
  • dôchodkové správcovské spoločnosti,
  • doplnkové dôchodkové spoločnosti,
  • splátkové spoločnosti,
  • poisťovne (zdravotné, komerčné, zaisťovne),
  • štátne agentúry,
  • finančné skupiny,
  • zahraničné spoločnosti poskytujúce finančné služby v SR (podliehajúce dozoru v krajine sídla) a iné.Dôležitým atribútom obsluhy klienta útvarom nebankové finančné inštitúcie je zabezpečenie jedného kontaktného miesta medzi bankou a klientom. Klient sa obracia na svojho prideleného klientskeho pracovníka (vzťahového manažéra) s akoukoľvek žiadosťou alebo problémom, ktorý mu pomáha riešiť jeho štandardné aj neštandardné požiadavky. Poskytuje mu rady od tých najjednoduchších produktov, ako sú napríklad vedenie účtov, platobný styk, cez spoluprácu v oblasti dokumentárneho platobného styku, platobných kariet, elektronického bankovníctva, dealingových produktov až po úverové produkty. Zoznam poskytovaných produktov a služieb nájdete na stránke finančných inštitúcií. Klient už nemusí následne kontaktovať žiadne iné útvary v banke, túto úlohu za neho vykoná pridelený klientsky pracovník.

Výhodou obsluhy útvarom nebankové finančné inštitúcie je dôkladná znalosť príslušných špecifických právnych predpisov a z toho vyplývajúca schopnosť prispôsobiť existujúce bankové produkty špecifickým legislatívnym podmienkam klientov.Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať:

0850 111 777
NONSTOP 24 hodín denne


ČSOB 2020