Spotrebný úver pre financovanie vozidiel

 • prefinancovanie kúpy vozidla, motorky či iných predmetov

 • aj na vozidlá jazdené a po ukončení financovania

 • variabilná doba splácania

O produkte

Spotrebný úver slúži na prefinancovanie kúpy vozidla. Splácate ho v postupných splátkach, ktoré sú rozvrhnuté rovnomerne alebo nerovnomerne. Dĺžka trvania zmluvy o spotrebnom úvere je variabilná podľa vášho vyberu. Na zabezpečenie pohľadávok, ako formu ručenia úveru, uzatvára ČSOB Leasing štandardne zmluvu o zriadení záložného práva na financované vozidlo.

Na Zákaznickom portáli portal.csobleasing.sk nájdete všetko, čo budete potrebovať. Okamžitý prehľad o svojich faktúrach, zmluvách či splátkach. Nemusíte nikam chodiť a svoje potreby vybavíte z pohodlia domova, a k dispozícií vám bude aj praktický asistent na správu vášho auta s množstvom užitočných prehľadov.


So spotrebným úverom je možné financovať

 • osobné či úžitkové vozidlá,
 • motorky, skútre alebo štvorkolky,
 • jazdené vozidlá a vozidlá po ukončení financovania.

Výhody spotrebného úveru

 • rýchly schvaľovací proces,
 • garantovaná výška splátky,
 • poistenie vozidla už v momente jeho prevzatia.

Ako si zriadiť spotrebný úver

Vyberte si najbližšiu pobočku ČSOB Leasing a zrealizujte podpis zmluvy aj poistenie vozidla na jednom mieste. V prípade záujmu o financovanie vozidla alebo motorky prostredníctvom nášho spolupracujúceho predajcu môže byť vaša žiadosť vybavená už do 30 minút.

Vozidlo

 • vyberte si vozidlo alebo vám s výberom pomôžeme,
 • objednajte si vozidlo a prihláste ho na dopravnom inšpektoráte,
 • servis vozidla nie je súčasťou úverovej zmluvy.

Financovanie

 • vyberte si splácanie v rovnomerných alebo nerovnomerných splátkach dĺžku trvania zmluvy až 84 mesiacov,
 • od začiatku zmluvy ste vlastníkom vozidla.

Poistenie

 • poistenie zahŕňa povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie s možnosťou poistenia finančnej straty,
 • môžete ho splatiť jednorazovo alebo postupne, ako súčasť mesačných splátok.

Doklady a náležitosti

 • občiansky preukaz,
 • druhý doklad totožnosti - vodičský preukaz, cestovný pas alebo rodný list,
 • karta s číslom účtu,
 • ďalšie doklady v závislosti od ceny vozidla a výšky prvej zvýšenej splátky.

Vyhľadávač VIN kódov

Overte si, či vozidlo ktoré kupujete nie je majetkom lízingovej spoločnosti prostredníctvom vyhľadávača VIN kódov.


Repredaj

Súčasťou našej ponuky je repredaj pomocou ktorého si môžete vybrať z našej ponuky nových i jazdených vozidiel.


Poistenie

Poistenie si môžete zriadiť pri uzatváraní lízingu v rámci rovnomerne rozvrhnutej splátky. Poistné a poradenské služby sprostredkováva dcérska spoločnosť ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., ktorá vám zabezpečí výhodné poistné sadzby a pohodlné uzatvorenie poistných zmlúv.


Povinné zmluvné poistenie

Kryje riziko škôd spôsobených pri prevádzke vozidla. Splátka je fixná
bez ohľadu na spôsobené škody. Poistenie zahŕňa:

 • poistenie škody na majetku,
 • poistenie škody na zdraví,
 • náklady právneho zastúpenia,
 • ušlý zisk poškodeného.

Havarijné poistenie

Nové vozidlá sa poisťujú na obstarávaciu cenu. Poistenie zahŕňa:

 • poistenie v prípade poškodenia,
 • poistenie zničenia pri havárií,
 • poistenie živelných udalostí,
 • poistenie vandalizmu,
 • poistenie odcudzenia.

Poistenie finančnej straty

Kryje rozdiel medzi trhovou a obstarávacou cenou vozidla v prípade poistnej udalosti. Poistné sa hradí jednorazovo alebo postupne v splátkach za financovanie. Výhody poistenia:

 • ochrana vašej investície do nákupu vozidla,
 • zabezpečenie prostriedkov na obstaranie nového vozidla,
 • platí pre každú poistnú udalosť, ktorú havarijná poisťovňa považuje za totálnu škodu.

Kontaktujte nás
Odoslaním kontaktných údajov vyslovene súhlasím s tým, aby ČSOB, a.s. poskytla moje osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu spoločnosti ČSOB Leasing, a.s. za účelom oslovenia s ponukou produktov. Súhlas udeľujem na obdobie 5 rokov.