Používanie cookies a nástrojov na sledovanie používateľského správania

Vaše nastavenia cookies

Chcete skontrolovať Vaše nastavenia cookies, zistiť, aké cookies máte aktuálne povolené pri prehliadaní našich stránok alebo upraviť svoje preferencie?

Moje nastavenia cookies


Ochrana súkromia návštevníkov webových stránok patriacich pod ČSOB Finančnú skupinu a ochrana súkromia v mobilnej aplikácii SmartBanking je pre nás veľmi dôležitá. Pri ich využívaní sa snažíme o čo najlepšie poskytnutie online služieb zo strany ČSOB Finančnej skupiny, ako aj poskytnutie čo najlepšieho používateľského zážitku.

Z uvedeného dôvodu sú na našich webových stránkach patriacich pod ČSOB Finančnú skupinu - www.csob.sk, www.csobleasing.sk (ďalej len „webové stránky ČSOB“) a v našej mobilnej aplikácii ČSOB SmartBanking (ďalej len „mobilná aplikácia“), používané súbory cookies alebo nástroje na sledovanie používateľského správania, ktoré vedia zaznamenať dáta o používaní webových stránok ČSOB alebo mobilnej aplikácie.

Tieto pravidlá využívania súborov cookies a nástrojov na sledovanie používateľského správania sa popisujú, čo sú súbory cookies a nástroje na sledovanie používateľského správania sa, aké cookies a nástroje na sledovanie používateľského správania sa ČSOB Finančná skupina využíva, za akým účelom, informáciu o zmene preferencií využívania cookies na webových stránkach ČSOB a v mobilnej aplikácii, ako aj informáciu, kde nás môžete kontaktovať, ak máte otázky ohľadom spracúvania cookies alebo využívania iných nástrojov na sledovanie používateľského správania. Na tejto stránke je možné nájsť detailný zoznam využívaných cookies s ohľadom na typ cookies, doménu, na ktorej je cookies využívaná, zdroj, alebo informáciu o dobe uloženia cookies vo vašich prehliadačoch ako aj informácie o nástrojoch na sledovanie používateľského správania sa návštevníkov webových stránok ČSOB a mobilnej aplikácii.

Odporúčame Vám, aby ste si informácie o pravidlách používania cookies a nástrojoch na sledovanie správania sa užívateľov dôkladne prečítali. Aktuálne informácie a zmeny, týkajúce sa podmienok spracúvania cookies, sú zverejnené v tomto článku. Týmto spôsobom zabezpečujeme, aby ste mali vždy k dispozícii aktuálne informácie o tom, za akých podmienok spracúvame Vaše osobné údaje.

Kto je prevádzkovateľom webových stránok ČSOB, ktoré používajú cookies a mobilnej aplikácie.

Pravidlá používania cookies pre webové stránky ČSOB sa vzťahujú na celú ČSOB Finančnú skupinu, ktorú tvoria nasledovné spoločnosti ČSOB Finančnej skupiny:

Československá obchodná banka, a.s. so sídlom: Žižkova 11, Bratislava 811 02, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 4314/B (ďalej aj ako „ČSOB banka“).

ČSOB Poisťovňa, a.s. so sídlom: Žižkova 11, Bratislava 811 02, IČO: 31 325 416, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 444/B (ďalej aj ako „ČSOB Poisťovňa“).

ČSOB Leasing, a.s. so sídlom: Žižkova 11, Bratislava 815 10, IČO: 35 704 713, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 1220/B.

Uvedené spoločnosti vystupujú pri spracúvaní cookies na webových stránkach ČSOB a v mobilnej aplikácii ako spoloční prevádzkovatelia osobných údajov, čo znamená, že spoločne určujú podmienky a účel spracúvania Vašich údajov v zmysle Vami udeleného súhlasu s cookies a využívaním nástrojov na sledovanie správania. Prevádzkovateľom cookies je v tomto prípade tá spoločnosť, ktorej webovú stránku navštevujete.

Data Protection Officer pre ČSOB:

Data Protection Officer ČSOB predstavuje osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov v ČSOB. V súvislosti s ochranou osobných údajov vystupuje v mene všetkých členov ČSOB. Data Protection Officer Vám zodpovie prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, povinností vyplývajúcich členom ČSOB z príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov alebo otázky k informáciám obsiahnutým v Memorande ochrany osobných údajov. Data Protection Officer môžete kontaktovať prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov:

 • e-mailová adresa: dpo@csob.sk,
 • písomne na adrese: Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, Bratislava 811 02.

Čo sú cookies a aké typy cookies používame

Cookies sú textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači po vstupe na naše webové stránky alebo priamo v mobilnej aplikácii. Používajú sa na technické zabezpečenie funkčnosti webovej stránky/mobilnej aplikácie, alebo môžu obsahovať rôzne informácie, ktoré dokážu zlepšiť funkčnosť webovej stránky/mobilnej aplikácie a priniesť lepší používateľský zážitok - napríklad v podobe zobrazovania personalizovaného obsahu a relevantnej reklamy „našitej“ na mieru používateľa. Takéto informácie zhromažďujeme až po udelení súhlasu s cookies nástrojov, ktoré umožňujú sledovanie používateľského správania.

Cookies využívame buď počas jednej návštevy na našich webových stránkach alebo mobilnej aplikácie, alebo ostávajú v prehliadači aj po skončení vašej návštevy až do času ich exspirácie, prípadne vymazania súborov cookies po skončení návštevy v anonymnom okne alebo vymazania dát prehliadania v nastavení vášho prehliadača. Ďalšou možnosťou je pokračovať v prehliadaní v režime inkognito. Vaše návštevy tak nebudú zaznamenané v histórii prehliadania a preberania. Cookies vytvorené v režime inkognito sa po zatvorení prehliadača a všetkých otvorených okien vymažú. Pri každej návšteve v inkognito režime vám zobrazujeme informáciu o využívaní cookies na našich stránkach.

Preferencie využívania cookies sa týkajú toho zariadenia, cez ktoré práve pristupujete na webovú stránku. Vaše preferencie uchovávame v technickej cookie COOKIES_ACCEPTED po dobu 12 mesiacov alebo do času, kým nevymažete svoje dáta prehliadania v prehliadači.

Po túto dobu, ak nezmeníte svoje nastavenia, prehliadate naše webové stránky s preferenciami, ktoré ste zvolili pri prvej návšteve. Uchovávanie súborov cookies v prehliadači sa môže líšiť v závislosti od nastavení vášho prehliadača, operačného systému, prípadne iných reštrikcií vo vašom zariadení. Vyjadrenie súhlasu s používaním cookies môžu webové stránky v takýchto prípadoch vyžadovať častejšie.

Ak cookies predstavujú osobné údaje, spracúvame ich na nasledovné účely spracúvania, tak ako sú vymedzené v našom Memorande o ochrane osobných údajov:

 • poskytovanie finančných produktov a služieb;
 • poskytovanie služieb informačnej spoločnosti; a
 • účely priameho marketingu.

Cookies, ktoré využívame sú:

 • Dočasné súbory cookies (session cookie), ktoré sú vymazané v momente zatvorenia webového prehliadača alebo ukončenia návštevy webovej stránky,
 • Dlhodobé cookies (permanent cookie), ktoré vo vašom prehliadači ostávajú do momentu uplynutia doby platnosti alebo do momentu ich vymazania zo strany používateľa,
 • Prvostranová cookie – nastavená priamo na webovú stránku csob.sk, www.csobleasing.sk ktorú používateľ navštevuje, t.j. URL zobrazovanou v paneli s adresou prehliadača,
 • Treťostranová cookie – nastavená inou doménou.

Zoznam jednotlivých technických, analytických/štatistických a marketingových cookies ›

Aké typy cookies používame a za akým účelom

Technické - nevyhnutné cookies

V týchto cookies sú uložené informácie využívané na zabezpečenie základných funkcionalít pre prehliadanie webových stránok ČSOB alebo na používanie mobilnej aplikácie. Sú v nich uložené informácie slúžiace na zvýšenie úrovne bezpečnosti, prihlásenie do internetbankingu, Vaše nastavenia a preferencie (jazyk, obľúbené položky, ...) Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webových stránok ČSOB alebo mobilnej aplikácie. Na využívanie týchto cookies nie je potrebný Váš súhlas ani ich nie je možné odmietnuť. V závislosti od toho o aké služby ide, nevyhnutné technické cookies spracúvame za účelom poskytovania finančných produktov a služieb alebo poskytovania služieb informačnej spoločnosti.

Analytické/štatistické - cookies analytických nástrojov na meranie a analýzu návštevnosti

Na webových stránkach ČSOB a v mobilnej aplikácii využívame analytické nástroje tretích strán, ktoré zabezpečujú zlepšenie používateľského zážitku tým, že analyzujú návštevnosť webových stránok ČSOB a mobilnej aplikácii. Zaznamenávajú: počty zobrazení jednotlivých webových-stránok ČSOB alebo obrazoviek mobilnej aplikácie, využívanie webových stránok ČSOB a mobilnej aplikácie počas jednotlivých hodín dňa, rýchlosť načítania webových stránok ČSOB a obrazoviek mobilnej aplikácie, využívanie komunikačných nástrojov, demografické údaje o našom publiku, používané zariadenia pri prezeraní si webových stránok ČSOB, prehliadače alebo operačné systémy, z ktorých sa užívatelia pripájajú alebo sledujeme interakciu používateľov s jednotlivými prvkami na webových stránkach ČSOB alebo obrazovke v mobilnej aplikácii. Analytické nástroje nám na základe zozbieraných dát pomáhajú optimalizovať obsah a výkonnosť webových stránok ČSOB alebo výkonnosť obrazoviek mobilnej aplikácie a odovzdať spätnú väzbu o tom, či používatelia dokážu nájsť hľadané informácie. Pomáhajú nám zistiť, ktorá verzia obsahu je prehľadnejšia, ktoré informácie sú pre používateľov najdôležitejšie a potrebujú sa k nim rýchlo a efektívne dostať.

Pomocou použitých cookies máme v analytických nástrojoch k dispozícii anonymné a agregované dáta Tieto cookies využívame len na základe Vami udeleného súhlasu s cookies a sledovaním užívateľského správania. Svoje preferencie môžete upraviť v Nastaveniach cookies, kde v prípade nesúhlasu s používaním môžete ich používanie deaktivovať.

Tretími stranami, ktorých analytické nástroje využívame sú Google analytics, Google Firebase, Hotjar. Tieto cookies spracúvame na účely priameho marketingu, nakoľko všetky analytické a štatistické nástroje, ktoré používame slúžia na podporu a meranie úspešnosti kampaní.

Cookies na personalizáciu obsahu a reklám (marketingové cookies) a využívanie nástrojov na sledovanie používateľského správania

Cookies a informácie z používateľského sledovania na webových stránkach ČSOB a v mobilnej aplikácii využívame na nižšie popísané aktivity v rámci účelov priameho marketingu, a to na základe Vami udeleného súhlasu:

 1. Prispôsobenie/personalizácia obsahu webových stránok ČSOB alebo mobilnej aplikácie a zobrazenie relevantnej reklamy – marketingové cookies využívame za účelom prispôsobenia a zobrazenia len relevantného obsahu reklám a odporúčaní na produkty, a to na základe toho aké podstránky na webových stránkach ČSOB navštevujete alebo aké obrazovky v mobilnej aplikácii sledujete. Na spracúvanie marketingových cookies nám slúžia rôzne nástroje na sledovanie používateľského správania, ktoré nám umožňujú zobraziť obsah, ktorý na základe ich správania na webových stránkach ČSOB vyhodnotíme ako najzaujímavejší pre návštevníka. Prostredníctvom týchto nástrojov doručujeme návštevníkovi ponuku produktov, ktorá môže byť preňho vhodná a zaujímavá. Na základe týchto údajov sa tak môže zmeniť dizajn webovej stránky, navigácia či funkcionalita webových stránok ČSOB tak, aby ste sa čo najrýchlejšie dostali k informáciám, ktoré hľadáte. Pri mobilnej aplikácii sa tak môže zobraziť ponuka na produkt alebo službu na definovaných miestach v mobilnej aplikácii. Túto používateľskú interakciu so zobrazovanou reklamou sledujeme prostredníctvom marketingových nástrojov a na základe toho vyhodnocujeme efektívnosť reklamných kampaní.
 2. Sledovanie používateľskej interakcie so zobrazenou reklamou, s personalizovaným obsahom alebo s inými formami marketingového oslovenia ako e-mail, SMS alebo push notifikácia - uvedené vykonávame pomocou nástroja na sledovanie používateľského správania pomocou meracieho scriptu. V prípade e-mailovej komunikácie sa jedná o tzv. trackovací pixel, ktorý je uložený na príslušnej doméne tretej strany. Cez využívané nástroje na sledovanie užívateľského správania vieme sledovať doručenie, prečítanie, prekliknutie a odhlásenie sa z komunikácie, aby sme vedeli, či je táto komunikácie efektívna, relevantná a zaujímavá pre adresáta. Nástroje zaznamenávajú údaje o tom, ako používatelia interagovali s jednotlivými reklamnými prvkami a na základe toho vyhodnocujeme výkonnosť reklamných kampaní.
 3. c. Marketingové nástroje používame aj na zobrazenie relevantnej reklamy na webových doménach tretích strán (remarketing), kde na základe webových stránok prehliadaných na webových stránkach ČSOB zobrazujeme ponuku produktov a služieb.
 4. Používanie sledovacích nástrojov a spájanie sledovaných dát cez viaceré zariadenia (cross-device tracking) využívame za účelom personalizácie obsahu užívateľa v ostatných zariadeniach. K identifikácii užívateľa dochádza na základe identifikácie užívateľa v každom zariadení. Identifikáciou sa považuje prihlásenie sa do aplikácie SmartBanking, internetbankingu Moja ČSOB.
 5. Identifikovanie užívateľa a sledovania identifikovaného užívateľa na webových stránkach ČSOB. Identifikácia prebieha na základe spojenia Vašej návštevy v internetbankingu Moja ČSOB a následného prezerania webových stránok ČSOB alebo prostredníctvom otvorenia sledovacích linkov zasielaných v emailovej komunikácii ČSOB a následného prezerania webových stránok ČSOB.

Na spracúvanie marketingových cookies a zabezpečenie sledovania používateľského správania užívateľov na webových stránkach ČSOB a v mobilnej aplikácii využívame nástroje tretích strán Google Adwords, Adform, Facebook, Bloomreach, Teads. Tieto cookies a vyššie uvedené spracovateľské operácie sledujú jednotiaci účel priameho marketingu, tak ako je detailne vymedzený v rámci nášho Memoranda na ochranu osobných údajov.

Analytické a marketingové nástroje používané na webstránkach ČSOB alebo v mobilnej aplikácii SmartBanking:

 • Google Analytics - služba na sledovanie návštevnosti webovej stránky a používateľského správania na webe
 • Google Firebase - analytický nástroj, ktorý umožňuje sledovanie návštevnosti webových stránok ČSOB a mobilnej aplikácie
 • Adform - nástroj na automatizované zobrazovanie online reklamy a remarketing
 • Google Ads - online reklamná platforma na zobrazovanie relevantnej reklamy vo výsledkoch Google vyhľadávania
 • Facebook pixel - nástroj, ktorý umožňuje zobrazovanie relevantnej reklamy na tejto sociálnej sieti
 • Hotjar - analytický nástroj na zobrazenie kvalitatívnych dát o používateľskom správaní na našej stránke
 • Bloomreach - nástroj na online zobrazovanie reklamy a marketingové oslovovanie na našej stránke
 • Teads - nástroj na zobrazovanie online reklamy vo forme videa
 • Pixel tracking – technika používaná v emailovej komunikácii prostredníctvom ktorej je možné sledovať používateľské správanie
 • SDK – tzv. software development kit, nástroj umožňujúci implementovať sledovacie nástroje do webových stránok ČSOB a mobilnej aplikácie

Tieto cookies a nástroje spracúvame takisto v rámci vymedzeného účelu priameho marketingu, ktorý bližšie popisuje naše Memorandum ochrany súkromia.

Ako odvolám súhlas alebo upravím svoje nastavenia cookies?

Ak si prajete zmeniť svoje nastavenia/preferencie používania cookies a nástrojov na sledovanie používateľského správania sa na webových stránkach ČSOB, alebo v mobilnej aplikácii SmartBanking a neželáte si spracúvať zo strany ČSOB Finančnej skupiny marketingové alebo analytické/štatistické cookies alebo využívať nástroje na sledovanie používateľského správania sa alebo upraviť vaše preferencie alebo odvolať súhlas, súhlas máte možnosť odvolať, tým že zmeníte svoju preferenciu spracúvania cookies alebo nástrojov na sledovanie používateľského správania priamo v Nastaveniach cookies pre jednotlivé webové stránky. V prípade mobilnej aplikácie SmartBanking viete upraviť svoju preferenciu a súhlas odvolať v časti Nastavenia cookies. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že ak odmietnete niektoré typy cookies využívaných na webových stránkach ČSOB alebo v mobilnej aplikácii SmartBanking, niektoré časti našich digitálnych služieb budú menej prispôsobené Vašim potrebám a preferenciám.

Nesúhlas so spracúvaním cookies a sledovaním užívateľského správania na webovej stránke www.csob.sk vyjadríte tým spôsobom, že vypnete preferenciu v Nastaveniach cookies.

So všetkými uloženými údajmi pracujeme na základe Memoranda o ochrane osobných údajov.

 

Zoznam používaných cookies na csob.sk

Technické cookies

Názov cookie Doména  Zdroj Použitie Trvanie
sessionExpire moja.csob.sk csob.sk Slúži na automatické bezpečné ukončenie návštevy a odhlásenie z Moja ČSOB. Session
SPEEDpublic, lctpref, DEVICE_PRINT .csob.sk ČSOB Zabezpečuje správne fungovanie služieb. Session
LFR_SESSION_STATE_# .csob.sk CSOB Zabezpečuje používateľovi bezpečné prehliadanie a správne fungovanie stránky. Session
JSESSIONID .csob.sk ČSOB Technická cookie na uloženie identifikácie návštevy používateľa, zabezpečuje používateľovi bezpečné prehliadanie stránky. Session
X-TOKEN .csob.sk ČSOB Cookie nevyhnutná pre bezpečnosť návštevníka a bezpečné prehliadanie (CSRF prevent). Session
COOKIES_ACCEPTED www.csob.sk ČSOB Nesie hodnotu s používateľskými preferenciami o používaní jednotlivých typov cookies. 12 mesiacov
poistenie.csobpoistovna poistenie.csobpoistovna ČSOB Poisťovňa Zabezpečuje správne fungovanie online služieb ČSOB Poisťovne. Session
www.csob, csob, SPEEDprivate_, TS#, csob.sk.application.popup, AUTHENTICATION_ID .csob.sk ČSOB Zabezpečuje správne fungovanie online služieb csob.sk. Session
TS# .csob.sk ČSOB Zabezpečuje správne a bezpečné fungovanie online služieb csob.sk. Session
cievq, _ciutbid_ .csob.sk ČSOB Zabezpečuje správne fungovanie online služieb csob.sk. Session
__exponea_etc__, __exponea_time2__ .csob.sk Bloomreach Zabezpečuje správne fungovanie online služieb csob.sk pri záujme o odhlásenie sa z neslettra ČSOB. 12 mesiacov
dtCookie .csob.sk ČSOB Zabezpečuje správnu výkonnosť a fungovanie aplikácie. Session
ims .app.livechatoo.com LiveChatoo Technická cookie nevyhnutná pre správne fungovanie online chatu. https://www.livechatoo.com/sk/live-chat-podpora-ochrana-osobnych-udajov 21 dní

 

Cookies analytických/štatistických nástrojov

Názov cookie Doména  Zdroj Použitie Detail Trvanie
_gat csob.sk Google Analytics Cookie používaná na reguláciu webových requestov.

https://policies.google.com/privacy?hl=en-US#infocollect

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

1 deň

ga_rollup_gid, ga_rollup,
 _ga, _gat_UA-#, _gid
.csob.sk .hotjar.com google.com Google Analytics, hotjar Cookie pre štatistické účely. Jedinečný identifikátor pre štatistické údaje o tom, ako návštevník používa webové stránky.

https://policies.google.com/privacy?hl=en-US#infocollect

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

24 mesiacov

collect google-analytics.com Google analytics Používa sa na odosielanie údajov do služby Google Analytics o zariadení a správaní návštevníka. https://policies.google.com/privacy?hl=en-US#infocollect session
pagead/1p-user-list/# .google.com Google Analytics Cookie využívaná na zobrazovanie cielenej reklamy. https://policies.google.com/privacy?hl=en-US#infocollect session
OTZ, DV, _SID, SIDCC,
SAPISID, HSID, APISID, 
.google.com Google Analytics Cookie pre štatistické údaje o správaní sa návštevníka webovej stránky a na vylepšenie služieb pri návšteve webovej stránky. Používa sa aj na anonymné meranie efektívnosti PPC a affiliate reklamných služieb. SSIDC je bezpečnostná cookie na ochranu používateľských dát pred neautorizovaným prístupom. https://policies.google.com/privacy?hl=en-US#infocollect session
_uetsid, _uetvid .hotjar.com Hotjar Používa sa na interakciu s používateľom, ktorý navštívil webové stránky. https://www.hotjar.com/privacy/gdpr-compliance/ 12 mesiacov
intercom-session_ .hotjar.com Hotjar Cookie pre štatistické údaje o tom, ako návštevník používa webové stránky. https://www.hotjar.com/privacy/gdpr-compliance/ session
ajs_user_id, 
ajs_anonymous_id
.hotjar.com Hotjar Cookie pre štatistické údaje o tom, ako návštevník používa webové stránky. https://www.hotjar.com/privacy/gdpr-compliance/ 12 mesiacov
hjAbsoluteSessionInProgress, hjFirstSeen, _hjIncludedInSessionSample .hotjar.com Hotjar Cookie pre zber analytických dát o správaní sa používateľov a pohybe na stránke. Poskytuje dáta pre reporty, prieskumy, dotazníky a zákaznícku interakciu. https://www.hotjar.com/privacy/gdpr-compliance/ 1 deň
_hjID .hotjar.com Hotjar Cookie identifikujúca nového alebo vracajúceho sa návštevníka webovej stránky. https://www.hotjar.com/privacy/gdpr-compliance/ 1 rok
_gcl_au .hotjar.com Hotjar Poskytuje dáta o návštevnosti a atribúcii. https://www.hotjar.com/privacy/gdpr-compliance/ session
_BEAMER_LAST_POST_SHOWN .hotjar.com Hotjar Používa sa na uloženie časovej informácie o zobrazení. https://www.hotjar.com/privacy/gdpr-compliance/ 300 dní
_BEAMER_USER_ID .hotjar.com Hotjar Používa sa uloženie informácie o s jedinečným anonymným identifikátorom návštevníka stránky. https://www.hotjar.com/privacy/gdpr-compliance/ 300 dní
_BEAMER_LAST_UPDATE_{product ID} .hotjar.com Hotjar Používa sa uloženie informácie o čase poslednej interakcie používateľa s webovou stránkou. https://www.hotjar.com/privacy/gdpr-compliance/ 300 dní
_BEAMER_FIRST_VISIT_{product ID} .hotjar.com Hotjar Používa sa uloženie informácie, kedy prebehla prvá interakcia používateľa s webovou stránkou. https://www.hotjar.com/privacy/gdpr-compliance/ 300 dní

 

Cookies marketingových nástrojov

Názov cookie Doména  Zdroj Použitie Detail Trvanie
web_id csob.sk csob.sk Cookie poskytuje jedinečné user ID.   30 dní
C, adform, uid .adform.net Adform Cookie poskytuje jedinečné user ID a zbiera dáta o aktivite na stránke. https://site.adform.com/privacy-center/overview/ https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/ 30 dní
CM .adform.net Adform Cookie pre remarketing, kontroluje, či používateľ povolil používanie cookies. https://site.adform.com/privacy-center/overview/ https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/ 1 deň
CM14 .adform.net Adform Cookie pre remarketing, sleduje používateľské správanie na webe a interakciu so zobrazenou reklamou (kliknutie na reklamný prvok). https://site.adform.com/privacy-center/overview/ https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/ 13 dní
serving/cookie/match, serving/cookie/sync .adform.net Adform Cookie pre cielené zobrazovanie reklamy. https://site.adform.com/privacy-center/overview/ https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/ Session
fr, _fbp facebook.com Facebook Facebook cookie, ktorá zabezpečuje zobrazovanie relevantnej reklamy a meria a vylepšuje zobrazovanie reklamy. Zbiera dáta o správaní sa používateľa na stránke, ktorá obsahuje Facebook pixel alebo Facebook social plugin. https://marketingplatform.google.com/about/enterprise/ Session
tr .csob.sk Facebook Facebook cookie, ktorá zabezpečuje zobrazovanie relevantnej reklamy a meria a vylepšuje zobrazovanie reklamy. Zbiera dáta o správaní sa používateľa na stránke, ktorá obsahuje Facebook pixel alebo Facebook social plugin. https://marketingplatform.google.com/about/enterprise/ 3 mesiace
__exponea_time2__, __exponea_etc__, xnpe_[project-token], __exponea_tracking_definition__ .csob.sk Bloomreach Cookie nástroja Bloomreach slúži na zaznamenávanie údajov o návštevnosti webu a personalizáciu obsahu. https://exponea.com/legal/privacy-policy/ 12 mesiacov
tr facebook.com Facebook Zabezpečuje zobrazovanie reklamných produktov a a služieb. https://www.facebook.com/privacy/explanation Session
track teads.tv Teads Cookie marketingového nástroje Teads na zobrazovanie videoreklamy. https://www.teads.com/privacy-policy/ Session

Cookies využívané v mobilnej aplikácii SmartBanking

Druh cookie Názov cookie Zdroj Použitie Trvanie
Technická UserDefaults SmartBanking Slúži na ukladanie užívateľských nastavení Bez exspirácie
Technická Secure Storage SmartBanking Slúži pre ukladanie zabezpečeného obsahu. Bez exspirácie
Technická Shared Secure Strage SmartBanking Slúžia na výmenu technických informácii medzi aplikáciami ČSOB. Bez exspirácie
Analytická/štatistická User Defaults Cookies store Firebase Slúži na meranie a analýzu návštevnosti jednotlivých obrazoviek v aplikácii. Bez exspirácie
Marketingová User Defaults Cookies store Acoustic Slúži na prijímanie push a in-app notifikácii v aplikácii. Bez exspirácie
Marketingová User Defaults Cookies store Bloomreach Slúži na prijímanie push a in-app notifikácii v aplikácii a na analýzu a meranie návštevnosti jednotlivých obrazoviek a správania užívateľa v aplikácii. Bez exspirácie

 

Cookies služieb tretích strán využívaných v mobilnej aplikácii SmartBanking (Smart Služby +)

Druh cookie Názov cookie Doména  Zdroj Použitie Trvanie
Technická analyticsConsent csobfe.idsbk.sk, bleskovky.zoznam.sk SmartBanking Cookie obsahuje súhlas na ukladanie analytických cookies. Bez exspirácie
Technická marketingConsent csobfe.idsbk.sk, bleskovky.zoznam.sk SmartBanking Cookie obsahuje súhlas na ukladanie marketingových cookies. Bez exspirácie
Technická partnerAnalyticsConsent bleskovky.zoznam.sk SmartBanking Cookie obsahuje súhlas na ukladanie analytických cookies u partnera. Bez exspirácie
Technická partnerPreferencesConsent bleskovky.zoznam.sk SmartBanking Cookie obsahuje súhlas na ukladanie marketingových cookies u partnera. Bez exspirácie
Technická session csobfe.idsbk.sk SmartBanking Obsahuje reláciu identifikovanú pre prácu aktuálneho klienta na strane IDS BK. 1 deň
Technická language csobfe.idsbk.sk SmartBanking Obsahuje kód pre jazyk použitý vo web view. Jazykové kódy podrporované tímto riešením sa musia sprárovať s "HTTP Accept-language header" formátom. 1 deň
Technická skipSections bleskovky.zoznam.sk SmartBanking Cookies obsahuje preskočenie ID sekcie. Bez exspirácie
Technická show_csob_layout bleskovky.zoznam.sk SmartBanking Cookie je potrebná pre zobrazenie ČSOB dizajnu v službe Spravodajstvo. Bez exspirácie
Analytická/štatistická _ga csobfe.idsbk.sk, bleskovky.zoznam.sk Google Analytics Používa sa pre rozoznanie používateľov. 24 mesiacov
Analytická/štatistická _gid csobfe.idsbk.sk, bleskovky.zoznam.sk Google Analytics Používa sa pre rozoznanie používateľov. 24 hodín
Analytická/štatistická _gat csobfe.idsbk.sk, bleskovky.zoznam.sk Google Analytics Cookie používaná na reguláciu webových requestov. 1 deň
Analytická/štatistická AMP_TOKEN csobfe.idsbk.sk, bleskovky.zoznam.sk Google Analytics Obsahuje token, ktorý je možné použiť na načítanie ID klienta zo služby ID klienta AMP. Ďalšie možné hodnoty označujú zrušenie, požiadavku na príchod alebo chybu pri načítaní ID klienta zo služby ID klienta AMP. 30 sekúnd až 1 rok
Analytická/štatistická _gac_property-id csobfe.idsbk.sk, bleskovky.zoznam.sk Google Analytics Obsahuje informácie týkajúce sa kampane pre používateľa. 90 dní