Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Cookies - Ochrana súkromia | ČSOB

Používanie cookies a nástrojov tretích strán na sledovanie používateľského správania

Ochrana súkromia návštevníkov webových stránok patriacich pod ČSOB Finančnú skupinu je pre nás veľmi dôležitá. Pri ich využívaní sa snažíme o čo najlepšie poskytnutie online služieb zo strany ČSOB Finančnej skupiny, ako aj poskytnutie čo najlepšieho používateľského zážitku.

Z uvedeného dôvodu na našej webovej stránke www.csob.sk používame súbory cookies alebo nástroje na sledovanie používateľského správania, ktoré pomocou trackovacieho pixelu alebo scriptov vedia zaznamenať dáta o používaní webovej stránky.

Tieto pravidlá využívania súborov cookies popisujú, čo sú súbory cookies, aké cookies ČSOB Finančná skupina využíva, za akým účelom, informáciu o zmene preferencií využívania cookies na webových stránkach csob.sk, ako aj informáciu, kde nás môžete kontaktovať, ak máte otázky ohľadom spracúvania cookies alebo využívania iných nástrojov na sledovanie správania. Na tejto stránke je možné nájsť detailný zoznam využívaných cookies s ohľadom na typ cookies, doménu, na ktorej je cookies využívaná, zdroj, alebo informáciu o dobe uloženia cookies vo vašich prehliadačoch ako aj informácie o nástrojoch na sledovanie správania sa návštevníkov webovej stránky www.csob.sk využívaných v ČSOB Finančnej skupine.

Odporúčame Vám, aby ste si informácie o pravidlách používania cookies dôkladne prečítali. Aktuálne informácie a zmeny, týkajúce sa podmienok spracúvania cookies, sú zverejnené v tomto článku. Týmto spôsobom zabezpečujeme, aby ste mali vždy k dispozícii aktuálne informácie o tom, za akých podmienok spracúvame Vaše osobné údaje.

Kto je prevádzkovateľom webového sídla, ktoré používa cookies?

Tieto pravidlá používania cookies pre www.csob.sk sa vzťahujú na ČSOB Finančnú skupinu, ktorú tvoria nasledovné spoločnosti ČSOB Finančnej skupiny:

Československá obchodná banka, a.s. so sídlom: Žižkova 11, Bratislava 811 02, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4314/B (ďalej aj ako „ČSOB banka“).

ČSOB Poisťovňa, a.s. so sídlom: Žižkova 11, Bratislava 811 02, IČO: 31 325 416, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 444/B (ďalej aj ako „ČSOB Poisťovňa“).

ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. so sídlom: Žižkova 11, Bratislava 811 02, IČO: 35 799 200, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2590/B.

ČSOB Leasing, a.s. so sídlom: Panónska cesta 11, Bratislava 852 01, IČO: 35 704 713, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1220/B.

Uvedené spoločnosti vystupujú pri spracúvaní cookies na webovom sídle www.csob.sk ako spoloční prevádzkovatelia osobných údajov, čo znamená, že spoločne určujú podmienky a účel spracúvania Vašich údajov v zmysle Vami udeleného súhlasu s cookies a využívaním nástrojov na sledovanie správania. Prevádzkovateľom cookies je v tomto prípade tá spoločnosť, ktorej webovú stránku navštevujete.

Group Data Protection Officer pre ČSOB:

Group Data Protection Officer ČSOB predstavuje osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov v ČSOB. V súvislosti s ochranou osobných údajov vystupuje v mene všetkých členov ČSOB. Group Data Protection Officer Vám zodpovie prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, povinností vyplývajúcich členom ČSOB z príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov alebo otázky k informáciám obsiahnutým v Memorande ochrany osobných údajov. Group Data Protection Officera môžete kontaktovať prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov:

 • e-mailová adresa: dpo@csob.sk,
 • písomne na adrese: Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, Bratislava 811 02.

Čo sú cookies a aké typy cookies používame

Cookies sú textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači po vstupe na naše webové stránky. Používajú sa na technické zabezpečenie funkčnosti webovej stránky, alebo môžu obsahovať rôzne informácie, ktoré dokážu zlepšiť funkčnosť webovej stránky a priniesť lepší používateľský zážitok - napríklad v podobe zobrazovania personalizovaného obsahu a relevantnej reklamy „našitej“ na mieru používateľa. Takéto informácie zhromažďujeme až po udelení súhlasu s cookies nástrojov, ktoré umožňujú sledovanie používateľského správania.

Cookies využívame buď počas jednej návštevy na našich stránkach, alebo ostávajú v prehliadači aj po skončení vašej návštevy až do času ich exspirácie, prípadne vymazania súborov cookies po skončení návštevy v anonymnom okne alebo vymazania dát prehliadania v nastavení vášho prehliadača. Ďalšou možnosťou je pokračovať v prehliadaní v režime inkognito. Vaše návštevy tak nebudú zaznamenané v histórii prehliadania a preberania. Cookies vytvorené v režime inkognito sa po zatvorení prehliadača a všetkých otvorených okien vymažú. Pri každej návšteve v inkognito režime vám zobrazujeme informáciu o využívaní cookies na našich stránkach.

Preferencie využívania cookies sa týkajú toho zariadenia, cez ktoré práve pristupujete na webovú stránku. Vaše preferencie uchovávame v technickej cookie COOKIES_ACCEPTED po dobu 12 mesiacov alebo do času, kým nevymažate svoje dáta prehliadania v prehliadači.

Po túto dobu, ak nezmeníte svoje nastavenia, prehliadate naše webové stránky s preferenciami, ktoré ste zvolili pri prvej návšteve. Uchovávanie súborov cookies v prehliadači sa môže líšiť v závislosti od nastavení vášho prehliadača, operačného systému, prípadne iných reštrikcií vo vašom zariadení. Vyjadrenie súhlasu s používaním cookies môžu webové stránky v takýchto prípadoch vyžadovať častejšie.

Cookies, ktoré využívame sú:

 • Dočasné súbory cookies (session cookie), ktoré sú vymazané v momente zatvorenia webového prehliadača alebo ukončenia návštevy webovej stránky,
 • Dlhodobé cookies (permanent cookie), ktoré vo vašom prehliadači ostávajú do momentu uplynutia doby platnosti alebo do momentu ich vymazania zo strany používateľa,
 • Prvostranová cookie – nastavená priamo webovou stránkou csob.sk, ktorú používateľ navštevuje, t.j. URL zobrazovanou v paneli s adresou prehliadača,
 • Treťostranová cookie – nastavená inou doménou ako webovou doménou www.csob.sk.

Zoznam jednotlivých technických, analytických a marketingových cookies ›

Aké typy cookies používame a za akým účelom

Technické - nevyhnutné cookies

V týchto cookies sú uložené informácie využívané na zabezpečenie základných funkcionalít pre prehliadanie stránok, bezpečnosť, alebo prihlásenie do internetbankingu. Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky www.csob.sk. Na ich využívanie týchto cookies nie je potrebný Váš súhlas ani ich nie je možné odmietnuť.

Analytické cookies: Cookies analytických nástrojov a štatistické údaje na meranie a analýzu návštevnosti webovej stránky

Na našej webovej stránke využívame analytické nástroje tretích strán, ktoré zabezpečujú zlepšenie používateľského zážitku tým, že analyzujú návštevnosť webových stránok, zaznamenávajú počet zobrazení webovej stránky, využívanie webovej stránky počas jednotlivých hodín dňa, rýchlosť načítania webovej stránky, využívanie komunikačných nástrojov, demografické údaje o našom publiku, používané zariadenia pri prezeraní si webových stránok, prehliadače alebo operačné systémy, z ktorých sa užívatelia pripájajú, alebo sledujeme interakciu používateľov s jednotlivými prvkami na stránke. Analytické nástroje nám na základe zozbieraných dát pomáhajú optimalizovať obsah a výkonnosť webovej stránky a odovzdať spätnú väzbu o tom, či používatelia dokážu nájsť hľadané informácie. Na základe týchto dát sa neustále snažíme vylepšovať výkonnosť a obsah stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktorá verzia obsahu je prehľadnejšia, ktoré informácie sú pre používateľov najdôležitejšie a potrebujú sa k nim rýchlo a efektívne dostať.

Pomocou použitých cookies máme v analytických nástrojoch k dispozícii anonymné a agregované dáta, na základe ktorých nie je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Aj napriek tomu tieto cookies využívame len na základe Vami udeleného súhlasu s cookies a sledovaním užívateľského správania. Svoje preferencie môžete upraviť v Nastaveniach cookies, kde v prípade nesúhlasu s používaním môžete ich používanie deaktivovať.

Tretími stranami, ktorých analytické nástroje využívame sú Google analytics, Hotjar.

Cookies na personalizáciu obsahu a reklám

Cookies marketingových nástrojov na zabezpečenie personalizovaného obsahu (marketingové cookies) využívame na nižšie popísané aktivity, a to na základe Vami udeleného súhlasu:

a) Prispôsobenie obsahu webu a zobrazenie relevantnej reklamy – marketingové cookies využívame za účelom prispôsobenia a zobrazenia len relevantného obsahu reklám a odporúčaní na produkty, a to na základe toho aké podstránky na webovej stránke www.csob.sk navštevujete. Marketingové nástroje umožňujú zobraziť obsah, ktorý na základe ich správania na stránke vyhodnotíme ako najzaujímavejší pre návštevníka. Prostredníctvom týchto nástrojov doručujeme návštevníkovi ponuku produktov, ktorá môže byť preňho vhodná a zaujímavá. Na základe týchto údajov sa tak môže zmeniť dizajn webovej stránky, navigácia či funkcionalita webovej stránky tak, aby ste sa čo najrýchlejšie dostali k informáciám, ktoré hľadáte. Túto používateľskú interakciu so zobrazovanou reklamou sledujeme prostredníctvom marketingových nástrojova a na základe toho vyhodnocujeme efektívnosť reklamných kampaní.
b) sledovanie používateľskej interakcie so zobrazenou reklamou, s personalizovaným obsahom alebo s inými formami marketingového oslovenia ako e-mail, SMS alebo push notifikácia - vykonávame pomocou trackovacieho pixla, ktorý je uložený na príslušnej doméne tretej strany alebo pomocou meracieho scriptu. Cez využívané nástroje vieme sledovať doručenie, prečítanie, prekliknutie a odhlásenie sa z komunikácie, aby sme vedeli, či je táto komunikácie efektívna, relevantná a zaujímavá pre adresáta. Nástroje zaznamenávajú údaje o tom, ako používatelia klikli na jednotlivé reklamné prvky a na základe toho vyhodnocujeme výkonnosť reklamných kampaní.
c) Oslovenie e-mailovou alebo SMS komunikáciou, prípadne push notifikáciou – ak ste našej spoločnosti udelili súhlas so spracovaním osobným údajov na účel prípravy a realizácie marketingových aktivít súvisiacich s poskytovaním produktov a služieb - marketingové účely a súhlasíte s používaním marketingových cookies, môžeme vás osloviť rôznou formou marketingovej, produktovej alebo servisnej komunikácie.
d) Marketingové nástroje používame aj na zobrazenie relevantnej reklamy na webových doménach tretích strán (remarketing), kde na základe stránok prehliadaných na www.csob.sk zobrazujeme ponuku produktov a služieb.

Na spracúvanie marketingových cookies a zabezpečenie sledovania sa správania užívateľov na www.csob.sk využívame nástroje tretích strán Google Adwords, Adform, Facebook, Exponea, Teads.

Analytické a marketingové nástroje používané na doménach csob.sk:

 • Google Analytics - služba na sledovanie návštevnosti webovej stránky a používateľského správania na webe
 • Adform - nástroj na automatizované zobrazovanie online reklamy a remarketing
 • Adwords - online reklamná platforma na zobrazovanie relevatnej reklamy vo výsledkov Google vyhľadávania
 • Facebook pixel - zobrazovanie reklamy na tejto sociálnej sieti
 • Hotjar - analytický nástroj na zobrazenie kvalitatívnych dát o používateľskom správaní na našej stránke
 • Exponea - nástroj na online zobrazovanie reklamy a marketingové oslovovanie na našej stránke
 • Teads - nástroj na zobrazovanie online reklamy vo forme videa

Ako odvolám súhlas alebo upravím svoje nastavenia cookies?

Ak si prajete zmeniť svoje nastavenia používania cookies na našej webovej stránke www.csob.sk, alebo si neželáte spracúvať marketingové alebo analytické cookies zo strany ČSOB Finančnej skupiny, máte možnosť upraviť vaše preferencie alebo odvolať súhlas s používaním cookies a nástrojov na sledovanie používateľského správania. Upozorňujeme, že ak odmietnete súbory cookie, niektoré časti našich digitálnych služieb budú menej prispôsobené vašim potrebám a preferenciám.

Nesúhlas so spracúvaním cookies a sledovaním užívateľského správania na webovej stránke www.csob.sk vyjadríte tým spôsobom, že vypnete preferenciu v Nastaveniach cookies.

So všetkými uloženými údajmi pracujeme na základe Memoranda o ochrane osobných údajov.

 

Zoznam používaných cookies na csob.sk

Technické cookies

Názov cookie Doména  Zdroj Použitie Trvanie
sessionExpire moja.csob.sk csob.sk Slúži na automatické bezpečné ukončenie návštevy a odhlásenie z Moja ČSOB. Session
SPEEDpublic, lctpref, DEVICE_PRINT .csob.sk ČSOB Zabezpečuje správne fungovanie služieb. Session
LFR_SESSION_STATE_# .csob.sk CSOB Zabezpečuje používateľovi bezpečné prehliadanie a správne fungovanie stránky. Session
JSESSIONID .csob.sk ČSOB Technická cookie na uloženie identifikácie návštevy používateľa, zabezpečuje používateľovi bezpečné prehliadanie stránky. Session
X-TOKEN .csob.sk ČSOB Cookie nevyhnutná pre bezpečnosť návštevníka a bezpečné prehliadanie (CSRF prevent). Session
COOKIES_ACCEPTED www.csob.sk ČSOB Nesie hodnotu s používateľskými preferenciami o používaní jednotlivých typov cookies. 12 mesiacov
poistenie.csobpoistovna poistenie.csobpoistovna ČSOB Poisťovňa Zabezpečuje správne fungovanie online služieb ČSOB Poisťovne. Session
www.csob, csob, SPEEDprivate_, TS#, csob.sk.application.popup, AUTHENTICATION_ID .csob.sk ČSOB Zabezpečuje správne fungovanie online služieb csob.sk. Session
TS# .csob.sk ČSOB Zabezpečuje správne a bezpečné fungovanie online služieb csob.sk. Session
cievq, _ciutbid_ .csob.sk ČSOB Zabezpečuje správne fungovanie online služieb csob.sk. Session
__exponea_etc__, __exponea_time2__ .csob.sk Exponea Zabezpečuje správne fungovanie online služieb csob.sk pri záujme o odhlásenie sa z neslettra ČSOB. 12 mesiacov
dtCookie .csob.sk ČSOB Zabezpečuje správnu výkonnosť a fungovanie aplikácie. Session
ims .app.livechatoo.com LiveChatoo Technická cookie nevyhnutná pre správne fungovanie online chatu. https://www.livechatoo.com/sk/live-chat-podpora-ochrana-osobnych-udajov 21 dní

 

Cookies analytických nástrojov

Názov cookie Doména  Zdroj Použitie Detail Trvanie
_gat csob.sk Google Analytics Cookie používaná na reguláciu webových requestov.

https://policies.google.com/privacy?hl=en-US#infocollect

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

1 deň

ga_rollup_gid, ga_rollup,
 _ga, _gat_UA-#, _gid
.csob.sk .hotjar.com google.com Google Analytics, hotjar Cookie pre štatistické účely. Jedinečný identifikátor pre štatistické údaje o tom, ako návštevník používa webové stránky.

https://policies.google.com/privacy?hl=en-US#infocollect

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

24 mesiacov

collect google-analytics.com Google analytics Používa sa na odosielanie údajov do služby Google Analytics o zariadení a správaní návštevníka. https://policies.google.com/privacy?hl=en-US#infocollect session
pagead/1p-user-list/# .google.com Google Analytics Cookie využívaná na zobrazovanie cielenej reklamy. https://policies.google.com/privacy?hl=en-US#infocollect session
OTZ, DV, _SID, SIDCC,
SAPISID, HSID, APISID, 
.google.com Google Analytics Cookie pre štatistické údaje o správaní sa návštevníka webovej stránky a na vylepšenie služieb pri návšteve webovej stránky. Používa sa aj na anonymné meranie efektívnosti PPC a affiliate reklamných služieb. SSIDC je bezpečnostná cookie na ochranu používateľských dát pred neautorizovaným prístupom. https://policies.google.com/privacy?hl=en-US#infocollect session
_uetsid, _uetvid .hotjar.com Hotjar Používa sa na interakciu s používateľom, ktorý navštívil webové stránky. https://www.hotjar.com/privacy/gdpr-compliance/ 12 mesiacov
intercom-session_ .hotjar.com Hotjar Cookie pre štatistické údaje o tom, ako návštevník používa webové stránky. https://www.hotjar.com/privacy/gdpr-compliance/ session
ajs_user_id, 
ajs_anonymous_id
.hotjar.com Hotjar Cookie pre štatistické údaje o tom, ako návštevník používa webové stránky. https://www.hotjar.com/privacy/gdpr-compliance/ 12 mesiacov
hjAbsoluteSessionInProgress, hjFirstSeen, _hjIncludedInSessionSample .hotjar.com Hotjar Cookie pre zber analytických dát o správaní sa používateľov a pohybe na stránke. Poskytuje dáta pre reporty, prieskumy, dotazníky a zákaznícku interakciu. https://www.hotjar.com/privacy/gdpr-compliance/ 1 deň
_hjID .hotjar.com Hotjar Cookie identifikujúca nového alebo vracajúceho sa návštevníka webovej stránky. https://www.hotjar.com/privacy/gdpr-compliance/ 1 rok
_gcl_au .hotjar.com Hotjar Poskytuje dáta o návštevnosti a atribúcii. https://www.hotjar.com/privacy/gdpr-compliance/ session
_BEAMER_LAST_POST_SHOWN .hotjar.com Hotjar Používa sa na uloženie časovej informácie o zobrazení. https://www.hotjar.com/privacy/gdpr-compliance/ 300 dní
_BEAMER_USER_ID .hotjar.com Hotjar Používa sa uloženie informácie o s jedinečným anonymným identifikátorom návštevníka stránky. https://www.hotjar.com/privacy/gdpr-compliance/ 300 dní
_BEAMER_LAST_UPDATE_{product ID} .hotjar.com Hotjar Používa sa uloženie informácie o čase poslednej interakcie používateľa s webovou stránkou. https://www.hotjar.com/privacy/gdpr-compliance/ 300 dní
_BEAMER_FIRST_VISIT_{product ID} .hotjar.com Hotjar Používa sa uloženie informácie, kedy prebehla prvá interakcia používateľa s webovou stránkou. https://www.hotjar.com/privacy/gdpr-compliance/ 300 dní

 

Cookies marketingových nástrojov

Názov cookie Doména  Zdroj Použitie Detail Trvanie
web_id csob.sk csob.sk Cookie poskytuje jedinečné user ID.   30 dní
C, adform, uid .adform.net Adform Cookie poskytuje jedinečné user ID a zbiera dáta o aktivite na stránke. https://site.adform.com/privacy-center/overview/ https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/ 30 dní
CM .adform.net Adform Cookie pre remarketing, kontroluje, či používateľ povolil používanie cookies. https://site.adform.com/privacy-center/overview/ https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/ 1 deň
CM14 .adform.net Adform Cookie pre remarketing, sleduje používateľské správanie na webe a interakciu so zobrazenou reklamou (kliknutie na reklamný prvok). https://site.adform.com/privacy-center/overview/ https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/ 13 dní
serving/cookie/match, serving/cookie/sync .adform.net Adform Cookie pre cielené zobrazovanie reklamy. https://site.adform.com/privacy-center/overview/ https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/ Session
fr, _fbp facebook.com Facebook Facebook cookie, ktorá zabezpečuje zobrazovanie relevantnej reklamy a meria a vylepšuje zobrazovanie reklamy. Zbiera dáta o správaní sa používateľa na stránke, ktorá obsahuje Facebook pixel alebo Facebook social plugin. https://marketingplatform.google.com/about/enterprise/ Session
tr .csob.sk Facebook Facebook cookie, ktorá zabezpečuje zobrazovanie relevantnej reklamy a meria a vylepšuje zobrazovanie reklamy. Zbiera dáta o správaní sa používateľa na stránke, ktorá obsahuje Facebook pixel alebo Facebook social plugin. https://marketingplatform.google.com/about/enterprise/ 3 mesiace
__exponea_time2__, __exponea_etc__, xnpe_[project-token], __exponea_tracking_definition__ .csob.sk Exponea Cookie nástroja Exponea slúži na zaznamenávanie údajov o návštevnosti webu a personalizáciu obsahu. https://exponea.com/legal/privacy-policy/ 12 mesiacov
tr facebook.com Facebook Zabezpečuje zobrazovanie reklamných produktov a a služieb. https://www.facebook.com/privacy/explanation Session
track teads.tv Teads Cookie marketingového nástroje Teads na zobrazovanie videoreklamy. https://www.teads.com/privacy-policy/ Session

 

Cookies služieb tretích strán využívaných v mobilnej aplikácii SmartBanking (Smart Služby +)

Druh cookie Názov cookie Doména  Zdroj Použitie Trvanie
Technická analyticsConsent csobfe.idsbk.sk, bleskovky.zoznam.sk SmartBanking Cookie obsahuje súhlas na ukladanie analytických cookies. Bez exspirácie
Technická marketingConsent csobfe.idsbk.sk, bleskovky.zoznam.sk SmartBanking Cookie obsahuje súhlas na ukladanie marketingových cookies. Bez exspirácie
Technická partnerAnalyticsConsent bleskovky.zoznam.sk SmartBanking Cookie obsahuje súhlas na ukladanie analytických cookies u partnera. Bez exspirácie
Technická partnerPreferencesConsent bleskovky.zoznam.sk SmartBanking Cookie obsahuje súhlas na ukladanie marketingových cookies u partnera. Bez exspirácie
Technická session csobfe.idsbk.sk SmartBanking Obsahuje reláciu identifikovanú pre prácu aktuálneho klienta na strane IDS BK. 1 deň
Technická language csobfe.idsbk.sk SmartBanking Obsahuje kód pre jazyk použitý vo web view. Jazykové kódy podrporované tímto riešením sa musia sprárovať s "HTTP Accept-language header" formátom. 1 deň
Technická skipSections bleskovky.zoznam.sk SmartBanking Cookies obsahuje preskočenie ID sekcie. Bez exspirácie
Technická show_csob_layout bleskovky.zoznam.sk SmartBanking Cookie je potrebná pre zobrazenie ČSOB dizajnu v službe Bleskovky. Bez exspirácie
Analytická _ga csobfe.idsbk.sk, bleskovky.zoznam.sk Google Analytics Používa sa pre rozoznanie používateľov. 24 mesiacov
Analytická _gid csobfe.idsbk.sk, bleskovky.zoznam.sk Google Analytics Používa sa pre rozoznanie používateľov. 24 hodín
Analytická _gat csobfe.idsbk.sk, bleskovky.zoznam.sk Google Analytics Cookie používaná na reguláciu webových requestov. 1 deň
Analytická AMP_TOKEN csobfe.idsbk.sk, bleskovky.zoznam.sk Google Analytics Obsahuje token, ktorý je možné použiť na načítanie ID klienta zo služby ID klienta AMP. Ďalšie možné hodnoty označujú zrušenie, požiadavku na príchod alebo chybu pri načítaní ID klienta zo služby ID klienta AMP. 30 sekúnd až 1 rok
Analytická _gac_property-id csobfe.idsbk.sk, bleskovky.zoznam.sk Google Analytics Obsahuje informácie týkajúce sa kampane pre používateľa. 90 dní

 

Vaše nastavenia cookies

Chcete skontrolovať Vaše nastavenia cookies, zistiť, aké cookies máte aktuálne povolené pri prehliadaní našich stránok alebo upraviť svoje preferencie?

Moje nastavenia cookies