Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate starý internetový prehliadač, ktorý z dôvodu Vašej bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri pokračovaní na webové stránky ČSOB s Vašim starým prehliadačom stránky nemusia fungovať správne. Pre plnohodnotný zážitok si svoj prehliadač aktualizujte.

Viac informácií Vám radi poskytneme telefonicky 0850 111 777 (z územia SR) a +421 2 5966 8844 (zo zahraničia), alebo e-mailom na helpdeskeb@csob.sk.

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

Preklenovací poľnohospodársky úver

 • finančné prostriedky k dispozícii už pred predložením Žiadosti do PPA,
 • jednoduché zabezpečenie,
 • splácanie istiny, úrokov a poplatkov až z poskytnutej podpory z PPA.
 


O produkte

Preklenovací poľnohospodársky úver pomôže poľnohospodárom a pestovateľom prekonať náročné obdobie dočasného nedostatku finančných prostriedkov v čase medzi podaním žiadosti o podporu Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) a jej poskytnutím.

 • úver poskytovaný výlučne v mene EUR,
 • jednorazové alebo postupné čerpanie aj splácanie úveru,
 • možnosť obnovy úveru po splnení bankou stanovených podmienok.

 


Podmienky poskytnutia

 • aktívne vykonávanie podnikateľskej činnosti v oblasti poľnohospodárstva minimálne 2 roky,
 • v minulom dotačnom roku vám bola vyplatená podpora z PPA.


Požadované podklady

Požadované podklady minimálne v rozsahu:

 • doklad oprávňujúci na podnikanie nie starší ako 3 mesiace,
 • daňové priznanie a finančné výkazy za posledné 2 zdaňovacie obdobia,
 • Žiadosť a Identifikačný list za predchádzajúci dotačný rok, vrátane Rozhodnutia o Žiadosti,
 • Žiadosť a Identifikačný list na príslušný dotačný rok a potvrdenie PPA o prijatí (ak ste už podali žiadosť do PPA),
 • štruktúra požadovaných priamych platieb.

 


Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás cez kontaktný formulár alebo Infolinku ČSOB Banky:

0850 111 777
NONSTOP 24 hodín denne