Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Ak sa rozhodnete pokračovať v prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

Fondy EÚ

  • určené pre príjemcov nenávratného finančného príspevku,
  • spolufinancujeme aj z pohľadu EÚ neoprávnené náklady projektu.

 

 

Súvisiace produkty

V súvislosti s prípravou a realizáciou projektov podporovaných z fondov EÚ ponúkame:

  • záväzný a nezáväzný úverový prísľub,
  • potvrdenie o disponovaní s finančnými prostriedkami,
  • preklenovací úver na platby nenávratného finančného príspevku (v prípade refundácie),
  • dlhodobý účelový úver na spolufinancovanie projektu (vrátane neoprávnených nákladov),
  • vedenie osobitného účtu pre prostriedky z fondov EÚ.


ČSOB má podpísané zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe v oblasti záložného práva s orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku pre všetky kľúčové operačné programy – OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Program rozvoja vidieka, OP Životné prostredie, OP Bratislavský kraj.


Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať:

0850 111 777
NONSTOP 24 hodín denne


ČSOB 2020