Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Ak sa rozhodnete pokračovať v prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

Faktoring

 • prevod pohľadávok na hotovosť,
 • eliminácia rizika nezaplatenia faktúr,
 • monitorovanie a analýza portfólia pohľadávok.
 


O produkte

 • faktoring predstavuje financovanie krátkodobých pohľadávok vznikajúcich z dodávok tovaru na základe posúdenia ich celkovej kvality a rizík vznikajúcich u jednotlivých odberateľov,
 • z teritoriálneho hľadiska možno faktoring rozdeliť na:
  • tuzemský,
  • medzinárodný, ak dodávky tovaru prekračujú hranicu krajiny dodávateľa.


Princíp faktoringu

 • klient postupuje pohľadávky faktoringovej spoločnosti a tá sa stáva ich novým výhradným vlastníkom,
 • vo faktoringovej zmluve, ktorá býva zvyčajne uzatváraná na ročné obdobie, sa klient zaväzuje, že všetky jeho pohľadávky voči dohodnutým odberateľom bude postupovať faktoringovej spoločnosti,
 • faktoringová spoločnosť v zmluve potvrdzuje, že na postúpené pohľadávky poskytne klientovi financovanie v dohodnutej výške (spravidla cca. 70-90 % hodnoty pohľadávok) bezprostredne po prevzatí príslušných faktúr,
 • faktoringová spoločnosť vystupuje voči odberateľom klienta ako ich nový veriteľ a pri nedodržaní lehoty splatnosti zabezpečuje upomienkovanie a ďalšie kroky vedúce k inkasu pohľadávok,
 • faktoringová spoločnosť poskytuje aj službu správy pohľadávok, t.j. monitorovanie a analýzu portfólia pohľadávok pre klienta.


 


Contact us

If you have any questions, feel free to ask:

02 5966 6642
Po - Pia: 8:00 - 17:00

 
ČSOB 2020