Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Poistenie

 • variabilita vo výbere poistenia a pripoistení,
 • rýchla likvidácia poistných udalostí,
 • individuálny prístup.
poistné od 15 € /mesiac

Poistenie majetku

 • budovy a vedľajšie stavby vrátane stavebných súčastí a príslušenstva,
 • budovy vo výstavbe,
 • hnuteľný majetok: výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby,
 • náklady po poistnej udalosti.

Poistiť je možné tieto rizíká:

 • živelné poistenie,
 • poistenie pre prípad odcudzenia veci,
 • poistenie technických rizík,
 • poistenie prerušenia prevádzky,
 • poistenie prepravovaného tovaru.

Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať:

0850 111 777
NONSTOP 24 hodín denne