Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Produkty investičného bankovníctva

  • jednoduchá a flexibilná forma financovania,
  • vydanie vlastnej zmenky,
  • obchodovanie s dlhopismi.

Financovanie prostredníctvom finančného trhu

Zmenkový program

Krátkodobé financovanie prostredníctvom programu emisie vlastných zmeniek môže klientovi poskytnúť jednoduchú a flexibilnú formu financovania bez informačnej povinnosti voči regulátorom finančného trhu. Využitie tejto služby umožní diverzifikovať a často aj finančne zvýhodniť úverové portfólio spoločnosti.Dlhopisy

Emisia dlhopisov môže nahradiť alebo doplniť dlhodobý úver. Predstavuje štandardný nástroj kapitálového trhu určený najmä na financovanie strednodobých a dlhodobých potrieb. Pri väčších objemoch a dlhšej splatnosti je možné dosiahnuť nižšie náklady financovania.Buy-sell-back

V prípade, že klient vlastní cenné papiere, môže byť financovaný za zvýhodnených podmienok. Buy-sell-back je predaj cenných papierov klientom s vopred dohodnutým spätným predajom cenných papierov v budúcnosti s cieľom požičať si finančné prostriedky. Úroková sadzba je stanovená podľa aktuálnych podmienok na medzibankovom trhu. Výhodou je jednoduchší postup v porovnaní so žiadaním o úver.

 

Podmienka: Rámcová zmluva o obchodovaní na finančných trhoch.
Contact us

If you have any questions, feel free to ask:

0850 111 777
NONSTOP