Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Ak sa rozhodnete pokračovať v prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

Produkty na zabezpečenie rizika pohybu úrokových sadzieb

  • eliminácia rizika pohybu úrokových sadzieb,
  • zabezpečenie rizika vyplývajúceho z možného negatívneho vývoja konkrétnej úrokovej sadzby,
  • zabezpečenie na mieru.

 


Forward Rate Agreement (FRA)

FRA vám umožňuje zabezpečiť si úrokovú sadzbu, ktorá bude aplikovaná na budúce depozitá alebo krátkodobé úvery či roll-over úvery. Týmto sa môžete zabezpečiť proti budúcemu nepriaznivému pohybu úrokových sadzieb. Forwardová úroková sadzba – tak ako aj forwardový devízový kurz, je výsledkom finančnej kalkulácie. Základným podkladom pre výpočet je aktuálna úroková krivka, ktorá zohľadňuje trhové očakávania zmien úrokových sadzieb.Popis produktu z pohľadu úverovaného klienta – kupujúceho FRA

Uzavretím FRA sa obe strany dohodnú na vzájomnom vysporiadaní rozdielu sadzby FRA a referenčnej sadzby. Táto referenčná sadzba je oficiálne zverejňovanou fixovanou sadzbou (LIBOR, EURIBOR atď.) a je použitá ako referenčná sadzba pre určitý budúci časový interval. Vysporiadanie rozdielu sa uskutočňuje na začiatku daného obdobia.

Pokiaľ je referenčná sadzba na začiatku daného obdobia vyššia ako sadzba FRA, banka platí klientovi nasledujúcu sumu:

nominálna hodnota x dĺžka obdobia x (referenčná sadzba – sadzba FRA)

Pokiaľ je referenčná úroková sadzba na začiatku daného obdobia nižšia ako sadzba FRA, úrokový rozdiel platí klient banke. Suma vysporiadania zodpovedá rozdielu úrokovej sadzby úveru poskytnutého na začiatku úrokového obdobia a sadzby FRA.

 

Minimálny objem: 664 000 €.

Podmienka: Rámcová zmluvu o obchodovaní na finančných trhoch.

 Contact us

If you have any questions, feel free to ask:

0850 111 777
NONSTOP

 
ČSOB 2020