Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Ak sa rozhodnete pokračovať v prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

Produkty na zabezpečenie rizika pohybu úrokových sadzieb

  • eliminácia rizika pohybu úrokových sadzieb,
  • zabezpečenie rizika vyplývajúceho z možného negatívneho vývoja konkrétnej úrokovej sadzby,
  • zabezpečenie na mieru.

 


Úrokové swapy (IRS)

Úrokový swap poskytuje ochranu proti nepriaznivým zmenám úrokových sadzieb počas nasledujúceho obdobia so začiatkom od dnes (nie o určitý čas, ako je to v prípade Forward Rate Agreement (FRA).

Použitím IRS si môže vaša spoločnosť zmeniť úrokové náklady na báze pohyblivej sadzby na pevnú sadzbu, resp. naopak, bez ovplyvnenia dohody o poskytnutom úvere.

Dohodnutím IRS sa protistrany dohodnú na výmene pohyblivej úrokovej sadzby za pevnú úrokovú sadzbu pre dohodnutú istinu a časové obdobie. Výmena úrokových platieb sa uskutočňuje na konci každého úrokového obdobia.IRS môžu byť nasledovné:

  • s výmenou pohyblivej sadzby naviazanej na fixing úrokových sadzieb (EURIBOR, LIBOR atď.) za pevnú úrokovú sadzbu,
  • s výmenou pevnej úrokovej sadzby za pohyblivú sadzbu naviazanú na fixing úrokových sadzieb (EURIBOR, LIBOR atď.).

IRS vám umožnia zabezpečiť úrokové výnosy, ako aj úrokové náklady, a preto môžu byť použité pri úveroch, depozitách a investíciách do štátnych cenných papierov.

 

Minimálny objem: 664 000 €.

Podmienka: Rámcová zmluvu o obchodovaní na finančných trhoch.

 Contact us

If you have any questions, feel free to ask:

0850 111 777
NONSTOP

 
ČSOB 2020