Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.
Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Podnikateľské konto Elektron

 • prístup a prehľad o finančných prostriedkoch vďaka elektronickému platobnému styku,
 • neobmedzený počet elektronicky odoslaných platieb,
 • embosovaná firemná karta Visa Business CL alebo MasterCard Business CL.
15 € /mesiac

Business Banking Lite

 • možnosť prepojenia s účtovným systémom firmy,
 • transakcie s neobmedzeným limitom,
 • podpisovanie samostatne alebo vo dvojici,
 • nastavenie SMS a e-mailových správ o pohyboch na účte,
 • viacjazyčné prostredie (SK, EN),
 • výpisy z účtov na prezeranie aj do účtovníctva vo viacerých formátoch,
 • import platobných súborov z účtovníctva,
 • prihlasovanie sa do systému pomocou čipovej karty,
 • spracovanie platieb v reálnom čase,

Detailný popis funkcionalít si môžete prečítať v dokumente Funkcionalita služby Business Banking Lite.Ako si zriadiť Business Banking Lite

 • podmienkou poskytnutia služby Business Banking Lite je bežný účet vedený v ČSOB,
 • kontaktujte svoju pobočku, kde s vami vyplnia potrebnú dokumentáciu,
 • aktivujte čipovú kartu, inštalácia na váš počítač nie je potrebná,
 • služba je po týchto krokoch plne funkčná.

Technické požiadavkyAktuálne informácie o účte

 • detailné informácie o účtoch a aktuálne zostatky,
 • aktuálne pohyby na účte, rezervované a blokované položky,
 • elektronické výpisy z účtov.

Prepojenie účtu s účtovníctvom

 • podpora importu platobných príkazov vytvorených v účtovných systémoch klienta,
 • možnosť exportu výpisov z účtov do účtovných systémov klienta.


Zadanie všetkých typov platobných príkazov

 • tuzemské platobné príkazy na úhradu/inkaso/trvalé príkazy,
 • zrýchlené platby v rámci SR,
 • cezhraničné, konverzné, SEPA platobné príkazy,
 • splátka kreditnej karty.

Správa ďalších služieb

 • vedenie vlastných databáz partnerov a vzorov platobných príkazov,
 • zavedenie viacúrovňovej autorizácie príkazov,
 • vytvorenie a zmena súhlasov na inkaso,
 • správa platobných kariet, sporiacich účtov a termínovaných vkladov, podielových fondov a riadeného portfólia,
 • dobíjanie kreditu.


Informácie formou SMS alebo e-mailu

Majte informácie o každej zmene zostatku na účte. Aktivujte si cez Business Banking Lite zasielanie informácií formou SMS správy alebo e-mailu.

Zasielané sú informácie o:

 • pohyboch a zostatkoch na účtoch,
 • transakciách uskutočnených platobnou kartou.

SMS správy sú zasielané na:Druhy prístupov k účtu

 • pasívny – na prezeranie alebo prípravu platobných príkazov, ktoré nebudú spracované bankou, kým ich iná oprávnená osoba nepotvrdí (nie je potrebná čipová karta),
 • aktívny – na vytváranie a potvrdenie platieb alebo iných požiadaviek.
 MultiCash

 • homebankingová off-line aplikácia inštalovaná na klientskom počítači (serveri),
 • medzinárodný štandard na centralizovanú správu účtov z viacerých bánk,
 • navrhnuté s ohľadom na potreby firemných klientov ako aj veľkých korporácií,
 • štandardizovaný elektronický výpis vo formáte MT940,
 • správa účtov viacerých bánk z jednej aplikácie,
 • prepojenie s účtovnými systémami,
 • vysoký stupeň bezpečnosti,
 • možnosť samostatnej alebo sieťovej verzie,
 • viacjazyčné prostredie (SK, DE, EN),
 • aktuálne zostatky na účte a statusy platieb,
 • kreditné a debetné avíza, výpisy z účtov a kurzový lístok,
 • SEPA prostredie.

 

Podmienkou poskytnutia služby Multicash je bežný účet alebo balík služieb vedený v ČSOB, prípadne oprávnenie od majiteľa účtu nakladať s prostriedkami na účte vedenom v ČSOB.V prípade záujmu o službu:

 • kontaktujte svoju pobočku, ktorá s vami vyplní potrebnú dokumentáciu,
 • po podpise Zmluvy o poskytovaní služby Multicash budete do 3 pracovných dní kontaktovaný inštalujúcou firmou kvôli upresneniu termínu a podmienok inštalácie,
 • po inštalácii a zaškolení budú bankou uvoľnené elektronické podpisy užívateľov na základe dokumentácie doručenej do banky a služba bude plne funkčná.

 

Služba sa inštaluje priamo na osobný počítač klienta, pričom musia byť splnené minimálne hardvérové, softvérové a komunikačné požiadavky.Ako funguje MultiCash:

 • import platobných príkazov vytvorených v účtovných systémoch klienta,
 • export výpisov z účtov do účtovných systémov klienta,
 • možnosť odoslať čiastočne podpísanú dávku s platobnými príkazmi do banky za predpokladu, že existuje ďalšia inštalácia s prístupom k danému účtu príkazcu, odkiaľ si iný užívateľ dávku stiahne a „dopodpíše" ju,
 • možnosť automatického prijímania a spracovania dát z banky,
 • automatický export nadefinovaných údajov pri ich prijatí.

Platobné operácie:

 • SEPA platby,
 • SEPA inkasá,
 • cezhraničné platobné príkazy,
 • zrýchlené urgentné platby,
 • vlastné databázy partnerov a vzory platobných príkazov.


Bezpečnostné prvky:

 • prihlasovacie heslo, ktorým sa užívateľ prihlasuje do aplikácie,
 • komunikačné heslo na komunikáciu s bankou (prijímanie a odosielanie dát),
 • elektronický podpis chránený heslom, ktorým užívateľ autorizuje dávky príkazov,
 • systém viacúrovňového overovania a autorizácie príkazov,
 • šifrovanie všetkých dát počas komunikácie s bankou,
 • individuálne užívateľské prístupové heslá, práva a limity,
 • rôzne kategórie elektronických podpisov,
 • automatická archivácia logov,
 • šifrovanie uložených dát v aplikácii.
 ČSOB Internet Banking - vnútorné prostredie aplikácie

Internet Banking

Poskytuje prehľad o:
 • vašich účtoch a platbách,
 • sporení a investíciách, ktoré máte,
 • vašich platobných kartách,
 • úveroch, ktoré čerpáte.

Prihlásiť sa do Internet bankingu
Správa existujúcich produktov

 • nastavenie preferovaného zobrazenia – poradie účtov, obľúbené položky,
 • vytvorenie platobných partnerov a platobných vzorov (často využívané platobné príkazy),
 • zadávanie tuzemských, cezhraničných prevodov, spravovanie inkás,
 • zadanie požiadavky na elektronické výpisy k účtu,
 • nákup podielových fondov (klienti s rámcovou zmluvou o investovaní),
 • zadanie výpovede vkladu, resp. jeho časti na sporiacom účte,

 

 • podanie žiadosti o výber z termínovaného účtu,
 • zmena limitu na debetnej karte,
 • zmena úverového limitu kreditnej karty alebo povoleného prečerpania,
 • nastavenie služby Zabezpečená internetová platba k platobným kartám,
 • uskutočnenie úhrady splátky kreditnej karty,
 • dobitie kreditu mobilných operátorov.


Informácie o pohyboch na účte

Aktivujte si cez Internet Banking zasielanie informácií o pohyboch na účte formou SMS správy alebo e-mailu a získajte informácie o:

 • pohyboch a zostatkoch na účtoch,
 • transakciách uskutočnených platobnou kartou,
 • kurzovom lístku a vybraných kurzoch,
 • pohyboch na sporiacich účtoch, termínovaných účtoch,
 • pohyboch na investičných účtoch podľa subjektívneho nastavenia klienta, prispôsobeného jeho potrebám.

Možnosť požiadať o nové produkty

Internet Banking vám umožňuje bez návštevy pobočky požiadať o nové produkty:

 • úver,
 • kreditná karta,
 • povolené prečerpanie účtu,
 • nákup podielových fondov (klienti s rámcovou zmluvou o investovaní).


Spôsob prihlásenia sa do Internet Bankingu

Prihlásenie sa do Internet Bankingu môže prebiehať jedným z týchto troch spôsobov:

 • IPPID (identifikačné číslo), PIN + SMS kľúč,
 • IPPID (identifikačné číslo), PIN + token (autorizačné zariadenie),
 • čipová karta.ČSOB SmartBanking novinky

Ako prvá slovenská banka prinášame aplikáciu optimalizovanú pre Android tablet a ďalšie užitočné novinky.


ČSOB SmartBanking

ČSOB SmartBanking vám prináša komfortný prístup k vašim financiám a dôležitým službám a informáciám z banky. Aplikácia určená pre smartfóny a tablety vám okrem iného poskytne:

 • detailné prehľady o účtoch, kartách a platbách,
 • možnosť realizovať rôzne druhy platieb,
 • zriadenie cestovného poistenia,
 • dobitie kreditu na mobil,
 • mapu pobočiek a bankomatov.

 

QR kódy pre stiahnutie ČSOB SmartBankingu

Android stiahnutie ČSOB SmartBankingu
iOS stiahnutie ČSOB SmartBankingu
Windows Phone stiahnutie ČSOB SmartBankingu

 Aktivujte si aplikáciu, zadajte váš PIN kód a sprístupnia sa vám všetky funkcie aplikácie ČSOB SmartBanking, vďaka ktorým bude ovládanie vášho účtu ešte pohodlnejšie:

Štandardné platby

Štandardné platby

Realizujte jednorazovú platbu štandardným vypísaním formulára, načítaním dát z platobného vzoru alebo skenovaním čiarového/QR kódu. Úhradu môžete zadať aj duplikovaním odoslanej platby alebo poslať spätnú platbu na účet, z ktorého vám peniaze prišli. Aplikácia podporuje zadanie čísla účtu aj vo formáte IBAN.

 
Detail platby v PDF

Detail platby v PDF

So službou exportu údajov o zaúčtovanej platbe do PDF dokumentu si detaily platby môžete zaslať na požadovanú emailovú adresu alebo vytlačiť pre ďalšie použitie.


Plánované platby

Plánované platby

Majte prehľad o budúcich platbách na účte za sledované obdobie a o predpokladanom zostatku na jeho konci. Zároveň môžete využívať aj vlastné nastavenie „sledovaného obdobia".

 
Cestovný asistent

Cestovný asistent

Ponúka rady, ako postupovať v prípade poistnej udalosti a aké riziká pokrýva individuálne poistenie a poistenie k platobnej karte ČSOB.


Manažment platobných šablón

Manažment platobných šablón

Jednoduchým spôsobom uložíte vzor platby, resp. číslo účtu príjemcu, kam často prevádzate peniaze. Platobný vzor si môžete uložiť ihneď po realizácii platby alebo z historickej transakcie a šablóny kedykoľvek upravovať aj vymazávať.

 
Správa trvalých príkazov a čakajúcich platieb

Správa trvalých príkazov a čakajúcich platieb

Vytvorte, upravte alebo zrušte už existujúci trvalý príkaz na úhradu. Okrem toho máte možnosť zrušiť aj zadanú čakajúcu platbu.


Platba prostredníctvom Smart skenera

Platenie prostredníctvom Smart skenera

Zjednodušte si platbu pomocou skenovania čiarového alebo QR kódu. Aplikácia zosníma kód a platobný príkaz predvyplní za vás. Okrem toho môžete sami vygenerovať QR kód s údajmi k platbe a zaslať ho používateľovi inej aplikácie podporujúcej štandard PAY by square.

 
Manažment platobných kariet

Manažment platobných kariet

Aktivujte a manažujte si službu:


Vytvorenie QR platby

Vytvorenie QR platby

Vytvorte a odošlite údaje o platbe formou QR kódu so štandardom PAY by square, ktorý dokážu zoskenovať aj aplikácie iných bánk..

 
Dobitie kreditu na mobil

Dobitie kreditu na mobil

Dobite si kredit na mobile u ktoréhokoľvek slovenského operátora. Stačí si zvoliť vášho mobilného operátora a sumu, ktorou si chcete dobiť kredit.


Mimoriadna splátka hypotéky

Mimoriadna splátka hypotéky

Realizujte mimoriadnu splátku vašej hypotéky a vypočítajte si úsporu, ktorú dosiahnete. Ak u nás ešte nemáte hypotéku, môžete si predbežne vypočítať vašu mesačnú splátku.

 
Vyhľadanie najbližšej pobočky alebo bankomatu

Vyhľadanie najbližšej pobočky alebo bankomatu

Podľa vašej aktuálnej polohy zistite, kde sa nachádza najbližšia pobočka alebo bankomat a nechajte sa navigovať cez internet alebo GPS. Jednoduchým spôsobom si môžete zistiť adresu pobočky, otváracie hodiny aj kontakt.


Prevod prostriedkov z kreditnej karty

Prevod prostriedkov z kreditnej karty

ČSOB SmartBanking vám umožňuje zrealizovať prevod prostriedkov z účtu kreditnej karty na váš bežný účet.

 
Kalkulačky

Kalkulačky

Vypočítajte si podľa vami zadaných údajov výšku splátky pri spotrebnom alebo hypotekárnom úvere, prípadne výšku nasporenej sumy pri jednorazových alebo pravidelných vkladoch.


Uzatvorenie cestovného poistenia

Uzatvorenie cestovného poistenia

Poistiť môžete seba aj ďalšie osoby. Stačí zadať vami požadované parametre poistenia a uhradiť poistné. Od tohto momentu môžete bez obáv vycestovať – zmluvu aj poistné podmienky vám zatiaľ pošleme na e-mail.

 
Predschválené úvery

Predschválené úvery

Získajte spotrebný úver, kreditnú kartu, prípadne povolené prečerpanie na účte alebo požiadajte o navýšenie už existujúceho úverového limitu.


Návrh vlastnej Image karty

Návrh vlastnej Image karty

Navrhnite si váš vlastný dizajn platobnej karty. Použite fotografie z vašej galérie a pošlite online žiadosť o vytvorenie platobnej karty.

 Kontaktujte nás

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás cez kontaktný formulár alebo Infolinku ČSOB Banky:

0850 111 777
NONSTOP 24 hodín denne