Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri pokračovaní na webové stránky ČSOB s Vaším starým prehliadačom stránky nemusia fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Viac informácií Vám radi poskytneme telefonicky 0850 111 777 (z územia SR) a +421 2 5966 8844 (zo zahraničia), alebo e-mailom na helpdeskeb@csob.sk.

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

Aktuálne pozície

Poradca pre pobočku ČSOB Komárno

Osobné údaje

Meno *
Priezvisko *
Dátum narodenia
E-mail *
Telefónne číslo *

Vzdelanie

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie *
Študijný odbor *

Doterajšia prax

Absolvent / Bez praxe
Názov pozície *
Zamestnávateľ *
Oblasť práce *
Dĺžka v rokoch *

Znalosť cudzieho jazyka

Anglický jazyk *

Doplnkové informácie

Očakávaný plat
Životopis (max. 5 MB vo formátoch .doc(x), .pdf a .odt) *
Iné prílohy
Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli *
* Týmto udeľujem súhlas podľa zák.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Všeobecného nariadenia o ochrane údajov Československej obchodnej banke, a.s., ČSOB Poisťovni, a.s., ČSOB stavebnej sporiteľni, a.s. a KBC Asset Managementu NV, ČSOB Leasingu, a.s, ČSOB leasingu poisťovací maklér, s.r.o., pobočke zahraničnej Správcovskej spoločnosti so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, profesijnom životopise ako aj pripojených prílohách na účely spracúvania osobných údajov v evidencii uchádzačov o zamestnanie na dobu 12 mesiacov odo dňa prijatia žiadosti. Informáciu o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb bližšie nájdete v Memorande ochrany osobných údajov na www.csob.sk. Bližšie informácie k spracúvaniu osobných údajov uchádzačov o zamestnanie nájdete tu.
* označené polia je potrebné vyplniť