Poistenie domácnosti

 • Komplexné poistenie, ktoré ochráni váš domov pred možnými rizikami
 • Založte si poistenie online za pár minút
 • Vypočítajte si cenu poistenia domácnosti rýchlo a pohodlne v online kalkulačke

Chcem si vypočítať cenu

Čo je poistenie domácnosti

Porovnanie poistení v skratke. Poistenia si viete zakúpiť online zvlášť a v prípade záujmu aj v jednom balíku.

Čo zahŕňa poistenie domácnosti

 • Kryje škody spôsobené na hnuteľnom zariadení a vybavení vášho domova
 • Zahŕňa hnuteľné veci od nábytku až po spotrebiče
 • Môžete si pripoistiť liečbu a pohreb domáceho zvieratka v dôsledku úrazu

Čo zahŕňa poistenie nehnuteľnosti

 • Kryje škody spôsobené na stenách, múroch, strope, či pevne zabudovaných častiach domácnosti, ako sú okná, dvere, podlahy, radiátory a pod.
 • Poistíme vám rodinný dom, byt, garáž či rekreačnú chatu
 • Pripoistiť si môžete aj vedľajšie budovy, exteriérový bazén, či okrasnú záhradu.
Chcem sa dozvedieť viac o poistení nehnuteľnosti

Poistite si online

Nábytok, domáce spotrebiče

Osobné veci, elektronika

Športové potreby, oblečenie

Trvalo obývaná domácnosť

 • Obývaná viac ako pol roka a neobývaná maximálne 60 po sebe nasledujúcich dní.
 • Poskytujeme online krytie až do výšky 300 000 EUR.

Trvalo neobývaná domácnosť

 • Neobývaná viac ako pol roka alebo neobývaná viac ako 60 po sebe nasledujúcich dní.
 • Poskytujeme online krytie až do výšky 33 000 EUR.

Vyberte si z troch balíkov poistenia podľa vašej potreby

 
 

Klasik

Štandard

Extra

Poistná ochrana

Živelná udalosť (ako povodeň, oheň, blesk, tornádo, víchrica a pod.)
Klasik
Štandard
Extra
Škody spôsobené únikom vody z vodovodného zariadenia
Klasik
Štandard
Extra
Vandalizmus
Klasik
Štandard
Extra
Skrat elektromotora v stavebných súčastiach budovy do 10 rokov od kúpy
Klasik
Štandard
Extra
Škody na potravinách v chladničke / mrazničke
Klasik
Štandard
Extra
Preplatenie nákladov za únik vody pri poistnej udalosti
Klasik
Štandard
Extra
Rozbitie skla
Klasik
Štandard
Extra
Krádež, odcudzenie
Klasik
Štandard
Extra
Náhodné poškodenie vecí zamestnávateľa tzv. poistenie home-office (notebook, monitor, telefón)
Klasik
Štandard
Extra
Poškodenie náhrobného pomníka
Klasik
Štandard
Extra
Veci SZČO slúžiace na podnikanie
Klasik
Štandard
Extra
Škody spôsobené vodou z akvária (platí pre objem min. 50 l)
Klasik
Štandard
Extra
Dvojnásobné limity na odcudzenie vecí v domácnosti počas svadby a Vianoc
Klasik
Štandard
Extra
Vyplatenie sumy 300 EUR navyše bez dokladovania, ak poistné plnenie presiahne 3 000 EUR
Klasik
Štandard
Extra
Základná asistenčná služba
Klasik
Štandard
Extra
Rozšírená asistenčná služba
Klasik
Štandard
Extra

 

Spoluúčasť na poistnom krytí

Budova alebo domácnosť
Klasik 33 EUR
Štandard33 EUR
ExtraBez spoluúčasti
Sklo
Klasik 10 EUR
Štandard10 EUR
ExtraBez spoluúčasti
Elektromotory
Klasik 10 EUR
Štandard10 EUR
ExtraBez spoluúčasti


Rozsah krytia, limity poistného plnenia a poistné podmienky Domos Kompakt Porovnanie balíkov - obývané  Porovnanie balíkov - neobývané

Prečo sa oplatí balík EXTRA?

Jednou z výhod balíka Extra je poistenie s nulovou spoluúčasťou. Môžete si tak byť istý, že pri poistnej udalosti nebudete v rámci limitu nič doplácať z vlastného vrecka. Balík Extra ako jediný kryje aj poškodenie fasády hmyzom či divou zverou. Zároveň poskytuje najvýhodnejšie limity plnenia.

 

Klasik

Štandard

Extra

Limit na opravu elektrospotrebiča
Klasik 0 EUR
Štandard 0 EUR
Extra200 EUR
Limit na opravu zdrojov tepla
Klasik 0 EUR
Štandard 0 EUR
Extra400 EUR
Nárok na opravu po skončení záruky elektrospotrebičov
Klasik 0 rokov
Štandard 0 rokov
Extra 7 rokov
Nárok na opravu po skončení záruky zdrojov tepla
Klasik 0 rokov
Štandard 0 rokov
Extra 10 rokov
Poistenie náhrobného pomníka
 • Pri uzatvorení poistenia klient nič nedokladuje k hrobovému miestu.
 • Nájomca hrobového miesta, uvedený v nájomnej zmluve k hrobovému miestu, musí byť poistený alebo spolupoistená osoba (člen domácnosti). Zmluva k hrobovému miestu na kohokoľvek z rodiny nie je postačujúca.
 • Škody kryjeme až do výšky 1500 EUR pri balíku Štandard a do výšky 3000 EUR pri balíku Extra.
 • Zmluvu o nájme hrobového miesta v SR doložíte až pri poistnej udalosti (Poistenie sa nevzťahuje na pomníky v cudzine).
 • Počet pomníkov nie je obmedzený a sú kryté na riziká živel, odcudzenie, vandalizmus a škody na skle.
K balíku Extra a Štandard
 

Vaše bývanie si poistíte jednoducho a pohodlne online

 

Vypočítate si cenu poistenia.

 

 

Vyplníte údaje o nehnuteľnosti, domácnosti a vaše údaje.

 

 

Uhradíte platbu online alebo prevodom.

 

 

Zmluvné dokumenty dostanete e-mailom.

 

Pripoistenia

Poistenie zodpovednosti za škodu
 • Kryje škodu na zdraví alebo majetku, ktorú spôsobíte inej osobe ppri starostlivosti o domácnosť, športových aktivitách, či stavebnej činnosti. Posúdenie zodpovednosti a zaplatenie nákladov poškodenému vykoná poisťovňa.
 • Vzťahuje sa aj na spôsobenie škôd iným osobám pri rekreačných športoch, a to v celej Európe a európskej časti Turecka. To môže byť užitočné napríklad pri poškodení vozidla spôsobenom zavinením poisteného cyklistu.
 • Môžete si vybrať finančné krytie do 100 000 EUR200 000 EUR
 • Vzťahuje sa na škodu, ktorú spôsobia dospelí a deti v domácnosti, vrátane domácich zvierat.
Odporúčame
Poistenie nákladov na liečbu a pohreb zvieraťa
 • Kryje náklady na liečbu alebo pohreb domáceho zvieraťa v dôsledku úrazu.
 • U nás môžete poistiť psy, mačky, fretky, teráriové zvieratá, či okrasné a spevavé vtáky.
 • Je možné dojednať iba k poisteniu trvalo obývanej domácnosti.
K balíku Extra a Štandard
Poistenie cenností
 • Doplnkové poistenie domácnosti je určené pre klientov, ktorí vlastnia drahšie alebo luxusnejšie veci a ich cena presahuje limity v poistení domácnosti.
 • Poistná suma jednej veci je max. 6 600 EUR. Pre každú vec je potrebné jednotlivo uviesť poistnú sumu, charakteristiku veci, značku, typ a prípadne výrobné číslo.
 • Ak ide o cennosti je potrebné priložiť doklad o kúpe alebo znalecký posudok nie starší ako 12 mesiacov.
 • Objednajte si poistenie cez ČSOB Infolinku Poisťovne 0850 303 111 alebo u svojho sprostredkovateľa. Pripoistenie nie je možné zakúpiť online.

Čo robiť pri poistnej udalosti?

Poistnú udalosť môžete nahlásiť online alebo telefonicky 0850 311 312. Nezaberie to viac ako 5 minút.
Po kontrole vás môže kontaktovať technik a dohodnúť si s vami termín a spôsob obhliadky poškodeného majetku.

Mali ste nehodu na bicykli?

S poistením nehnuteľnosti získavate ako bonus cykloasistenciu. Stačí, ak:

01

Nahlásite poruchu alebo defekt na +421 2 444 500 50

02

My k vám pošleme technika, ktorý vám bez poplatkov navyše opraví defekt alebo poruchu do 200 EUR

03

Ak nie je možné poruchu opraviť na mieste, prepravíme vás do miesta bydliska, ubytovania, požičovne bicyklov, cykloservisu do vzdialenosti 50 km od miesta zásahu.
Bonus k Asistenčným službám

Kryjeme vás v nečakaných situáciách

Prečítajte si najčastejšie poistné udalosti klientov ČSOB Poisťovne pre poistenie domácnosť.

 
 
 
 
Tip pre Vás

Nenechajte nič na náhodu a ochráňte svoje financie pred prípadným výpadkom príjmu, napríklad z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti. Zabezpečte svoj príjem Poistením pravidelných výdavkov.

Mám záujem

 

Hodnotenia klientov

Výborné

Hodnotenie / 5 z hodnotení našich klientov

 

Klientov s poistením

%

Je spokojných s priebehom likvidácie poistnej udalosti

%

Klientov by odporučilo naše služby známym

x

Top trend najúspešnejšia poisťovňa roka