Poistenie nehnuteľnosti

 • Komplexné poistenie, ktoré ochráni váš domov pred možnými rizikami
 • Založte si poistenie online za pár minút
 • Vypočítajte si cenu poistenia nehnuteľnosti rýchlo a pohodlne v online kalkulačke

Chcem si vypočítať cenu

Čo je poistenie nehnuteľnosti

Porovnanie poistení v skratke. Poistenia si viete zakúpiť online zvlášť a v prípade záujmu aj v jednom balíku.

Čo zahŕňa poistenie nehnuteľnosti

 • Kryje škody spôsobené na stenách, múroch, strope, či pevne zabudovaných častiach domácnosti, ako sú okná, dvere, podlahy, radiátory a pod.
 • Poistíme Vám rodinný dom, byt, garáž či rekreačnú chatu
 • Pripoistiť si môžete aj vedľajšie budovy, exteriérový bazén, či okrasnú záhradu.

Čo zahŕňa poistenie domácnosti

 • Kryje škody spôsobené na hnuteľnom zariadení a vybavení vášho domova
 • Zahŕňa hnuteľné veci od nábytku až po spotrebiče
 • Môžete si pripoistiť liečbu a pohreb domáceho zvieratka v dôsledku úrazu
Chcem sa dozvedieť viac o poistení domácnosti

Poistite si online

Rodinný dom

(aj rozostavaný)

Byt

Rekreačná chata

Garáž

(aj na inej adrese)

Rozostavaná stavba

 • Stavba so stavebným povolením a so začatými stavebnými prácami až do momentu začatia užívania/kolaudácie.
 • Poskytujeme online krytie až do výšky 1 000 000 EUR.

Neobývaná budova

 • Neobývaná viac ako pol roka alebo je neobývaná viac ako 60 dní po sebe.
 • Poskytujeme online krytie až do výšky 150 000 EUR.

Obývaná budova

 • Je obývaná viac ako pol roka a nie je neobývaná viac ako 60 dní po sebe.
 • Poskytujeme online krytie až do výšky 1 000 000 EUR.

Vyberte si z troch balíkov poistenia podľa vašej potreby

 
 

Klasik

Štandard

Extra

Spoluúčasť na poistnom krytí

Živelná udalosť
Klasik
Štandard
Extra
Krádež, odcudzenie
Klasik
Štandard
Extra
Rozbitie skla
Klasik
Štandard
Extra
Škody spôsobené uniknutou vodou z vodovodného zariadenia
Klasik
Štandard
Extra
Škody spôsobené stavebnou činnosťou cudzej osoby na cudzej veci
Klasik
Štandard
Extra
Skrat elektromotora v stavebných súčastiach budovy do 10 rokov od kúpy
Klasik
Štandard
Extra
Vandalizmus
Klasik
Štandard
Extra
Sprejerstvo
Klasik
Štandard
Extra
Škody spôsobené pretlakom kvapaliny, pary alebo zamrznutím vody
Klasik
Štandard
Extra
Preplatenie nákladov za uniknutú vodu pri poistnej udalosti
Klasik
Štandard
Extra
Škody spôsobené spätným vystúpením kvapaliny z kanalizácie
Klasik
Štandard
Extra
Škody spôsobené vodou z akvária (platí pre objem min. 50 l)
Klasik
Štandard
Extra
Škody na vonkajšej fasáde spôsobené hmyzom, hlodavcami, vtákmi a lesnou zverou
Klasik
Štandard
Extra
Vyplatenie sumy 300 EUR navyše bez dokladovania, ak poistné plnenie presiahne 3 000 EUR
Klasik
Štandard
Extra
Základná asistenčná služba
Klasik
Štandard
Extra
Rozšírená asistenčná služba
Klasik
Štandard
Extra

Spoluúčasť na poistnom krytí

Budova alebo domácnosť
Klasik 33 EUR
Štandard33 EUR
ExtraBez spoluúčasti
Sklo
Klasik 10 EUR
Štandard10 EUR
ExtraBez spoluúčasti
Elektromotory
Klasik 10 EUR
Štandard10 EUR
ExtraBez spoluúčasti


Porovnanie balíkov - Domos 2021 - obývané Porovnanie balíkov - Domos 2021 - neobývané Všeobecné poistné podmienky
 

Prečo sa oplatí balík EXTRA?

Jednou z výhod balíka Extra je poistenie s nulovou spoluúčasťou. Môžete si tak byť istý, že pri poistnej udalosti nebudete musieť nič doplácať z vlastného vrecka. Balík Extra ako jediný kryje aj poškodenie fasády, napríklad hmyzom či divoko žijúcou zverou. Zároveň poskytuje najvýhodnejšie limity plnenia.

 

Klasik

Štandard

Extra

Nepriamy úder blesku, prepätie
Klasik 1 000 EUR
Štandard2 000 EUR
Extra3 000 EUR
Atmosférické zrážky
Klasik 300 EUR
Štandard400 EUR
Extra500 EUR
Odcudzenie stavebného materiálu vnútri budovy obývanej / neobývanej / rozostavanej
Klasik 500 EUR
Štandard2 000 EUR
Extra4 000 EUR
Odcudzenie stavebných súčastí a malých mechanizmov v neobývanej / rozostavanej budove
Klasik 1 000 EUR
Štandard3 000 EUR
Extra5 000 EUR
Na vodovodné škody - vyhľadanie a odstránenie škody v obývanej / neobývanej / rozostavanej budove
Klasik 300 EUR
Štandard750 EUR
Extra1 500 EUR
Elektromotory
Klasiknepoistené
Štandard200 EUR
Extra400 EUR
 

Vaše bývanie si poistíte jednoducho a pohodlne online

 

Vypočítate si cenu poistenia.

 

 

Vyplníte údaje o nehnuteľnosti, domácnosti a vaše údaje.

 

 

Uhradíte platbu online alebo prevodom.

 

 

Zmluvné dokumenty dostanete e-mailom.

 

Pripoistenia

Poistenie zodpovednosti za škodu
 • Kryje škodu na zdraví alebo majetku, ktorú spôsobíte inej osobe pri starostlivosti o domácnosť, športových aktivitách, či stavebnej činnosti. Posúdenie zodpovednosti a zaplatenie nákladov poškodenému vykoná poisťovňa.
 • Vzťahuje sa aj na spôsobenie zranenia iným osobám pri rekreačných športoch, a to v celej Európe a európskej časti Turecka. To môže byť užitočné napríklad pri zranení lyžiara na lyžovačke v zahraničí.
 • Môžete si vybrať finančné krytie do 100 000 EUR200 000 EUR
 • Vzťahuje sa na škodu, ktorú spôsobia dospelí a deti v domácnosti, vrátane domácich zvierat.
Odporúčame
Poistenie okrasnej záhrady
 • Predmetom sú okrasné porasty a záhradná architektúra.
 • Vzťahuje sa na škody spôsobené živelnými udalosťami, odcudzením, vandalizmom a poškodením stavebnou činnosťou inej osoby.
Poistenie exteriérového bazéna
 • Vzťahuje sa na všetky druhy bazénov a víriviek pevne spojených so zemou, s vlastným prívodom vody.
 • Kryje škody spôsobené živelnými udalosťami, ktorých výskyt sa každým rokom zvyšuje.
 • Objednajte si poistenie cez ČSOB Infolinku Poisťovne 0850 303 111 alebo u svojho sprostredkovateľa. Pripoistenie nie je možné zakúpiť online.
Len v pobočke

Čo robiť pri poistnej udalosti?

Poistnú udalosť môžete nahlásiť online alebo telefonicky 0850 311 312. Nezaberie to viac ako 5 minút.
Po kontrole vás môže kontaktovať technik a dohodnúť si s vami termín a spôsob obhliadky poškodeného majetku.

Mali ste nehodu na bicykli?

S poistením nehnuteľnosti získavate ako bonus cykloasistenciu. Stačí, ak:

01

Nahlásite poruchu alebo defekt na +421 2 444 500 50

02

My k vám pošleme technika, ktorý vám bez poplatkov navyše opraví defekt alebo poruchu do 200 EUR

03

Ak nie je možné poruchu opraviť na mieste, prepravíme vás do miesta bydliska, ubytovania, požičovne bicyklov, cykloservisu do vzdialenosti 50 km od miesta zásahu.
Bonus k Asistenčným službám

Výnimky

Poistenie nehnuteľnosti sa nevzťahuje na niektoré typy stavieb. Viac informácií o poistení nehnuteľnosti nájdete vo všeobecných poistných podmienkach.

Na čo sa krytie nevzťahuje?

Budovy na podnikateľské účely alebo k výkonu povolania či pozemky nie sú kryté.

Ihriská, skleníky, fóliovníky, firemné štíty, spoločné antény, oporné múry, trávniky.

Okrasné porasty a záhradná architektúra sú poistené len s pripoistením záhrady.

Stavebný materiál je poistený iba počas obdobia výstavby, rekonštrukcie, opráv, či údržby.

Garáž na inej adrese musí byť v tom istom katastri obce ako poistená hlavná budova.

Od posledného obývaného objektu musí byť vzdialená do 100 metrov. „Poistenie budovy“ môže byť označené v poistnej zmluve v časti „Údaje o poistenej garáži na inej adrese“ len za predpokladu, že v rámci poistenia budovy je do výpočtu zahrnutá aj rozloha garáže na inej adrese.

Vedľajšie budovy na priľahlom pozemku, alebo na pozemku hlavnej budovy poistíte iba s poistením hlavnej budovy.

Vedľajšiu budovu tak nemôžete poistiť osobitne.

Poistenie nehnuteľnosti v povodňových oblastiach sa nevzťahuje na riziká ako povodeň, či záplava.

Miesto poistenia v povodňovej oblasti je umiestnené do 200 metrov od brehu rieky. Prevýšenie je zároveň menšie ako 3 metre od brehu

Za rieky pre účely tohto poistenia považujeme tieto toky: Bebrava od Nadlíc, Bodrog, Bodva od Janíka, Dunaj, Dunajec, Hnilec od Jakloviec, Hornád od Spišských Vlachov, Hron od Podbrezovej, Ipeľ od Holiše, Kysuca od Čadce, Laborec od Humenného, Latorica, Morava, Myjava od Šaštín – Stráže, Nitra od Chalmovej, Ondava od Stropkova, Orava od priehrady, Poprad od Kežmarku, Rimava od Rimavskej Soboty, Slaná od Čoltova, Slatina od Môťovej, Tisa, Topľa od Bardejova, Torysa od Prešova, Turiec od Príboviec, Uh, Váh od Liptovského Hrádku, Žitava od Vrábel.

Ak majú uvedené rieky protipovodňové opatrenia, nejde o povodňovú oblasť.
V povodňovej oblasti nie ste poistený pred rizikom povodeň a záplava.

 

Kryjeme vás v nečakaných situáciách

Prečítajte si najčastejšie príklady poistných udalostí klientov ČSOB Poisťovne pre poistenie nehnuteľnosti a pripoistenie zodpovednosti za škodu.

 
 
 
 
Tip pre Vás

Nenechajte nič na náhodu a ochráňte svoje financie pred prípadným výpadkom príjmu, napríklad z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti. Zabezpečte svoj príjem Poistením pravidelných výdavkov.

Mám záujem