Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

Poistenie nehnuteľnosti

 • poistenie domu, bytu, ale aj chaty či rozostavanej stavby
 • možnosť pripoistiť zodpovednosť za škodu
 • súčasťou krytia môžu byť aj garáže či vonkajší zabudovaný bazén
 • nonstop asistenčná služba zadarmo aj s právnou asistenciou

Výhody poistenia nehnuteľnosti

Poistenie nehnuteľnosti je vhodné pre majiteľov rodinných domov, bytov či rekreačných objektov, ktoré sú spojené so zemou pevným základom. Ponúka poistné krytie v prípade živelných udalostí či vandalizmu v rôznych balíkoch poistnej ochrany.

K poisteniu nehnuteľnosti si môžem pripoistiť:

 • zodpovednosť za škodu,
 • garáž, vedľajšie budovy, vonkajší, pevne zabudovaný bazén.

Zodpovednosť za škodu

Pripoistenie zodpovednosti za škodu kryje škodu na majetku a zdraví spôsobenú vlastníctvom nehnuteľnosti alebo fyzickými osobami a z držby zvierat.

Poistná ochrana Balík Štandard Balík Extra
Živelné udalosti    
Krádež, odcudzenie    
Vandalizmus    
Rozbitie skla    
Poškodenie elektromotorov    
Škody spôsobené uniknutou vodou z vodovodného zariadenia    
Škody spôsobené uniknutou vodou z akvária (objem min. 50 litrov)    
Úhrada nákladov za uniknutú vodu    
Škody spôsobené pretlakom alebo zamrznutím na vodovodných zariadeniach    
Vyplatenie sumy 300 € navyše bez dokladovania, ak poistné plnenie presiahne 3 000 €    
Škody spôsobené na potravinách    
Škody na vonkajšej fasáde / izolácii budovy spôsobené hmyzom, divo žijúcimi hlodavcami, vtákmi a lesnou zverou    
Dvojnásobné limity poistného plnenia voči odcudzeniu vecí v domácnosti počas vianočného a svadobného obdobia    
Poistné plnenie bez spoluúčasti    
Vyššie limity poistného plnenia    
Rozšírené asistenčné služby    
Byt Poistná suma Balík Štandard* Balík Extra*
Poistenie nehnuteľnosti (60 m2) 80 000 € 50,40 € 60,48 €
Poistenie domácnosti (60 m2) 12 000 € 20,50 € 26,07 €
Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti (60 m2) 80 000 € + 12 000 € 67,97 € 82,83 €
Pripoistenie zodpovednosti za škodu 70 000 € / 140 000 € 9,45 € / 12,60 € 9,45 € / 12,60 €
Dom alebo rekreačná chata Poistná suma Balík Štandard* Balík Extra*
Poistenie nehnuteľnosti (120 m2) 120 000 € 75,60 € 90,72 €
Poistenie domácnosti (120 m2) 15 000 € 25,62 € 32,59 €
Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti (120 m2) 120 000 € + 15 000 € 97,56 € 118,66 €
Pripoistenie zodpovednosti za škodu 70 000 € / 140 000 € 9,45 € / 12,60 € 9,45 € / 12,60 €

*Ceny sú uvedené po maximálnych zľavách.


Asistenčná služba

K poisteniu získate nonstop asistenčné služby:

 • rady, ako postupovať v prípade vzniku poistnej udalosti,
 • pomoc pri nahlasovaní škodovej udalosti,
 • organizácia a úhrada príjazdu a odjazdu technickej pomoci (napr. pohotovostná havarijná služba),
 • organizácia a úhrada inštalatérskej, kúrenárskej, elektrikárskej a plynárenskej práce v prípade havarijnej situácie,
 • v prípade zabuchnutia dverí alebo v prípade straty kľúčov organizácia a úhrada odomknutia vchodových dverí,
 • IT asistencia,
 • organizácia dezinsekcie a deratizácie,
 • právna asistencia,
 • ďalšie asistenčné služby.
Limity preplácaných nákladov
  Obdobie, v ktorom bolo zjednané poistenie
Od 27.8.2011 do 8.2.2013 Od 9.2.2013 Od 1.10.2015
Balík Štandard Balík Extra Balík Štandard Balík Extra
Práca pracovníka technickej služby 75 € 75 € 150 € 75 € 150 €
Práca zámočníka pri zabuchnutí vchodových dverí alebo strate kľúčov 75 € 75 € 150 € 75 € 150 €
Právna asistencia - telefonické sprostredkovanie verejne dostupných kontaktných údajov inštitúcií áno áno áno áno áno
Právna asistencia - telefonické sprostredkovanie informácií o postupoch a poplatkoch v konaniach pred inštitúciami, preplatenie nákladov konzultácie 1 hod.
/max.100€*
1 hod.
/max.100€*
1 hod.
/max.100€*
1 hod.
/max.100€*
1 hod.
/max.100€*
Právna asistencia - zabezpečenie a preplatenie nákladov konzultácie v rôznych oblastiach 1 hod.
/max.100€*
1 hod.
/max.100€*
1 hod.
/max.100€*
1 hod.
/max.100€*
1 hod.
/max.100€*
Právna asistencia - organizácia cesty a ubytovania v prípade súdneho konania v SR a v zahraničí 100 €* 100 €* 100 €* 100 €* 100 €*
Preprava poisteného do miesta náhradného ubytovania v prípade havarijnej situácie     100 €   100 €
Preprava dieťaťa do miesta náhradného ubytovania v prípade havarijnej situácie     50 €   50 €
Dohľad nad nezabezpečenou budovou v prípade havarijnej situácie     raz za deň   raz za deň
Upratovacie práce v prípade havarijnej situácie     50 €   50 €
Servis domácich spotrebičov     150 €   150 €
Informačný poradca     áno   áno
IT asistencia         áno
Organizácia dezinsekcie a deratizácie         áno

*Limit 100 € je súhrnným limitom pre jednu alebo všetky služby právnej asistencie počas jedného poistného obdobia

V prípade poruchy alebo havárie volajte na nonstop telefónne číslo:

+421 2 4445 0050

Aktuálny zmluvný partner ČSOB Poisťovne, poskytujúci klientom asistenčné služby, je spoločnosť AWP Solutions ČR a SR, s.r.o. (pôvodný obchodný názov spoločnosti do 8.6.2016 - Mondial Assistance s.r.o.).


Telefonická konzultácia

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky.

Zavolajte nám