Súťaž o fotovoltický set

 • vyhrajte fotovoltický set od firmy Viessmann v hodnote 3 785 € s DPH
 • poistite si rodinný dom a môžete byť v hre (štatút súťaže)
Chcem si poistiť bývanie

ENERGIA IDE HORE. NA VAŠU STRECHU.

ČSOB prispieva k ochrane klímy a teraz môžete aj vy s fotovoltikou Viessmann.
Súťaž platí pre rodinné domy s energetickým certifikátom triedy A0 a A1.

Energia pre váš domov

Energetický certifikát

je doklad o kvalitatívnych energetických vlastnostiach budovy. Určuje, do akej miery je dom energeticky hospodárny. Objekt sa hodnotí z hľadiska potreby všetkých energií, najmä na vykurovanie, prípravu teplej vody, osvetlenie, klimatizáciu, vetranie, a podľa výsledku je dom zaradený do energetickej triedy. Od 1. 1. 2021 musí novostavba spĺňať nároky na energetickú triedu A0.

Slnečná energia pre bývanie

Fotovoltické moduly sú možnosťou, ako sa ekologicky stať výrobcom a zároveň dodávateľom svojho vlastného elektrického prúdu. Slnečné lúče dopadajú na fotovoltický modul, v ktorom sa svetelná energia premieňa na prúd. Domácnosť tak získa vlastnú elektrinu.

Pri nepretržite stúpajúcich nákladoch na energiu prispieva fotovoltické zariadenie k úspore nákladov a k zníženiu závislosti od dodávateľov energie. Európske dotácie a úspora vďaka vlastnej energii umožňujú návratnosť investície vo veľmi krátkom čase.

Významná úspora energií so spoločnosťou VIESSMANN, ktorá:

vyvíja ekologické a energeticky účinné riešenia,

zabezpečujúce pre obytné priestory optimálnu teplotu, teplú vodu, elektrinu a dobrú kvalitu vzduchu,

orientuje sa na obnoviteľné zdroje energie,

má širokú škálu produktov – tepelné čerpadlá, fotovoltické moduly, solárne kolektory, kotly na biomasu a iné,

ponúka výkonné fotovoltické zariadenia na rentabilné využitie bezplatnej slnečnej energie. Inštaláciou fotovoltických modulov podporuje zodpovedné konanie vo vzťahu k životnému prostrediu a aktívne prispieva k ochrane klímy vylúčením emisií CO2. Výroba vlastnej elektriny je realitou s fotovoltickým modulom.

SÚŤAŽ O FOTOVOLTICKÝ SET OD FIRMY VIESSMANN

Výhra je fotovoltický set 12 modulov s výkonom 410 Wp s príslušenstvom (fotovoltické moduly, menič napätia, upevňovacia konštrukcia na šikmú strechu) od firmy Viessmann v hodnote 3 785 € s DPH.

Súčasťou výhry je doprava v rámci SR na bežne dostupné miesto podľa dohody s výhercom súťaže.

Súčasťou výhry nie sú: montáž, elektrokabeláž, revízia, projekt na fotovoltiku.

Do súťaže sú zahrnuté fyzické osoby – poistníci, ktorí si uzavrú poistenie bývania Domos Kompakt s predmetom poistenia rodinný dom:

 • uzavreté v období od 1. 10. 2022 do 31. 3. 2023,
 • poistná zmluva bude k 31. 3. 2023 zaplatená, prijatá do poistenia, nebude vo výpovedi,
 • do poisťovne bude doručený najneskôr do 31. 3. 2023 energetický certifikát budovy A1 alebo A0,
 • súťažiaci doručí energetický certifikát budovy:
  • prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia
  • alebo sken energetického certifikátu budovy zašle e-mailom na adresu: poistovna@csob.sk. V predmete e-mailu uvedie č. poistnej zmluvy poistenia Domos Kompakt, ku ktorej má byť energetický certifikát budovy priradený,
 • súťažiaci udelil organizátorovi súťaže súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel spotrebiteľských súťaží ČSOB Finančnej skupiny.

Domos Kompakt

Komplexné poistenie vášho bývania

Finančne pomôže vyriešiť škody vzniknuté v dôsledku živelných udalostí, krádeže vlámaním, vrátane škôd na fotovoltike.
V rámci jednej poistnej zmluvy si môžete poistiť:

1. BUDOVU

dom, byt alebo rekreačnú budovu. Poistenie budovy zahŕňa všetky jej pevné súčasti. V rámci poistenia budovy si môžete zvoliť aj pripoistenie okrasnej záhrady a exteriérového bazéna.

2. DOMÁCNOSŤ

hnuteľné zariadenia aj s možnosťou doplnkového poistenia cennejších vecí, ako aj pripoistenia liečby a pohrebu domáceho zvieraťa po úraze.

3. ZODPOVEDNOŤ ZA ŠKODU

spôsobenú vami, členmi vašej domácnosti, domácimi zvieratami
- inej osobe na jej živote, zdraví alebo majetku, napr.:

 • škody spôsobené susedovi pri rekonštrukcii, údržbe vášho domu,
 • vaše dieťa pri bicyklovaní poškodí zaparkované auto,
 • úraz okoloidúceho cyklistu, na ktorého skočil váš pes pri venčení,
 • škody spôsobené počas rekreačného športu v rámci Európy.Súčasťou poistenia sú aj kvalitné nonstop asistenčné služby pre prípad havarijnej alebo núdzovej situácie (napr. zabuchnuté kľúče, prasknuté potrubie, únik plynu). Poskytujú aj právnu asistenciu a cykloasistenciu.EKO BONUS - vyplatíme vám naviac až do 10 000 € na ekologickú rekonštrukciu, ak v dôsledku živelnej udalosti je dom značne poškodený.

Rýchle a jednoduché hlásenie poistných udalostí.
Pri vzniku škody stačí nahlásiť poistnú udalosť telefonicky alebo online.