Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Ak sa rozhodnete pokračovať v prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

Krátkodobé cestovné poistenie

 • krytie úrazu, straty batožiny, nepojazdného vozidla, meškania odletu a iné

 • poistenie rekreačných aj rizikových športov

 • O produkte
 • Asistenčná služba

Čo získate s produktom

 • krátkodobé cestovné poistenie pre cesty do zahraničia,
 • kombinácia pripoistení podľa vlastného výberu,
 • okamžitá platnosť poistenia už 3 hodiny od uzatvorenia,
 • poistenie liečebných nákladov až do výšky 300 000 €,
 • platnosť pripoistení na území SR ihneď po nastúpení na cestu,

Poistná ochrana

Základnou súčasťou poistenia je poistenie liečebných nákladov, ktoré pokrýva:

 • lekárske ošetrenie, operáciu alebo diagnostiku,
 • pobyt v nemocnici,
 • lieky predpísané lekárom,
 • prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia,
 • prepravu späť na územie Slovenskej republiky (repatriácia),
 • náklady na cestovanie a ubytovanie až pre 2 sprevádzajúce osoby.

Pri vycestovaní do zahraničia vám odporúčame vziať si so sebou poistnú zmluvu a poistné podmienky, ktorých súčasťou je aj tlačivo - oznámenie poistnej udalosti. Dokumenty Vám doručíme po uzatvorení cestovného poistenia.


Pripoistenia, ktoré možno dojednať

Zvoľte si pripoistenia k cestovnému poisteniu podľa toho, aké činnosti budete v zahraničí vykonávať:

Aké pripoistenia si dojednať

Nasledovná tabuľka vám pomôže vybrať si pripoistenia podľa toho, akým dopravným prostriedkom cestujete do zahraničia.

  Auto Lietadlo Loď Vlak
Úrazové pripoistenie áno áno áno áno
Zodpovednosť za škodu áno áno áno áno
Krádež, zničenie batožiny áno áno áno áno
Meškanie batožiny áno
Meškanie odletu áno
Nepojazdné vozidlo áno

Mobilná aplikácia ČSOB SmartBanking

Naši klienti si môžu krátkodobé poistenie zriadiť jednoducho cez mobilnú aplikáciu,
ktorá im zároveň poskytuje aj funkciu cestovného asistenta.

ČSOB SmartBanking - Android
ČSOB SmartBanking - App store

Európsky preukaz zdravotného poistenia

V krajinách EÚ majú občania členských štátov EÚ nárok na lekársku starostlivosť v systéme verejného zdravotného poistenia za podmienok, za akých je poskytovaná občanom daného štátu.

Oprávňuje ich k tomu Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC – European Health Insurance Card), ktorý na požiadanie vystaví klientovi jeho zdravotná poisťovňa.

Ak existuje v danom štáte za zdravotnú starostlivosť spoluúčasť (doplatok), musí ju poistený uhradiť v hotovosti a v rovnakej výške ako občan daného štátu. V každom štáte EÚ je iná výška spoluúčasti a v porovnaní so Slovenskom je väčšinou podstatne vyššia. Preto je užitočné uzavrieť si cestovné poistenie aj pri cestách do krajín EÚ.

  Cestovné poistenie od ČSOB Európsky preukaz zdravotného poistenia
Územná platnosť Európa alebo Svet členské štáty EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko
Platnosti poistenia možnosť zvoliť si individuálne doba platnosti preukazu max. 5 rokov
Ošetrenie v štátnych zdravotníckych zariadeniach áno áno
Ošetrenie v súkromných zdravotníckych zariadeniach áno
Uhrádzanie spoluúčasti pacienta áno
Prevoz do SR áno
Asistenčné služby áno
Obmedzenie finančným limitom áno
Liečba chronických a vopred známych chorôb áno

Prehľad poplatkov za ošetrenie v zahraničí

V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť orientačné ceny ošetrení v obľúbených dovolenkových destináciách. S poistením liečebných nákladov, ktoré je súčasťou Cestovného poistenia, vám preplatíme nevyhnutné ošetrenia až do výšky 300 000 €.

  Chorvátsko Taliansko Turecko Cestovné poistenie od ČSOB
Zápal zuba 60 € 120 € 160 € Preplatíme všetky náklady
do 300 000 €.
Tráviace ťažkosti 280 € 600 € 560 €
Úpal 460 €
Zlomenina nohy 1 000 € 2 110 € 1 000 €
Prevoz pozostatkov 3 050 € 2 690 €
Infarkt 3 990 € 4 430 € 23 440 €

Príbehy našich klientov

Prečítajte si príbehy našich klientov, ktorým sme pomohli počas dovolenky v zahraničí a ušetrili sme im neočakávané výdavky.

Dovolenka v Bulharsku

Rodina s dvojročným chlapcom bola na dovolenke pri mori v Bulharsku. Dieťa začalo vracať a bolo nevyhnutné ambulantné vyšetrenie. Zdravotný stav chlapca sa však nezlepšoval, preto ho hospitalizovali v miestnej nemocnici. Predpokladaná doba hospitalizácie bola pôvodne 2 dni, ale napokon dieťa prepustili z nemocnice až po 5 dňoch hospitalizácie.

Rodina sa mala podľa pôvodného plánu vrátiť domov na Slovensko autom, ošetrujúci lekár všek tento spôsob dopravy nepovažoval za vhodný vzhľadom na chlapcov zdravotný stav. Pre chlapca aj jeho matku sme zabezpečili a uhradili návrat domov leteckou dopravou, otec sa vrátil domov rodinným autom.

Prípad našich klientov ukazuje, ako sa môže dovolenka v zahraničí nečakane zmeniť na nepríjemný pobyt v nemocnici. Cestovné poistenie s asistenčnou službou je tu preto, aby vám pomohlo organizačne a postaralo sa o úhradu vysokých nákladov.

Snowboarding v Rakúsku

Náš klient sa rozhodol stráviť obdobie medzi vianočnými sviatkami na svahoch v Rakúsku. Počas snowboardovania zozadu zrazil rakúskeho lyžiara, čím mu spôsobil poranenia krčnej chrbtice a pomliaždeniny na pravom pleci. Po odvoze lyžiara do nemocnice zavolali jeho známi tzv. svahovú políciu a spísali zápisnicu o nehode.

Rakúsky lyžiar podal na nášho klienta žalobu a začal sa súdny proces. Rozsudok súdu určil, že slovenský snowboardista zavinil nehodu a musí lyžiarovi vyplatiť nasledovnú sumu:

 • bolestné vo výške 2 500 €,
 • náhradu vecnej škody na poškodených lyžiach vo výške 400 €,
 • cestovné náklady 100 €.

Slovenskému snowboardistovi sme preplatili spolu 2 983,40 €, nakoľko spoluúčasť zo zodpovednosti pre nášho klienta bola vo výške 16,60 €. 

Z tejto skúsenosti nášho klienta je vidieť, že aj na prvý pohľad nevinná zrážka na svahu môže privodiť náklady vo výške tisícov eur. Odporúčame vám zriadiť si cestovné poistenie, ktoré okrem liečebných nákladov zahŕňa aj poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví a majetku.


Ako sa poistiť

Poistiť sa môžete jedným z nasledovných spôsobov:

Najčastejšie otázky klientov

Pozrite si najčastejšie otázky, ktoré sa nás naši klienti pýtajú.

Najčastejšie otázky

Asistenčná služba k poisteniu

V prípade poistnej udalosti ihneď kontaktujte asistenčnú službu, ktorá vám poradí, ako sa vo vzniknutej situácii zachovať a zabezpečí vám:

 • odporučenie najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, dohodnutie návštevy u lekára,
 • vyšetrenie a ošetrenie poisteného praktickým, prípadne odborným lekárom,
 • nákup liekov a liečebných pomôcok predpísaných lekárom,
 • zabezpečenie organizačnej pomoci pri poistných udalostiach z/zo:
  • zodpovednosti za spôsobenú škodu,
  • úrazového pripoistenia,
  • pripoistenia batožiny,
  • pripoistenia nadštandardných asistenčných služieb,
 • hospitalizáciu v odporučenom zariadení po nevyhnutnú dobu,
 • ak je potrebné, uhradenie nákladov za vás priamo lekárovi alebo zdravotníckemu zariadeniu,
 • zaistenie kontaktu s vašimi rodinnými príslušníkmi, predanie odkazov zamestnávateľovi, prípadne obchodným partnerom,
 • zabezpečenie prevozu späť do SR, ak nemôžete zo zdravotných dôvodov použiť pôvodne plánovaný dopravný prostriedok,
 • sprievod dieťaťa mladšieho ako 15 rokov, ktoré zostalo pre hospitalizáciu rodiča bez dozoru, späť do SR,
 • prevoz telesných pozostatkov späť do miesta trvalého bydliska.

Asistenčná služba je vám k dispozícií NONSTOP s možnosťou komunikácie v slovenskom alebo v českom jazyku. Ak pri vašom pobyte v zahraničí vznikne poistná udalosť, vždy nás kontaktujte na telefónnom čísle:

+421 2 4445 0050

Aktuálny zmluvný partner ČSOB Poisťovne, poskytujúci klientom asistenčné služby, je spoločnosť AWP Solutions ČR a SR, s.r.o. (pôvodný obchodný názov spoločnosti do 8.6.2016 - Mondial Assistance s.r.o.).


Telefonická konzultácia

Nechajte nám na seba kontakt a my vám zavoláme alebo kontaktujte Infolinku ČSOB Banky.

Zavolajte nám
ČSOB 2020